Tổng hợp những bài tiểu luận Luật doanh nghiệp hay và đặc sắc

Chia sẻ: Asdfcs Fsdfd | Ngày: | 12 tài liệu

0
11.818
lượt xem
217
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

Tổng hợp những bài tiểu luận Luật doanh nghiệp hay và đặc sắc
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp 15 bài tiểu luận Luật doanh nghiệp giúp sinh viên có thêm tài liệu tham khảo môn học luật kinh doanh, cũng như chuẩn bị tốt cho bài bài luận của mình.

Lưu
Luật Doanh nghiệp năm 2005 của Việt Nam quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của các loại hình doanh nghiệp gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Bộ tiểu luận trình bày cụ thể từng loại hình công ty, và cách thức hoạt động, trách nhiệm pháp luật của từng loại hình công ty này.

Tài liệu trong BST: Tổng hợp những bài tiểu luận Luật doanh nghiệp hay và đặc sắc

 1. Tiểu luận “Pháp luật về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên”

  pdf 15p 907 324

  Luật Doanh nghiệp năm 2005 ra đời đánh dấu một sự thay đổi lớn trong pháp luật về doanh nghiệp ở Việt Nam, đồng thời phản ánh được tư tưởng và mục tiêu nổi bật của luật Doanh nghiệp năm 2005 là hình thành một khung pháp lý chung, bình đẳng áp dụng thống nhất cho mọi loại hình doanh nghiệp. Đây là lần đầu tiên nước ta ban hành một văn bản pháp luật chung điều chỉnh thống nhất tất cả các loại hình doanh nghiệp. Với việc ban hành Luật Doanh nghiệp năm 2005, các doanh nghiệp Việt...

 2. Tiểu luận: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  pdf 18p 200 57

  Tìm hiểu về Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp. Nắm bắt thực trạng về Người đại diện pháp luật của Doanh nghiệp.Thấy được điểm yếu của các quy định về Người đại diện theo pháp luật cùa Doanh nghiệp.

 3. Tiểu luận: Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại bằng thủ tục trọng tài theo pháp luật hiện hàn

  pdf 28p 183 58

  Khái niệm Luật Trọng tài thương mại (áp dụng từ ngày 01.01.2011) quy định về thẩm quyền của Trọng tài thương mại, các hình thức trọng tài, tổ chức trọng tài, Trọng tài viên; trình tự, thủ tục trọng tài; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong tố tụng trọng tài

 4. Tiểu luận: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

  pdf 30p 104 28

  Chủ sở hữu công ty có thể là cá nhân hoặc là tổ chức, trích từ tài sản của mình nguồn vốn để thành lập công ty TNHH một thành viên. Trong quá trình hoạt động của công ty TNHH một thành viên, chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm trên phần tài sản của chủ sở hữu đã trích để hình thành vốn điều lệ

 5. Tiểu luận Luật kinh doanh: Công ty TNHH hai thành viên trở lên

  pdf 29p 103 28

  Hiện nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn đã và đang hoạt động khá phổ biến. Một trong số đó là Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Loại hình công ty này có địa vị pháp lý như thế nào? Thành viên gồm những ai?

 6. Bài tập nhóm: Công ty cổ phần

  pdf 30p 107 28

  Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp đối với nước ta là tương đối mới. Trước đây chưa có Luật doanh nghiệp thì nó hoạt động theo Luật công ty. Khi Luật doanh nghiệp ra đời (tháng 12 năm 1999) thì công ty cổ phần được xác định đầy đủ và rõ ràng hơn

 7. Tiểu luận luật kinh doanh: Ban kiểm soát công ty cổ phần

  pdf 20p 89 12

  Để kiểm soát được hoạt động của công ty cổ phần nhằm mục đích đem lại lợi ích cho tất cả cổ đông cũng như nâng cao hoạt động của công ty thì cần phải có những quy định cụ thể, đáp ứng được sự phát triển mạnh mẽ hiện nay của loại hình công ty cổ phần.

 8. Tiểu luận:So sánh ưu, nhược điểm của các loại công ty

  pdf 20p 248 77

  Doanh nghiệp được tổ chức theo nhiều loại hình khác nhau. Mỗi loại hình doanh nghiệp có đặc trưng và từ đó tạo nên những hạn chế hay lợi thế của doanh nghiệp. Về cơ bản, những sự khác biệt tạo ra bởi loại hình doanh nghiệp là: uy tín doanh nghiệp do thói quen tiêu dùng; khả năng huy động vốn; rủi ro đầu tư; tính phức tạp của thủ tục và các chi phí thành lập doanh nghiệp; tổ chức quản lý doanh nghiệp.

 9. Tiểu luận: Trình bầy đặc điểm một bản hợp đồng kinh tế.Chứng minh những đặc điểm đó qua một bản hợp đồng cụ thể

  pdf 20p 82 13

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: trình bầy đặc điểm một bản hợp đồng kinh tế.chứng minh những đặc điểm đó qua một bản hợp đồng cụ thể', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Tiểu luận môn Luật kinh tế

  doc 13p 404 93

  Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo uỷ quyền nộp đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 12 Nghị định này taị Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Thành viên sáng lập, cổ đông sáng lập, chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh. Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh khong được yêu cầu người thành lập doanh nghiệp nộp thêm bất kỳ giấy tờ nào khác ngoaì hồ sơ...

 11. Tiểu luận “Một số vấn đề về phá sản doanh nghiệp”

  doc 21p 2259 1042

  Trong nền kinh tế thị trường, do sự tác động của quy luật kinh tế trong đó có quy luật cạnh tranh nên đã làm nảy sinh các mối quan hệ mới mà bản thân kinh tế kế hoạch hoá không hàm chứa được. Đó là hiện tượng phá sản. Tuy nhiên phá sản là một vấn đề từ lý luận đến thực tiễn là một quá trình tìm hiểu và nghiên cứu bởi khi một doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế và đặc biệt là quyền lợi của người lao động ít nhiều sẽ bị...

 12. Tiểu luận luật kinh doanh: Công ty hợp danh

  pdf 35p 141 28

  Ưu điểm của công ty hợp danh là kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người. Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh mà công ty hợp danh dễ dàng tạo được sự tin cậy của các bạn hàng, đối tác kinh doanh.

Đồng bộ tài khoản