Tổng hợp tài liệu Kiểm toán nội bộ dành cho các bạn đang theo học kiểm toán

Chia sẻ: Ffsfff Thng | Ngày: | 7 tài liệu

0
893
lượt xem
61
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Tổng hợp tài liệu Kiểm toán nội bộ dành cho các bạn đang theo học kiểm toán
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nắm vững kiến thức tổng quan kiểm toán bao gồm các tiêu chuẩn kiểm toán, phương pháp kiểm toán, mục đích và chức năng của kiểm toán nội bộ... qua những giáo trình, bài giảng chuyên ngành giúp cho sinh viên chuyên ngành kiểm toán học tốt hơn. Mời các bạn tham khảo!

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp tài liệu Kiểm toán nội bộ dành cho các bạn đang theo học kiểm toán

 1. Giáo trình kiểm toán nội bộ

  doc 172p 2751 1337

  Tài liệu giới thiệu về kiểm toán nội bộ, các cách thức thực hiện kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp. như quản trị điều hành và trong các lĩnh vực nghiệp vụ cụ thể, theo đó Sổ tay Kiểm toán nội bộ (Sổ tay KTNB) là công cụ quan trọng trong việc thực thi các mục tiêu, chiến lược phát triển đã đề ra.

 2. Bài giảng kiểm toán nội bộ

  doc 63p 1760 997

  Hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp đươc hiểu là hệ thống các thủ tục, chính sách được thiết kế và thực hiện trong doanh nghiệp để thực hiện các mục tiêu quản lí.

 3. Sổ tay Kiểm toán nội bộ

  doc 171p 579 313

  Sổ tay kiểm toán nội bộ gồm có 5 cấu phần: Cấu phần thứ nhất: Giới thiệu chung Trong phần này, Sổ tay kiểm toán nội bộ giới thiệu về sự cần thiết, mục đích, cấu trúc của Sổ tay kiểm toán nội bộ cũng như phương pháp tra cứu. Cấu phần thứ hai: Chính sách kiểm toán nội bộ

 4. Bài giảng môn Nguyên lý kế toán - Chuyên đề 7: Kiểm soát nội bộ và kế toán tiền

  ppt 16p 165 39

  Bài giảng gồm 2 vấn đề: Kiểm soát nội bộ và kế toán tiền. Kiểm soát nội bộ gồm: Môi trường kiểm soát; Đánh giá rủi ro; Hoạt động kiểm soát; Giám sát; Thông tin và truyền thông. Kế toán tiền là ghi chép các khoản thu chi khi sử dụng tiền.

 5. Chương 3 Hệ thống kiểm toán nội bộ

  ppt 34p 161 55

  Hệ thống kiểm soát nội bộ là các quy định và các thủ tục kiểm soát do đơn vị được kiểm toán xây dựng và áp dụng nhằm đảm bảo cho đơn vị tuân thủ pháp luật và các quy định, để kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa và phát hiện gian lận...

 6. Chương 4 : Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ

  ppt 44p 1102 559

  Hệ thống kiểm soát nội bộ là một chức năng thường xuyên của đơn vị và hoạt động trên cơ sở xác định rủi ro có thể xẩy ra trong từng khâu công việc để tìm ra biện pháp ngăn chặn nhằm thực hiện có hiệu quả tất cả các mục tiêu đã đề ra của đơn vị.

 7. Bài giảng về Kiểm toán nội bộ

  ppt 16p 143 36

  Là loại kiểm toán do các kiểm toán viên nội bộ của đơn.vị tiến hành theo yêu cầu của Giám đốc doanh nghiệp hoặc.thủ trưởng đơn vị..v. Theo chuẩn mực kiểm toán quốc tế số 610:. “Là bộ phận kiểm soát trong đơn vị, thực hiện kiểm tra.vì lợi ích của đơn vị này.

Đồng bộ tài khoản