Trọn bộ bài giảng Lập trình Visual Studio .NET IDE

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bé | Ngày: | 13 tài liệu

0
1.143
lượt xem
109
download

Đây là 13 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/13

Trọn bộ bài giảng Lập trình Visual Studio .NET IDE
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp trọn bộ bài giảng Lập trình Visual Studio .NET IDE để giúp các bạn sinh viên khoa công nghệ thông tin có thêm nhiều tài liệu tham khảo và nghiên cứu trong quá trình học tập và có thể giúp các giảng viên tham khảo để soạn hoàn chỉnh bài giảng Lập trình Visual Studio của mình hơn.

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng Lập trình Visual Studio .NET IDE

 1. Chương 1: Giới thiệu về Visual Studio .NET IDE

  ppt 44p 98 10

  Chương I. Giới thiệu về Visual Studio .NET IDE.Outline 1.1 Giới thiệu về Visual Studio .NET 1.2 Tổng quan về môi trường phát triển tích hợp Visual Studio .NET IDE (Integrated Development Environment ) Menu Bar và Toolbar

 2. Chương 2 - Giới thiệu ngôn ngữ Lập trình Visual Studio

  ppt 34p 84 7

  Lập trình tuyến tính Một chương trình là một tập các lệnh hoặc câu lệnh làm việc với các dữ liệu toàn cục trong cả chương trình Ngôn ngữ máy. Được máy tính hiểu trực tiếp. Định nghĩa bởi thiết kế phần cứng máy tính.Là ngôn ngữ phụ thuộc máy (machine-dependent). Mỗi loại máy tính đều có ngôn ngữ máy riêng của mình. Khó hiểu đối với con người.Bao gồm các dãy số.

 3. Chương 3: Cấu trúc điều khiển

  ppt 73p 83 3

  Cấu trúc if/else Một hướng kế tiếp có thể được thực hiện khi điều kiện là sai Đúng hơn là một hành động có hai lựa chọn Các cấu trúc lồng nhau có thể kiểm tra nhiều trường hợp Cấu trúc với nhiều dòng lệnh cần các dấu ngoặc({) Có thể gây lỗi Lỗi logic nghiêm trọng (Fatal logic error) Lỗi logic không nghiêm trọng (Nonfatal logic error)

 4. Chương 4: Phương thức (Method)

  ppt 31p 75 3

  Một nhóm các lớp có liên quan đến nhau và phương thức của chúng. FCL được tạo thành từ các namespaces. Namespaces được lưu trong các file .dll gọi là assemblies. Danh sách các Namespace của .Net framwork được giới thiệu trong hình 4.3 . Tất cả các lớp trong C# được cho trong thư viện của các Namespace. Có từ khoá là using .

 5. Chương 5 .Giao diện người dùng đồ họa (Graphical User Interface)

  ppt 147p 96 7

  Giao diện người dùng đồ hoạ (Graphical user interface) Cho phép tương tác với chương trình một cách trực quan Cho chương trình một cái nhìn rõ ràng và sự thoải mái Xây dựng theo sự cải tiến của window Là một đối tượng, có thể tiếp cận qua chuột hoặc bàn phím

 6. Chương 6: Mảng

  ppt 54p 85 2

  Dạng cấu trúc dữ liệu tĩnh. Nó sẽ mang kích thước như khi được khởi tạo. Bao gồm các vùng nhớ kề nhau biểu diễn các dữ liệu có cùng kiểu và cùng tên. Khi truy nhập tới các phần tử của mảng, ta cần truy nhập theo tên và vị trí của phần tử trong mảng. Trong C#, mảng được xem là một đối tượng. Nghĩa là nó có các phương thức, thuộc tính.

 7. Chương 7: Chuỗi và kí tự

  ppt 76p 92 4

  Thông thường người ta lưu chuỗi cung như các kiểu dữ liệu khác trong các dạng mà ta có thể tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng. Cách tốt nhất là dùng hash table. Đây là phương thức lưu trữ thông tin bằng cách biểu diễn một phép tính đặc biệt lên đối tượng. Phép toán đó gọi là hash code.

 8. Chương 8: Files và Streams

  ppt 105p 99 7

  Cung cấp khả năng khởi tạo, đọc, viết và khả năng cập nhật File. Hiểu được luồng thông tin (Stream) trong C#. Có thể sử dụng lớp File và thư mục. Có thể sử dụng được các lớp FileStream và lớp BinaryFormatter để đọc và viết các đối tượng vào trong các File. Nắm vững việc xử lý các File truy xuất tuần tự và File truy xuất ngẫu nhiên.

 9. Chương 9: Lập trình hướng đối tượng trong C#

  ppt 130p 145 15

  Cơ sở của lập trình hướng đối tượng gắn liền với sự ra đời và định nghĩa về lớp và đối tượng . Lập trình hướng đối tượng là tư tưởng lập trình trong đó dữ liệu ( data ) và hàm ( functions ) được đóng gói trong các lớp. Một đối tượng là một thể hiện ( instance ) của lớp có các thành phần dữ liệu riêng của nó . Các đối tượng là thể hiện của cùng một lớp sẽ có cùng một bộ “ khung “ do lớp tạo ra....

 10. Chương 10: Cơ sở dữ liệu, SQL, và ADO .NET

  ppt 69p 112 8

  Cơ sở dữ liệu: Là sự lưu trữ dữ liệu có tổ chức. Hệ quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS): Cung cấp cơ chế lưu trữ, quản lý dữ liệu một cách phù hợp với định dạng dữ liệu. Cho phép lưu trữ và truy cập tới cơ sở dữ liệu mà không cần biết về những khai báo bên trong cơ sở dữ liệu. ...

 11. Chương 11: Kiểm soát ngoại lệ Exception Handling

  ppt 34p 72 4

  Xử lý ngoại lệ Tạo ra những ứng dụng có thể điều khiển hoặc giải quyết ngoại lệ Khiến chương trình trở nên rõ ràng,mạnh và ít lỗi. Từ khoá Try Bao gồm những mã mà ngoại lệ có thể xảy ra Catch Giới thiệu những kiểu ngoại lệ mà khối catch có thể xử lý Finally Những đoạn mã (không bắt buộc) ở đây sẽ luôn được thực hiện Xử lý ngoại lệ Sử dụng khối Try-Catch này để xử lý ngoại lệ dẫn xuất...

 12. Chương 12: Đa tiến trình - Multithreading

  ppt 35p 104 10

  Hầu hết các ngôn ngữ lập trình chỉ cho phép chạy một câu lệnh một lúc Việc chạy câu lệnh truyền thống cũng đồng thời được thực hiện dùng hệ điều hành gốc .NET Framework Class Library hỗ trợ cơ chế đa tiến trình Đa tiến trình (Multithreading) : chạy đồng thời các tiến trình Tiến trình (thread ): một phần của chương trình có thể chạy được

 13. Chương 13: Đồ họa và Media

  ppt 63p 73 5

  Dùng một chổi vuông để điền vào một vùng với một hình dáng nhất định.Hình dạng này được xác định bởi một thành viên của danh sách HatchStyle, một màu chính (dùng để vẽ hình) và một màu nền.

Đồng bộ tài khoản