intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổng hợp những tài liệu hay về quản lý vốn đầu tư

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | 6 tài liệu

2.102
lượt xem
362
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

Tổng hợp những tài liệu hay về quản lý vốn đầu tư
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục đầu tư và xây dựng là những quyết định văn bản ... của cấp có thẩm quyền cho phép được đầu tư dự án theo chương trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nó là kết quả của các bước chấp hành trình tự đầu tư và xây dựng. Chỉ khi nào hoàn tất các thủ tục đầu tư và xây dựng như quyết định của cấp có thẩm quyền cho phép tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi và quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền, thiết kế dự toán được duyệt …thì dự án mới được phép ghi vào kế đầu tư XDCB và mới được phép cấp phát vốn theo kế hoạch, thiết kế dự toán được duyệt

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp những tài liệu hay về quản lý vốn đầu tư

 1. Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn đầu tư

  pdf 6p 1967 283

  Trước khi bước vào thực hiện một dự án nào đó, nhà đầu tư luôn luôn quan tâm đến thời gian hoàn vốn: sẽ mất bao lâu để một phi vụ đầu tư có thể thu hồi lại số vốn đã bỏ ra một cách nhanh nhất. Câu trả lời là: Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn đầu tư (T) Đặc biệt hơn, chỉ tiêu thu hồi vốn sẽ giúp nhà đầu tư quyết định mức sản lượng mà tại đó tổng khoản tiền thu được sau thuế từ một sản phẩm hay một khoản đầu tư trang trải...

 2. Đề tài: Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư gián tiếp cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

  pdf 48p 420 115

  Tích luỹ trong nước để đầu tư mới đạt dưới 30% thì vốn đầu tư nước ngoài là một nguồn vốn quan trọng cần thu hút mạnh mẽ.Có nhiều kênh huy động vốn đầu tư nước ngoài như FDI,ODA…nhưng lượng vốn đó vẫn chưa đủ.Hơn thế các nguồn vốn này hay kèm theo điều kịên làm cho quá trình sử dụng vốn phụ thuộc.Có nguồn vốn Việt Nam vẫn chưa khai thác hết như đầu tư gián tiếp FII.Hiện nay đầu tư gián tiếp vào Việt nam khoảng 2-3% trong khi đó ở các nước đang phát triển khác trong khu vực 10-40%.Lượng vốn đó chưa xứng...

 3. Quản lý dự án - Vốn đầu tư dự án, dự án xây dựng

  pdf 53p 205 65

  I- Khái niệm hoạt động đầu tư vốn và vốn đầu tư. Đầu tư hay họat động đầu tư quá trình chuyển hóa : gọi là hoạt động đầu tư hay đầu tư vốn là quá trình sử dụng vốn đầu tư để duy trì tiềm lực sẳn có và tạo ra tiềm lực mới lớn hơn cho SX , KD, DV. bản chất các hoạt động đầu tư là sự chuyển hóa vốn tiền thành vốn đầu tư hiện vật.

 4. Vốn đầu tư dưới các góc nhìn

  pdf 3p 108 12

  Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội được nhìn nhận dưới 4 góc độ khác nhau: Một, về số lượng vốn đầu tư nhiều hay ít thể hiện sự cố gắng hay chưa cố gắng trong việc thu hút, trong việc tiết kiệm ở trong nước hay vay nợ nước ngoài. Hai, cơ cấu tổng lượng vốn theo các nguồn thể hiện quan điểm và khả năng khai thác các nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong nước và từ nước ngoài, thể hiện thể chế kinh tế thị trường. Ba, vốn đầu tư (cùng với hiệu...

 5. Luận văn: TÁC ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT DÒNG VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

  pdf 82p 168 46

  Năm 2006 là một năm đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng của nước nhà. Việc Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới và đã tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 14, điều này đã kích thích dòng vốn đầu tư nước ngoài ồ ạt chảy vào thị trường Việt Nam, đặc biệt là dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FPI). Trong năm, lượng vốn FDI đổ vào nước ta đạt con...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2