intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Top 10 các báo cáo khoa học nông nghiệp

Chia sẻ: Haiduong_1 Haiduong_1 | Ngày: | 10 tài liệu

2.002
lượt xem
218
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Top 10 các báo cáo khoa học nông nghiệp
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nông dân ở Việt Nam Hiện nay thụ rau Chẳng hạn như đậu tương và lạc với N, injustement hơn Cấy với rhizobia. Thay thế phân N với inoculants rhizobial có tiết kiệm Nông dân Việt Nam có $ 50-60 một triệu chi phí đầu vào và Hàng năm, tại Thời, Trợ giúp Tạo điều kiện thuận lợi mong muốn mở rộng trong sản xuất cây họ đậu. Nên có tích cực aussi môi trường kết quả. Dự án này nhằm mục đích để tăng sản xuất của inoculants cây họ đậu có chất lượng cao tại Việt Nam thông qua tăng cường năng lực sản xuất, thực hiện đảm bảo chất lượng quốc gia (QA) chương trình và inoculant giặt phí R & D.

Lưu

Tài liệu trong BST: Top 10 các báo cáo khoa học nông nghiệp

 1. Báo cáo khoa học: " PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG SẢN XUẤT NÔNG SẢN XUẤT KHẨU VÙNG TÂY NGUYÊN"

  pdf 8p 197 46

  Tây Nguyên là vùng chuyên canh sản xuất và xuất khẩu cây công nghiệp lớn của nước ta với các sản phẩm điển hình là cà phê, cao su, hồ tiêu…Lĩnh vực sản xuất nông sản xuất khẩu (SXNSXK) có vai trò to lớn, quyết định sự phát triển của vùng. Mặc dù tiềm năng to lớn nhưng sự phát triển của SXNSXK hiện nay lại hết sức bấp bênh và thiếu bền vững. Bài viết phân tích thực trạng và nguyên nhân của tình trạng phát triển thiếu bền vững từ đó đề xuất phương hướng phát triển theo......

 2. Báo cáo khoa học: Nghiên cứu thử nghiệm ương nuôi cá chép giống tại trại cá Trường Đại học Nông nghiệp I, Hà Nội

  pdf 7p 139 20

  Trại Cá của Tr-ờng Đại học Nông nghiệp I sau nhiều năm không hoạt động đã làm cho hệ thống ao -ơng nuôi xuống cấp nghiêm trọng. Cùng với việc sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất, các thực nghiệm -ơng nuôi thủy sản n-ớc ngọt cần đ-ợc tiến hành nhằm khôi phục Trại Cá Tr-ờng Đại học Nông nghiệp I, phục vụ nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu chuyển giao kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản. Xuất phát từ yêu cầu trên, trong khuôn khổ của Dự án hợp tác theo Nghị định th- giữa Việt Nam và Hungari về “Xây dựng điểm trình diễn kỹ thuật và chuyển...

 3. Báo cáo khoa học: Tính thích ứng của Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực nông nghiệp – nông thôn Việt Nam

  pdf 7p 200 34

  Báo cáo khoa học Tính thích ứng của Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực nông nghiệp – nông thôn Việt Nam .T¹p chÝ KHKT N«ng nghiÖp, TËp 1, sè 3/2003 TÝnh thÝch øng cña Doanh nghiÖp võa vµ nhá trong khu vùc n«ng nghiÖp – n«ng th«n ViÖt Nam Adaptability of small medium-sized enterprises to agriculture and rural sector in Vietnam Vò V¨n TuÊn1 Summary According to the decree 681/CP-KTN dated 20 June 1998 issued by the government on the support to development of small and medium-sized enterprises, a small and medium enterprise is defined as an enterprise which uses less...

 4. Báo cáo khoa học: Thành phần dinh dưỡng của lá cây M. oleifera trồng làm thức ăn

  pdf 5p 115 12

  M. oleifera được đánh giá là một loại cây trồng có giá trị kinh tế cao do có nhiều đặc tính quý: chống chịu hạn, cải tạo đất, làm thức ăn cho người và vật nuôi, cùng với nhiều ứng dụng khác trong y học (Pousset Jean-Louis, 2004; Saint-Sauveur và Hartout, 2001), Lá cây M. oleifera hiện đã được sản xuất và thương mại hóa ở một số nước Châu Phi (Bonkoungou, 2001). Theo Anwar và cs. (2007), M. oleifera là cây trồng có giá trị dinh dưỡng cao, giầu protein, vitamin, betacaroten, axit amin và một số chất khoáng quan trọng. Trong thời gian gần đây, cây M. oleifera đã được nhập về...

