intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Trạng từ và cách sử dụng trạng từ trong tiếng Anh

Chia sẻ: Nguyen Ngoc Han | Ngày: | 11 tài liệu

2.136
lượt xem
418
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Trạng từ và cách sử dụng trạng từ trong tiếng Anh
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trạng từ (hay còn gọi là phó từ) trong tiếng Anh gọi là adverb. Trạng từ là những từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ, một trạng từ khác hay cho cả câu. Trạng từ thường đứng trước từ hay mệnh đề mà nó cần bổ nghĩa. Nhưng cũng tùy trường hợp câu nói mà ngưới ta có thể đặt nó đứng sau hay cuối câu. Trạng từ có nhiều hình thức: Những chữ đơn thuần như: very (rất, lắm), too (quá), almost (hầu như), then (sau đó, lúc đó),… Trạng từ cũng có thể thành lập bằng cách thêm -ly vào cuối một tính từ. Ví dụ: slow (chậm) slowly (một cách chậm chạp) quick (nhanh) quickly (một cách nhanh nhẹn) clear (sáng sủa) clearly (một cách sáng sủa) Là những từ kép như: everywhere (khắp nơi) sometimes (đôi khi) anyhow (dù sao đi nữa) Một thành ngữ

Lưu

Tài liệu trong BST: Trạng từ và cách sử dụng trạng từ trong tiếng Anh

 1. Trạng từ

  doc 3p 183 62

  1. Định nghĩa: Trạng từ dùng để tính chất/phụ nghĩa cho một từ loại khác trừ danh từ và đại danh từ.

 2. Cách sử dụng trạng từ

  pdf 8p 225 50

  Trạng từ được dùng để thêm thông tin và được sử dụng bổ nghĩa cho động từ, mệnh đề và cả các trạng từ khác. Khó khăn khi học là làm cách nào để xác định được trạng từ vì chúng có thể nằm ở nhiều vị trí khác nhau trong câu.

 3. TRẠNG TỪ NÓI CHUNG VÀ TRẠNG TỪ ĐẶC BIỆT

  pdf 4p 221 12

  Trạng từ là từ dùng để bổ nghĩa cho một động từ, một tính từ hay một trạng từ khác.

 4. TRẠNG TỪ (PHÓ TỪ)

  pdf 10p 134 30

  Trạng từ dùng để tính chất/phụ nghĩa cho một từ loại khác trừ danh từ và đại danh từ. 2. Phân loại trạng từ. Trạng từ có thể được phân loại theo ý nghĩa hoặc theo vị trí của chúng trong câu. Tuỳ theo ý nghĩa chúng diễn tả, trạng từ có thể được phân loại thành: 2.1. Trạng từ chỉ cách thức (manner): Diễn tả cách thức một hành động được thực hiện ra sao? (một cách nhanh chóng, chậm chạp, hay lười biếng ...) ...

 5. Trạng từ-ADVERBS

  pdf 11p 200 31

  Trạng từ (hay còn gọi là phó từ) trong tiếng Anh gọi là adverb. Trạng từ là những từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ, một trạng từ khác hay cho cả câu. Trạng từ thường đứng trước từ hay mệnh đề mà nó cần bổ nghĩa. Nhưng cũng tùy trường hợp câu nói mà ngưới ta có thể đặt nó đứng sau hay cuối câu. Trạng từ có nhiều hình thức: Những chữ đơn thuần như: very (rất, lắm), too (quá), almost (hầu như), then (sau đó, lúc đó),… Trạng từ cũng có thể thành lập bằng cách thêm -ly vào cuối một tính từ. Ví...

 6. Các kiểu so sánh của tính và trạng từ

  pdf 15p 168 25

  Các kiểu so sánh của tính và trạng từ COMPARISON OF ADJECTIVES AND ADVERBS Ghi chú: Các cách so sánh của tính từ đều áp dụng được cho trạng từ (adverbs). Để tiện lợi hơn, trong phần này chúng tôi gọi chung là tính từ.

 7. Ngữ pháp anh văn cơ bản - Trạng từ

  doc 6p 173 66

  1. Định nghĩa: Trạng từ dùng để tính chất/phụ nghĩa cho một từ loại khác trừ danh từ và đại danh từ. 2. Phân loại trạng từ. Trạng từ có thể được phân loại theo ý nghĩa hoặc theo vị trí của chúng trong câu. Tuỳ theo ý nghĩa chúng diễn tả, trạng từ có thể được phân loại thành:

 8. Adverbs Trạng từ

  pdf 8p 167 23

  Trạng từ (hay còn gọi là phó từ) trong tiếng Anh gọi là adverb. Trạng từ là những từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ, một trạng từ khác hay cho cả câu.

 9. Cách sử dụng các trạng từ liên kết

  doc 3p 703 275

  Trạng từ liên kết là những trạng từ dùng để nối những ý tưởng, những mệnh đề trong một đoạn văn. Có rất nhiều trạng từ liên kết trong tiếng Anh, có những trạng từ thường được sử dụng trong các văn bản có tính chất trang trọng, một số trạng từ khác thì được sử dụng trong văn nói, ít trang trọng hơn.

 10. Trạng từ, phó từ

  doc 5p 641 119

  1.Phó từ : - Là những từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ, một trạng từ khác hay cho cả câu. - Thường đứng trước từ hay mệnh đề mà nó cần bổ nghĩa. Nhưng cũng tùy trường hợp câu nói mà ngưới ta có thể đặt nó đứng sau hay cuối câu.

 11. Unit 14. Adverbs (Trạng từ)

  pdf 4p 148 19

  ADVERBS Trạng từ (hay còn gọi là phó từ) trong tiếng Anh gọi là adverb. Trạng từ là những từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ, một trạng từ khác hay cho cả câu. Trạng từ thường đứng trước từ hay mệnh đề mà nó cần bổ nghĩa. Nhưng cũng tùy trường hợp câu nói mà ngưới ta có thể đặt nó đứng sau hay cuối câu. Trạng từ có nhiều hình thức: Những chữ đơn thuần như: very (rất, lắm), too (quá), almost (hầu như), then (sau đó, lúc đó),… Trạng từ cũng có thể thành...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2