intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng hợp tài liệu nổi bật nhất về nguyên lý kế toán Mỹ

Chia sẻ: Nguyễn Nguyên Nguyễn | Ngày: | 7 tài liệu

1.185
lượt xem
80
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Tổng hợp tài liệu nổi bật nhất về nguyên lý kế toán Mỹ
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Theo AAA (American Accounting Association – Hiệp hội kế toán Mỹ) : “Kế toán là quá trình nhận biết, đo lường và truyền đạt thông tin kinh tế cho phép người sử dụng thông tin đánh giá và đưa ra quyết định kinh doanh. Tài liệu tham khảo dưới đây dùng cho sinh viên cao học các ngành về kế toán kiểm toán và sinh viên chuyên ngành và là tài liệu tham khảo bổ ích cho người muốn nghiên cứu sâu về hệ thống kế toán chung của thế giới

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp tài liệu nổi bật nhất về nguyên lý kế toán Mỹ

 1. Khái quát hệ thống kế toán Mỹ

  pdf 40p 1711 896

  Theo AAA (American Accounting Association – Hiệp hội kế toán Mỹ) : “Kế toán là quá trình nhận biết, đo lường và truyền đạt thông tin kinh tế cho phép người sử dụng thông tin đánh giá và đưa ra quyết định kinh doanh”. Tài liệu này giúp các bạn nắm được nội dung và kiến thức về kế toán Mỹ. Mời các bạn cùng tham khảo

 2. Nguyên lý kế toán Mỹ cơ bản

  pdf 312p 662 239

  Nội dung tài liệu đề cập đến những vấn đề chủ yếu sau: Tổng quan về kế toán, báo cáo kế toán, quá trình thu thập ghi chép số liệu, đo lường thu thập DN, bảng tính nháp và quá trình khóa sổ tài khoản, kế toán ở các công ty thương mại và hệ thống kiểm soát nội bộ.

 3. Kế toán Mỹ đối chiếu kế toán Việt Nam - Trường ĐH Tôn Đức Thắng

  pdf 33p 507 200

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành kế toán giúp sinh viên củng cố và nâng cao kiến thức của mình trong môn học kế toán Mỹ đối chiếu với kế toán Việt Nam. Mời các bạn tham khảo

 4. Kế toán quốc tế - kế toán Mỹ

  ppt 194p 834 396

  Theo hiệp hội kế toán Mỹ thì kế toán là quá trình nhận biết, đo lường và truyền đạt các thông tin kinh tế. Đây là tài liệu khái quát về kế toán Mỹ giúp bạn nắm được nội dung và tìm hiểu chuyên sâu hơn về kế toán. Mời các bạn tham khảo

 5. Tổng quan về kế toán Mỹ

  ppt 52p 683 291

  Tài liệu tham khảo dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế, khát quát nội dung tổng quan về kế toán Mỹ, giúp các bạn nắm được kiến thức môn học và vận dụng trong thực tiễn chuyên ngành kế toán, kinh tế. Mời các bạn tham khảo

 6. Tài liệu hướng dẫn môn học kế toán quốc tế ( Kế toán Mỹ) - Trường ĐH Trà Vinh

  doc 58p 467 102

  Kế toán Mỹ: Kế toán viên được tự do mở hệ thống tài khoản kế toán riêng cho doanh nghiệp mình miễn sao phù hợp với tình hình kinh tế thực tế phát sinh tại doanh nghiệp. Tài liệu tham khảo dưới đây giúp sinh viên khái quát được nội dung và kiến thức môn kế toán Mỹ. Mời các bạn tham khảo

 7. Bài giảng kế toán Mỹ (Đối chiếu kế toán Việt Nam) - Phan Đức Dũng

  pdf 73p 351 107

  Tài liệu tham khảo này sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn các giao dịch kinh doanh phát sinh để có thể hiểu các thông tin kế toán được tạo ra bằng cách nào và những người ra quyết định sử dụng các thông tin này trong việc ra quyết định.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2