intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Trọn bộ 7 bài giảng môn kế toán tài chính doanh nghiệp

Chia sẻ: Sunny_1 Sunny_1 | Ngày: | 7 tài liệu

1.758
lượt xem
68
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Trọn bộ 7 bài giảng môn kế toán tài chính doanh nghiệp
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn kế toán tài chính doanh nghiệp cung cấp kiến thức cơ bản về kế toán để sinh viên nắm được cách thức ghi nhận, đánh giá, trình bày và công bố những yếu tố cơ bản trên bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ 7 bài giảng môn kế toán tài chính doanh nghiệp

 1. Bài giảng môn kế toán tài chính doanh nghiệp _ Chương 1

  pdf 14p 131 9

  Khi xây dựng HTTK kế toán cho đơn vị, kế toán cần phải: Dựa vào qui mô về vốn và nguồn lao động trong DN để lựa chọn HTTK cho phù hợp. Từ HTTK DN sẽ áp dụng, kế toán tiến hành lựa chọn TK nào sẽ được DN sử dụng. Từ số lượng TK sử dụng đã chọn lựa, kế toán tiến hành thiết kế chi tiết HTTK cho đơn vị.

 2. Bài giảng môn kế toán tài chính doanh nghiệp _ Chương 2

  pdf 12p 115 7

  Kiểm tra tính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống KSNB. Kiểm tra và xác nhận chất lượng, độ tin cậy của thông tin. Kiểm tra sự tuân thủ các nguyên tắc hoạt động, quản lý. Phát hiện sai sót, đề xuất ý kiến.

 3. Bài giảng môn kế toán tài chính doanh nghiệp _ Chương 3

  pdf 22p 84 7

  –Phản ánh kịp thời các nghiệp vụ liên quan đến tiền và các khoản tương đương tiền. –Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về chứng từ, thủ tục hạch toán. –Kiểm soát và phát hiện kịp thời các sai sót.

 4. Bài giảng môn kế toán tài chính doanh nghiệp _ Chương 4

  pdf 16p 107 5

  Các khoản đầu tư là tài sản của doanh nghiệp, khi doanh nghiệp đem vốn tham gia vào hoạt động tài chính nhằm mục đích sinh lời ở tương lai. Các khoản đầu tư ngắn hạn bao gồm: –Đầu tư chứng khoán ngắn hạn; –Đầu tư ngắn hạn khác; –Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn.

 5. Bài giảng môn kế toán tài chính doanh nghiệp _ Chương 5

  pdf 22p 84 8

  Phải thu KH là các khoản nợ phải thu từ: Bán SP, hàng hóa, BĐS đầu tư, TSCĐ; Cung cấp dịch vụ cho KH. Phải thu nội bộ là các khoản phải thu:Đơn vị cấp trên; Giữa các đơn vị phụ thuộc; Các đơn vị phụ thuộc trong một DN độc lập. – Phải thu khác là các khoản ngoài 2 khoản trên. – Dự phòng phải thu khó đòi là DP phần giá trị có thể bị tổn thất do không thu hồi được nợ.

 6. Bài giảng môn kế toán tài chính doanh nghiệp _ Chương 6

  pdf 13p 88 5

  - Chỉ tạm ứng nhân viên làm việc tại DN. - Tạm ứng theo đúng nội dung quy định. - Chỉ được giao tạm ứng mới khi đã thanh toán hết số tạm ứng cũ. - Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng khoản tạm ứng.

 7. Bài giảng môn kế toán tài chính doanh nghiệp _ Chương 7

  pdf 34p 98 8

  Nguyên vật liệu là những tài sản thuộc nhóm hàng tồn kho của doanh nghiệp, là thành phần cơ bản cấu thành nên sản phẩm. Đặc điểm nguyên vật liệu: Tham gia vào một chu kỳ sản xuất, thay đổi hình dáng ban đầu sau quá trình sử dụng

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2