intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổng hợp tài liệu tìm hiểu về quản trị bán hàng

Chia sẻ: Hanguyenthuy Quynh | Ngày: | 5 tài liệu

1.549
lượt xem
376
download

Đây là 5 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/5

Tổng hợp tài liệu tìm hiểu về quản trị bán hàng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống hóa vấn đề quản trị bán hàng một cách cập nhật, cụ thể, chi tiết và sát thực tế với kinh nghiệm tích lũy từ các công ty đa quốc gia Giúp học viên hiểu rõ về quản trị bán hàng và có thể tự thực hiện toàn bộ các vấn đề liên quan đến bán hàng

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp tài liệu tìm hiểu về quản trị bán hàng

 1. QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG

  pdf 15p 2500 839

  Có rất nhiều loại hình bán qua nhân viên và vai trò của họ rất khác nhau tùy từng công ty. Chúng ta sẽ xem xét về các phần việc của bán hàng qua nhân viên và vai trò của lực lượng quảng bá trong kênh marketing đương đại. Cách đơn giản để nghĩ đến bản chất và vai trò của việc bán hàng là bán được hàng

 2. Thuyết trình Quản trị bán hàng - Nguyễn Xuân Đăng Huy

  pdf 46p 1792 1023

  Thuyết trình Quản trị bán hàng - Nguyễn Xuân Đăng Huy trình bày với mục tiêu hệ thống hóa vấn đề quản trị bán hàng 1 cách cập nhật, cụ thể, chi tiết và sát thực tế với kinh nghiệm tích lũy từ các công ty đa quốc gia, đồng thời giúp học viên hiểu rõ về quản trị bán hàng và có thể thực hiện toàn bộ các vấn đề liên quan đến bán hàng.

 3. Các học thuyết quản trị kinh doanh

  pdf 6p 2489 945

  Sơ lược lịch sử phát triển quản trị kinh doanh Kinh doanh ra đời cùng với sự phát triển của nền kinh tế hàng hoá, lúc đầu nó chưa phải là một ngành khoa học độc lập mà chỉ là một lĩnh vực kiến thức mang tính ước lệ, kinh nghiệm của các nhà kinh doanh và đến cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 mới tách thành một ngành khoa học mang tính độc lập với nhiều bước tiến khác nhau và nhiều trường phái khác nhau: trường phái cơ cấu và chế độ của hệ thống, trường phái...

 4. Câu hỏi tự luận ôn tập quản trị học

  doc 23p 5598 1390

  Nghệ thuật quản trị là tài nghệ của nhà quản trị trong việc giải quyết những vấn đề đặt ra một cách khéo léo, có hiệu quả nhất đối...Bao gồm những câu hỏi trong tâm trong chương trình học hy vọng Câu hỏi ôn tập môn quản trị học sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn.

 5. Trắc nghiệm lý thuyết quản trị tài chính

  doc 34p 149 1450

  Tài liệu tham khảo chuyên ngành quản trị tài chính - Trắc nghiệm Quản trị tài chính.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2