Trọn bộ bài giảng 8 chương về quản trị chất lượng

Chia sẻ: Impossible_1 Impossible_1 | Ngày: | 8 tài liệu

0
1.971
lượt xem
127
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Trọn bộ bài giảng 8 chương về quản trị chất lượng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ giáo trình cung cấp những kiến thức tổng quát về chất lượng và quản lý chất lượng sản phẩm; Các phương pháp quản lý chất lượng; Các kỹ thuật và công cụ quản lý chất lượng; Các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn; Phương pháp quản lý chất lượng toàn diện – TQM. Mời các bạn tham khảo

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng 8 chương về quản trị chất lượng

 1. Giáo trình Quản trị chất lượng_ Chương 1

  pdf 16p 1944 976

  Tài liệu Giáo trình môn Quản trị chất lượng_ Chương " Lịch sử phát triển các quan niệm quản trị chất lượng", dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành kinh tế, kỹ thuật công nghiệp, hóa thực phẩm,....

 2. Giáo trình Quản trị chất lượng_ Chương 2

  pdf 74p 1251 839

  Tài liệu Giáo trình môn Quản trị chất lượng_ Chương " ISO là gì ", dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành kinh tế, kỹ thuật công nghiệp, hóa thực phẩm,....

 3. Giáo trình Quản trị chất lượng_ Chương 3

  pdf 28p 926 669

  Tài liệu Giáo trình môn Quản trị chất lượng_ Chương "ISO 9000" , dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành kinh tế, kỹ thuật công nghiệp, hóa thực phẩm,....

 4. Giáo trình Quản trị chất lượng_ Chương 4

  pdf 26p 866 644

  Tài liệu Giáo trình môn Quản trị chất lượng_ Chương " Totaly Quality Control", dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành kinh tế, kỹ thuật công nghiệp, hóa thực phẩm,....

 5. Giáo trình Quản trị chất lượng_ Chương 5

  pdf 32p 885 660

  Tài liệu Giáo trình môn Quản trị chất lượng_ Chương " Quality Analysis Cost Control", dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành kinh tế, kỹ thuật công nghiệp, hóa thực phẩm,....

 6. Giáo trình Quản trị chất lượng_ Chương 6

  pdf 22p 724 541

  Tài liệu Giáo trình môn Quản trị chất lượng_ Chương " Phương pháp Targer Costing", dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành kinh tế, kỹ thuật công nghiệp, hóa thực phẩm,....

 7. Giáo trình Quản trị chất lượng_ Chương 7

  pdf 26p 771 584

  Tài liệu Giáo trình môn Quản trị chất lượng_ Chương " Những đặc điểm của chất luợng dịch vụ", dành cho các bạn sinh viên đang theo học các ngành kinh tế, kỹ thuật công nghiệp, hóa thực phẩm,....

 8. Giáo trình Quản trị chất lượng_ Chương 8

  pdf 54p 910 645

  TQM là sự lưu tâm đến chất lượng trong tất cả các hoạt động, là sự hiểu biết, sự cam kết, hợp tác của toàn thể thành viên trong doanh nghiệp/tổ chức, nhất là ở các cấp lãnh đạo.

Đồng bộ tài khoản