intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổng hợp tài liệu về thuế và hệ thống thuế Việt Nam

Chia sẻ: Sunshine_2 Sunshine_2 | Ngày: | 6 tài liệu

789
lượt xem
125
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

Tổng hợp tài liệu về thuế và hệ thống thuế Việt Nam
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Là giá trị tăng thêm đối với một sản phẩm hàng hóa hoặc dịch vụ do cơ sở sản xuất, chế biến, buôn bán tác động vào nguyên vật liệu thô hay hàng hóa mua vào, làm cho giá trị của chúng tăng lên; lên; - Là số chênh lệch giữa “giá đầu ra” và “giá đầu vào” do đơn vị kinh tế tạo ra trong quá trình sản xuất, kinh doanh dịch vụ A, B, C, D. Thuế suất thuế GTGT của sản phẩm là 10%.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp tài liệu về thuế và hệ thống thuế Việt Nam

 1. Những vấn đề cơ bản về thuế

  pdf 13p 202 21

  Quyền lợi người đóng thuế Thuế là một phần thu nhập mà mỗi tổ chức, cá nhân có nghĩa chức, vụ đóng góp cho Nhà nước theo luật định để đáp ứng yêu cầu chi tiêu theo chức năng của Nhà nước. nước. Người đóng thuế được hưởng hợp pháp phần thu nhập còn lại Thu nhập THUẾ

 2. Thuế và hệ thống thuế Việt Nam - Chương 5- Thuế xuất nhập khẩu

  pdf 13p 117 20

  Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu,  biên giới Việt Nam • Hàng hoá được đưa từ thị trường trong nước vào  khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào  khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước – Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh  nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho  ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu  thương mại ‐ ...

 3. Chương 6 - THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

  pdf 10p 107 12

  Khái niệm và đặc điểm của thuế thu nhập 3. Các nguyên tắc đánh thuế thu nhập Thu nhập là sự gia tăng lợi ích kinh tế làm tăng vốn chủ sở hữu Thu nhập là tổng số tiền kiếm được hoặc thu góp được trong một khoảng thời gian nhất định “Thu nhập” là tiền có được từ các hoạt động kinh doanh hợp pháp của cá nhân hay doanh nghiệp

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2