intTypePromotion=1
ADSENSE

TỔNG HỢP NHỮNG BIỂU MẪU CỦA NGÀNH KẾ TOÁN

Chia sẻ: Truong Doan | Ngày: | 21 tài liệu

11.674
lượt xem
4.691
download

Đây là 21 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/21

TỔNG HỢP NHỮNG BIỂU MẪU CỦA NGÀNH KẾ TOÁN
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập những biểu mẫu của ngành kế toán, gồm những mẫu số sách kế toán bằng Excel, mẫu bảng cân đối kế toán,...

Lưu

Tài liệu trong BST: TỔNG HỢP NHỮNG BIỂU MẪU CỦA NGÀNH KẾ TOÁN

 1. MẪU BIỂU: DỰ BÁO TIỀN MẶT

  xls 14p 539 289

  Tham khảo tài liệu 'mẫu biểu: dự báo tiền mặt', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 2. Biểu mẫu "Nhật ký nhận tiền mặt"

  doc 1p 1908 222

  Sử dụng mẫu nhật ký nhận tiền mặt để ghi chép các giao dịch liên quan tới việc nhận tiền mặt.

 3. Biểu mẫu "Sổ Cái"

  doc 1p 3905 210

  Sử dụng mẫu này để ghi chép các giao dịch trong tháng.

 4. Biểu mẫu "Sổ quỹ tiền mặt"

  doc 1p 7492 454

  Mẫu sổ quỹ tiền mặt được sử dụng để theo dõi và quản lý các giao dịch tiền mặt nhằm tránh việc thất lạc hoặc mất cắp.

 5. Biểu mẫu "Theo dõi các khoản phải thu"

  doc 1p 1522 185

  Biểu mẫu bảng theo dõi các khoản phải thu dùng để ghi chép và theo dõi các khoản phải thu theo thời gian.

 6. Biểu mẫu "Theo dõi các khoản phải trả"

  doc 1p 877 100

  Biểu mẫu bảng theo dõi các khoản phải trả để ghi chép và theo dõi các khoản nợ phải trả theo thời gian.

 7. BIỂU MẪU " Bản cáo bạch"

  doc 9p 686 108

  Mẫu Bản cáo bạch theo Phụ lục số 02. Nội dung Bản cáo bạch (Ban hành kèm theo Quy chế tạm thời tổ chức giao dịch tại TTGDCK Hà Nội)

 8. Báo cáo tài chính tóm tắt - Mẫu CBTT-03

  doc 4p 3186 431

  "Báo cáo tài chính tóm tắt" được ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Báo cáo nhằm trình bày về: bảng cân đối kế toán; kết quả hoạt động kinh doanh; các chỉ tiêu tài chính cơ bản. Để nắm nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu."Báo cáo tài chính tóm tắt" được ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Báo cáo nhằm trình bày về: bảng cân đối kế toán; kết quả hoạt động kinh doanh; các chỉ tiêu tài chính cơ bản. Để nắm nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

 9. Báo cáo tài chính tóm tắt - Mẫu CBTT-05

  doc 2p 4278 219

  "Báo cáo tài chính tóm tắt - Mẫu CBTT-05" bao gồm các hạng mục cần được báo cáo chi tiết như: bảng cân đối kế toán (tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, tổng cộng tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, tổng cộng nguồn vốn); kết quả hoạt động kinh doanh; các chỉ tiêu tài chính cơ bản (cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn, khả năng thanh toán, tỷ suất lợi nhuận). Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

 10. Biểu mẫu "Ghi chép tạm ứng"

  doc 1p 1071 176

  Sử dụng mẫu này để theo dõi và quản lý việc chi tiêu tạm ứng trong doanh nghiệp.

 11. Biểu mẫu "Báo cáo lượng tiền mặt hàng ngày"

  doc 1p 1604 192

  Sử dụng mẫu này để theo dõi lưu lượng tiền mặt tại công ty.

 12. Báo cáo công tác phí hàng năm

  doc 1p 1203 120

  "Báo cáo công tác phí hàng năm" là bảng báo cáo nhằm tổng kết lại các khoản đã chi tiêu cho việc: điện thoại; ăn uống; đi lại; khách sạn; chi phí khác... trong một năm của một cá nhân. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung cụ thể hơn.

 13. MẪU BIỂU: NGÂN SÁCH TIỀN MẶT

  xls 15p 458 82

  Tham khảo tài liệu 'mẫu biểu: ngân sách tiền mặt', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 14. Một số mẫu kế toán tổng hợp

  doc 6p 520 152

  Tham khảo tài liệu 'một số mẫu kế toán tổng hợp', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 15. Chế độ kế toán BHXH Việt Nam_Các mẫu sổ báo cáo tài chính

  doc 30p 864 310

  Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng thông qua báo cáo tài chính và quyết toán.

 16. Mẫu chứng từ kế toán - Bảng chấm công

  doc 50p 1403 521

  "Mẫu chứng từ kế toán - Bảng chấm công" trình bày nội dung về họ tên của nhân viên được chấm công, ngạch bậc lương hoặc cấp chức vụ, số ngày làm trong tháng, số công hưởng lương thời gian, số công nghỉ không lương, số công hưởng BHXH. Cuối bản chứng từ có sự kiểm duyệt của người đứng đầu và người chấm công. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để biết cách soạn thảo một bản chứng từ kế toán. Để xem thêm nhiều biểu mẫu khác về Quản lí chấm công, Nhân sự, các bạn vui lòng tham khảo tại Bộ tài liệu Quy trình Quản lí và Đánh giá Nhân viên chuyên nghiệp.

 17. Mẫu các sổ kế toán doanh nghiệp 2008

  xls 171p 2280 1239

  Đây là mẫu các sổ kế toán mà chúng ta có thể dùng, rất hữu ích cho cho ai làm kế toán bằng Excel đấy.

 18. Tổng hợp các biểu mẫu sổ sách kế toán theo Quyết định 15

  xls 188p 18828 5341

  Tổng hợp tất cả những mẫu văn bản, sổ sách theo quyết định 15 của Chính Phủ bao gồm bảng lương, bảng chấm công, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ .... Mời các bạn cùng tham khảo.

 19. Biểu Mẫu "Theo dõi công tác phí"

  doc 1p 1675 210

  Mẫu báo cáo này được sử dụng để doanh nghiệp theo dõi và quản lý chi phí đi lại công tác của nhân viên.

 20. Biểu mẫu "Báo cáo chi phí"

  doc 1p 1555 146

  Sử dụng mẫu này cho nhân viên tự ghi các chi phí hàng ngày của họ khi đi công tác để có thể được hoàn tiền cho những chi phí hợp lý.

 21. Biểu mẫu: Báo cáo tài chính tóm tắt (Mẫu CBTT-06)

  doc 2p 856 143

  Mẫu báo cáo tài chính tóm tắt của công ty chứng khoán theo Mẫu CBTT-06. (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán). Mời các bạn cùng tham khảo.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2