 5. Báo cáo khoa học nông nghiệp " Replacing fertiliser N with rhizobial inoculants for legumes in Vietnam for greater farm profitability and environmental benefits " MS9

  pdf 53p 67 16

  Nông dân ở Việt Nam Hiện nay thụ rau Chẳng hạn như đậu tương và lạc với N, injustement hơn Cấy với rhizobia. Thay thế phân N với inoculants rhizobial có tiết kiệm Nông dân Việt Nam có $ 50-60 một triệu chi phí đầu vào và Hàng năm, tại Thời, Trợ giúp Tạo điều kiện thuận lợi mong muốn mở rộng trong sản xuất cây họ đậu. Nên có tích cực aussi môi trường kết quả. Dự án này nhằm mục đích để tăng sản xuất của inoculants cây họ đậu có chất lượng cao tại Việt Nam thông qua tăng cường năng lực...

 6. Báo cáo nông nghiệp: "NGHIÊN CứU VậN DụNG PHƯƠNG PHáP CHỉ Số TRONG BảO HIểM NÔNG NGHIệP VIệT NAM"

  pdf 8p 101 20

  Nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của các nước đang phát triển. Tuy nhiên, do điều kiện khí hậu bất thuận nên nông dân gặp nhiều trở ngại và rủi ro trong sản xuất. Nhiều khi những rủi ro do thiên nhiên mang lại chính là nguyên nhân của vòng xoáy đói nghèo. Để giúp nông dân vượt qua những khó khăn và rủi ro trong sản xuất, bảo hiểm nông nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, do chi phí giao dịch cao của việc bán bảo hiểm và đánh giá...

 7. Báo cáo nông nghiệp: " VIệTGAP TRONG SảN XUấT RAU AN TOàN ở THàNH PHố Hà NộI"

  pdf 8p 254 56

  Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho rau, quả tươi an toàn tại Việt Nam” được Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ban hành từ tháng 1 năm 2008. Dựa trên các báo cáo tổng kết sau 1 năm thực hiện quy trình VietGAP của các ban, ngành, chi cục của thành phố và khảo sát đại diện 120 hộ đăng ký trồng rau theo VietGAP của 4 xã thuộc 2 huyện Gia Lâm và Đông Anh, nghiên cứu này đánh giá kết quả bước đầu thực hiện quy trình VietGAP trong......

 8. Báo cáo nông nghiệp:" Bảo hiểm nông nghiệp ở Nhật Bản và một vài gợi ý chính sách cho Việt Nam"

  pdf 10p 194 44

  Nhật Bản có một hệ thống bảo hiểm nông nghiệp vận hành khá tốt, được hình thành và phát triển từ hàng trăm năm nay. Hiện tại, hệ thống bảo hiểm này đóng vai trò quan trọng như là trung tâm của các giải pháp hỗ trợ của Chính phủ đối với các tổn thất nông sản do thiên tai. Có rất nhiều điểm tương đồng giữa Nhật Bản và Việt Nam về địa lý trải dài, sản xuất nông nghiệp phần lớn do các hộ nông dân sản xuất nhỏ......

 9. Báo cáo khoa học: " THIẾT KẾ MÁY SẠ MỘNG MẠ SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP TRỒNG LÚA NƯỚC"

  pdf 6p 228 29

  Trong nông nghiệp trồng lúa nước, khâu gieo sạ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây lúa cũng như năng suất cây trồng. Bài báo này giới thiệu một mẫu máy sạ mộng mạ, đảm bảo kỹ thuật gieo sạ có lợi cho sự phát triển của cây lúa và tăng năng suất lao động.

 10. Báo cáo khoa học: Đánh giá hiện trạng nuôi trồng thủy sản tại trại cá Trường đại học Nông nghiệp I, Hà Nội

  pdf 5p 136 19

  Trại cá Tr-ờng với tổng diện tích 15ha nh-ng trong thời gian qua ch-a đ-ợc đầu t- đúng mức v sử dụng có hiệu quả nên ch-a xây dựng đ-ợc mô hình tham quan, học tập v nghiên cứu của giáo viên, sinh viên ng nh NTTS. Trong những năm gần đây, do yêu cầu phát triển về NTTS ng y c ng tăng của đất n-ớc, việc đ o tạo đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên sâu về NTTS ở khu vực phía Bắc Việt Nam trở th nh một yêu cầu cần thiết. Xuất phát từ nhu cầu đ o tạo sinh viên về...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2