Trọn bộ bài giảng hay về luật kinh tế dành cho sinh viên chuyên ngành

Chia sẻ: Leon Leon | Ngày: | 6 tài liệu

0
773
lượt xem
26
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

Trọn bộ bài giảng hay về luật kinh tế dành cho sinh viên chuyên ngành
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn Luật kinh tế (Luật Kinh doanh) là môn học bắt buộc đối với các chuyên ngành ... qui định pháp luật về kinh tế giúp cho sinh viên khi hoạt động kinh doanh. Bộ sưu tập giúp các bạn bổ sung kiến thức cần thiết để hoàn thành môn học thật xuất sắc.

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng hay về luật kinh tế dành cho sinh viên chuyên ngành

 1. Bài giảng luật kinh tế - Chương 1

  ppt 33p 54 7

  Luật thương mại được hiểu là tổng thể các QPPL do nhà nước banh hành hoặc thừa nhận, điều chỉnh QHXH phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện hoạt động thương mại giữa các thương nhân với nhau và với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 2. Bài giảng luật kinh tế - Chương 2

  ppt 28p 76 6

  Hộ kinh doanh cá thể do một cá nhân hoặc hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng không quá mười lao động, không có con dấu và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

 3. Bài giảng luật kinh tế - Chương 3

  ppt 124p 46 4

  Là sự liên kết giữa các thương nhân không hoạt động dưới một tên hãng chung, không có trụ sở. Luôn luôn không được coi là pháp nhân. Các thành viên phải chịu trách nhiệm liên đới và vô hạn định đối với các khoản nợ

 4. Bài giảng luật kinh tế - Chương 4

  ppt 62p 37 4

  Về nguyên tắc HĐ có thể bằng lời nói, văn bản, hoặc hành vi cụ thể khi PL không quy định đối với loại HĐ đó phải bằng hình thức nhất định. Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo các quy định đó.

 5. Bài giảng luật kinh tế - Chương 5

  ppt 57p 47 4

  Phá sản là một phương pháp giải quyết nợ của các cá nhân hay các thực thể kinh doanh mà không có khả năng chi trả các khoản nợ tới hạn. Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gọi chung là hợp tác xã) được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

 6. Bài giảng luật kinh tế - Chương 6

  ppt 71p 43 4

  Vừa mang tính chính thức và phi chính thức (trong tố tụng hoặc ngoài tố tụng). Giống như thương lượng, nhưng thông qua người thứ ba làm trung gian giúp đỡ tìm kiếm giải pháp giải quyết tranh chấp.

Đồng bộ tài khoản