intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổng hợp về quy hoạch môi trường

Chia sẻ: Hoang Thi Yen Yen | Ngày: | 6 tài liệu

2.360
lượt xem
244
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

Tổng hợp về quy hoạch môi trường
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình bày những vấn đề chung về cơ sở khoa học và phương pháp luận quy hoạch môi trường, trong đó đề cập một cách khái quát về môi trường và quản lý môi trường cho phát triển bền vững; những khái niệm cơ bản cũng như các công cụ và phương pháp thường được sử dụng trong quy hoạch môi trường. Phần 2 là một số vấn đề cụ thể và kinh nghiệm thực tiễn trong quy hoạch môi trường.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tổng hợp về quy hoạch môi trường

 1. Quản lý môi trường và phát triển đô thị ở Việt Nam ( Chương 1)

  pdf 12p 296 160

  Tại Việt Nam, có sự phân tách giữa các loại hình quy hoạch khác nhau – quy hoạch kinh tế xã hội, quy hoạch xây dựng và quy hoạch phát triển ngành, và được thực hiện bới các cơ quan có thẩm quyền khác nhau, là các yếu tố hạn chế với quy hoạch đô thị lồng ghép.

 2. Hướng dẫn lồng ghép môi trường trong Quy hoạch sử dụng đất

  pdf 15p 501 165

  Quy hoạch sử dụng đất đã được thực hiện tại Việt nam trong một thời gian khá lâu. Tại các khu vực nông thôn, quy hoạch sử dụng đất chủ yếu là dựa vào việc đánh giá tính thích hợp của đất cho sản xuất nông nghiệp và thể hiện rất nhiều số liệu thống kê.

 3. Chương trình Quy hoạch Môi trường Đô thị Việt Nam - Kinh nghiệm và bài học từ các dự án tài trợ nhỏ

  pdf 26p 537 167

  Tài liệu "Chương trình Quy hoạch Môi trường Đô thị Việt Nam - Kinh nghiệm và bài học từ các dự án tài trợ nhỏ" nhằm tạo cơ hội nâng cao nhận thức và năng lực quy hoạch địa phương cho các thành phố, đô thị cấp tỉnh ở Vùng ĐB sông Cửu Long, từ đó tìm các giải pháp bền vững cho các vấn đề môi trường đô thị nhằm mang lợi trực tiếp cho các cộng đồng địa phương, đặc biệt là các nhóm hộ nghèo.

 4. Các hệ thống quản lý môi trường ISO 14001

  pdf 84p 691 266

  Tài liệu "Các hệ thống quản lý môi trường ISO 14001" có nội dung giới thiệu các hệ thống quản lý môi trường, những yêu cầy chung của ISO 14001, chính sách môi trường, khía cạnh môi trường, các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác, mục tiêu và chỉ tiêu môi trường, chương trình quản lý môi trường và các nội dung khác.

 5. Đề tài: Đánh giá và quy hoạch môi trường

  ppt 31p 284 71

  Đề tài Đánh giá và quy hoạch môi trường gồm có 3 phần trình bày về: đánh giá chiến lược môi trường, nội dung của công tác quy hoạch môi trường, mục đích của quy hoạch môi trường,...

 6. Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trườngnước dưới đất đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001-2010

  pdf 201p 115 8

  Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, đưa tỷ trọng chăn nuôi từ 20% hiện nay lên 37% vào năm 2010 phát triển chăn nuôi thành ngành sản xuất chính; xây dựng nền nông nghiệp sinh thái phát triển bền vững; tăng tỷ suất hàng hóa nông sản, mở rộng thị trường góp phần phục vụ xuất khẩu. Phát triển nông nghiệp nhằm tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. Chuyển đổi cây trồng, coi trọng thâm canh phát triển sản phẩm cây lúa, nghiên cứu chuyển đổi mùa vụ một số loại cây trồng để phòng tr...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2