Trọn 2 bộ bài giảng hay về phân tích tài chính

Chia sẻ: Leon Leon | Ngày: | 12 tài liệu

0
553
lượt xem
49
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

Trọn 2 bộ bài giảng hay về phân tích tài chính
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích tài chính là một tập hợp các khái niệm, phương pháp và các công cụ cho phép thu thập và xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác về quản lý nhằm đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và chất lượng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó. Bộ bài giảng giúp bạn sử dụng thông tin đưa ra các quyết định tài chính, quyết định quản lý phù hợp.

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn 2 bộ bài giảng hay về phân tích tài chính

 1. Bài giảng Phân tích báo cáo Tài chính doanh nghiệp - Chương 1

  ppt 39p 168 38

  Chương 1: Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính - BCTC phản ánh tổng quát về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, và dòng tiền lưu chuyển của doanh nghiệp. BCTC đáp ứng nhu cầu thông tin cho số đông những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế.

 2. Bài giảng Phân tích báo cáo Tài chính doanh nghiệp - Chương 2

  ppt 34p 147 28

  Chương 2: Giới thiệu phân tích báo cáo tài chính - Phân tích báo cáo tài chính nhằm: Kiểm tra mối quan hệ giữa các con số trên các BCTC và phát hiện xu hướng biến động của các con số đó; Sử dụng số liệu quá khứ để dự đoán về tình hình tương lai; Đánh giá hoạt động của doanh nghiệp nhằm phát hiện ra các vấn đề cần tháo gỡ.

 3. Bài giảng Phân tích báo cáo Tài chính doanh nghiệp - Chương 3

  ppt 29p 133 27

  Chương 3: Phân tích cấu trúc tài chính & tình hình bảo đảm vốn cho hoạt động kinh doanh - Cấu trúc tài chính là cơ cấu các loại nguồn vốn hình thành nên các loại tài sản của doanh nghiệp. Mục tiêu phân tích: Xem xét việc huy động & sử dụng vốn của DN. Tài liệu phân tích: Bảng cân đối kế toán.

 4. Bài giảng Phân tích báo cáo Tài chính doanh nghiệp - Chương 4

  ppt 27p 92 10

  Chương 4: Phân tích tình hình & khả năng thanh toán - Phân tích tình hình thanh toán gồm: Đánh giá khái quát; Phân tích tình hình thanh toán với người mua; Phân tích tình hình thanh toán với người bán.

 5. Bài giảng Phân tích báo cáo Tài chính doanh nghiệp - Chương 5

  ppt 26p 122 18

  Chương 5: Phân tích hiệu quả kinh doanh - Nội dung bài giảng chương 5 gồm: Phân tích khái quát hiệu quả kinh doanh; Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định; Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn.

 6. Bài giảng Phân tích báo cáo Tài chính doanh nghiệp - Chương 7

  ppt 25p 107 12

  Chương 7: Phân tích các chủ đề đặc biệt - Bài giảng cung cấp các kiến thức phân tích báo cáo tài chính về: Phân tích dưới góc độ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán; Phân tích dấu hiệu khủng hoảng tài chính và phá sản doanh nghiệp.

 7. Bài giảng Phân tích báo cáo Tài chính doanh nghiệp - Chương 8

  ppt 44p 103 20

  Chương 8: Phân tích triển vọng - Nội dung gồm: Dự báo tài chính; Định giá doanh nghiệp. Mục đích của 2 hoạt động nhằm: Nhìn trước về tương lai của DN, chủ động trong kế hoạch tài chính (tìm nguồn huy động vốn, tìm địa chỉ sử dụng vốn); Cơ sở cho các quyết định kinh doanh, mua, bán DN, cổ phần hoá DNNN, mua, bán cổ phiếu, các dự án đầu tư.

 8. Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp - Chương 1

  ppt 40p 103 12

  Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp là đi sâu nghiên cứu nội dung, kết cấu và mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa các số liệu phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bằng những phương pháp khoa học.

 9. Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp - Chương 2

  ppt 106p 90 16

  Doanh thu bán hàng của doanh nghiệp đang tăng, ổn định hay sụt giảm? Sự biến động doanh thu do lượng hay do giá? Thị phần của DN đang mở rộng hay bị thu hẹp? Lợi nhuận của DN có được cải thiện hay không? Lợi nhuận tạo ra có đủ để trả lãi vay cho chủ nợ hay không? Chính sách phân phối của DN có hợp lý không?

 10. Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp - Chương 4

  ppt 114p 103 21

  Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo ( cuối năm, cuối quí). Bảng cân đối được xem như một bức ảnh chụp tình hình tài chính của doanh nghiệp

 11. Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp - Chương 5

  ppt 133p 77 10

  Tương đương tiền: Là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn có thời gian thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

 12. Bài giảng phân tích tài chính doanh nghiệp - Chương 6

  ppt 80p 70 12

  Khả năng thanh toán là khả năng của doanh nghiệp trong việc thực hiện các nghĩa vụ trả nợ . Khả năng thanh toán ngắn hạn được đo lường bằng tỷ lệ giữa tài sản có tính thanh khoản cao với nợ ngắn hạn. Tài sản thanh khoản cao là loại tài sản có thể chuyển thành tiền nhanh chóng mà giá không bị giảm

Đồng bộ tài khoản