intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Top 12 tài liệu hấp dẫn dành cho sinh viên về nghiệp vụ Kiểm toán

Chia sẻ: Le Anh Tuyet | Ngày: | 12 tài liệu

1.717
lượt xem
85
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

Top 12 tài liệu hấp dẫn dành cho sinh viên về nghiệp vụ Kiểm toán
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoạt động kiểm toán từ lâu đã là hoạt động rất quan trọng trong doanh nghiệp. Kiểm toán nhằm kiểm tra độ chính xác và minh bạch của hoat động kế toán trong công ty.Bộ sưu tập sẽ cung cấp cho bạn những giáo trình, bài giảng dễ hiểu nhất về nghiệp vụ kiểm toán này.

Lưu

Tài liệu trong BST: Top 12 tài liệu hấp dẫn dành cho sinh viên về nghiệp vụ Kiểm toán

 1. Giáo Trình Kiểm Toán - Ths Trần Long

  pdf 121p 867 546

  Có nhiều định nghĩa khác nhau về kiểm toán, nhưng định nghĩa hiện được chấp nhận rộng rãi là: " Kiểm toán là một quá trình thu thập và đánh giá bằng chứng về những thông tin được kiểm tra nhằm xác định và báo...

 2. Giáo trình Kiểm toán - Học viện Tài chính

  pdf 393p 2979 1130

  Giáo trình Kiểm toán trình bày về bản chất và mục đích của Kiểm toán, khái niệm sử dụng trong Kiểm toán, trình tự các bước Kiểm toán, phương pháp Kiểm toán, Kiểm toán viên và tổ chức Kiểm toán. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán.

 3. Bài giảng môn Kiểm toán căn bản - NCS.ThS. Phan Thanh Hải

  doc 233p 747 187

  Sau khi nghiên cứu chương này, người học có thể: Làm rõ các khái niệm liên quan đến các từ khóa sau: Kiểm tra, kiểm soát, thanh tra, nổi kiểm, ngoại kiểm, hiệu quả, hiệu năng...; Hiểu được phương pháp và vai trò của kiểm tra kế toán trong xã hội ngày nay.

 4. Bài giảng Lý thuyết kiểm toán - TS. Lê Văn Luyện

  pdf 179p 2406 1373

  Bài giảng Lý thuyết kiểm toán do TS. Lê Văn Luyện biên soạn gồm 5 chương: Chương 1 - Tổng quan về kiểm toán, Chương 2 - Hệ thống kiểm soát nội bộ, Chương 3 - Các khái niệm cơ bản trong kiểm toán, Chương 4 - Phương pháp kiểm toán và kỹ thuật chọn mẫu trong kiểm toán, Chương 5 - Quy trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán.

 5. Giáo trình Kiểm toán - Ths Đinh Xuân Dũng

  pdf 0p 3585 1593

  Kiểm toán là một hoạt động kiểm tra đặc biệt nhằm xác minh tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo tài chính của các tổ chức, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm việc tuân thủ các chuẩn mực và các quy định hiện hành.

 6. Bài giảng Một số vấn đề cơ bản của kiểm toán

  doc 34p 569 165

  Kiểm toán là quá trình mà theo đó một cá nhân độc lập, có thẩm quyền thu thập và đánh giá các bằng chứng về các thông tin số lượng có liên quan đến một tổ chức kinh tế cụ thể nhằm mục đích xác định và báo cáo mức độ phù hợp giữa các thông tin số lượng đó với các chuẩn mực đã được xây dựng. Bài giảng nêu lên 1 số vấn đề cơ bản của kiểm toán như: Kiểm toán toán báo cáo tài chính, Kiểm toán ngoài chứng từ...

 7. Bài giảng môn Kiểm toán

  pdf 62p 748 370

  Trang bị cho người học các kiến thức và kỹ năng cần thiết về kiểm toán và thực hành kiểm toán các chu trình cơ bản. Sau khi kết thúc học phần này, người học có thể: Hiểu được các khái niệm về kiểm toán, báo cáo kiểm toán, mục tiêu kiểm toán, bằng chứng kiểm toán, …

 8. Chuyên đề Kiểm toán

  ppt 138p 460 159

  Tạo lập sự công nhận của xã hội về tính chuyên nghiệp của người làm kế toán và người làm kiểm toán, đặc biệt là người hành nghề kế toán và kiểm toán viên hành nghề...

 9. Giáo trình Kiểm toán: Tổng quan về kiểm toán

  ppt 76p 1789 457

  Kiểm toán là quá trình các kiểm toán viên (KTV) độc lập và có năng lực tiến hành thu thập và đánh giá các bằng chứng về các thông tin được kiểm toán nhằm xác nhận và báo cáo về mức độ phù hợp giữa các thông tin này với các chuẩn mực đã được thiết lập.

 10. Lý thuyết kiểm toán - Lê Thị Thu

  ppt 61p 1903 468

  Giúp sinh viên trang bị kiến thức cơ bản nhất về kiểm toán đồng thời trang bị kiến thức cơ bản về đạo đức nghề nghiệp và chuẩn mực kế toán. Nắm được quy trình một cuộc kiểm toán, phương pháp kỹ thuật mà kiểm toán viên sử dụng. Cùng tham khảo để nắm các kiến thức về kế toán.

 11. Bài giảng về Kiểm toán - Ths Tăng Thị Thanh Thủy

  pdf 31p 419 164

  Tham khảo sách 'bài giảng về kiểm toán - ths tăng thị thanh thủy', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 12. Gian lận và sai sót trong kiểm toán - Th.S Nguyễn Thị Hồng Minh

  doc 31p 2903 1009

  Trong quá trình kiểm toán luôn tìm ẩn những gian lận và sai sót không phát hiện được và làm lệch báo cáo tài chính. Tài liệu gồm 3 phần, phần 1: Gian lận và sai sót trong kiểm toán, phần 2: Thực trạng gian lận và sai sót trong kiểm toán hiện nay, phần 3: Những giải pháp nhằm hạn chế các hành vi sai phạm trong kiểm toán. Cùng tham khảo tài liệu để có thêm các kiến thức tổng hợp về lĩnh vực kế toán.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2