Trọn bộ bài giảng Lập và phân tích dự án- GS Phạm Thụ

Chia sẻ: Ffsfff Thng | Ngày: | 7 tài liệu

0
749
lượt xem
49
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Trọn bộ bài giảng Lập và phân tích dự án- GS Phạm Thụ
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trọn bộ bài giảng môn Lập và phân tích dự án đầu tư của Giáo sư Phạm Thụ giúp bạn nắm vững các kiến thức cơ bản của môn học như khái niệm cơ bản về biểu đồ dòng tiền tệ,lãi suất danh nghĩa, cách tính toán lãi tức, phương pháp phân tích đầu tư, Quy hoạch nguồn vốn... mời các bạn tham khảo để học tốt .

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng Lập và phân tích dự án- GS Phạm Thụ

 1. Chương 1 : Một số khái niệm tổng quát

  pdf 21p 50 1

  Đơn vị kinh doanh (Doanh nghiệp): Thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, hoặc thực hiện các dịch vụ nhằm mục đích sinh lợi. Các loại hình doanh nghiệp: công ty TNHH, công ty Cổ phần, công ty Hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, ...

 2. Chương 2 : Giá trị theo thời gian của tiền tệ

  pdf 26p 53 1

  Lãi tức chỉ tính theo số vốn gốc mà không tính thêm lãi tức tích luỹ phát sinh từ tiền lãi ở các thời đoạn trước đó. – I = P.S.N (P: số vốn cho vay, S: lãi suất đơn, N: số thời đoạn)  Lãi tức ghép:

 3. Chương 3 : Phân tích phương án đầu tư theo giá trị tương đồng

  pdf 37p 67 6

  Một số nguyên tắc chung trong so sánh các phương án. Các bước so sánh phương án: Nhận ra đầy đủ các phương án cần so sánh. Xác định thời kỳ phân tích. Ước lượng dòng tiền tệ cho từng phương án. Xác định giá trị theo thời gian của dòng tiền tệ. Lựa chọn phương pháp so sánh

 4. Chương 4 : Phân tích theo phương án đầu tư theo suất thu lợi

  pdf 24p 62 5

  Bài giảng tìm hiểu về Phân tích phương án đầu tư theo suất thu lợi gồm Suất thu lợi nội tại (Internal Rate of Return - IRR):là mức lãi suất làm cho giá trị tương đương củaphương án bằng 0. Khi đó giá trị hiện tại của thu nhập PWRsẽ cân bằng với giá trị hiện tại của chi phí PWC

 5. Chương 5 : Phân tích phương án theo tỷ số lợi ích/ chi phí & các phương pháp phân tích khác

  pdf 23p 71 5

  Hướng dẫn phân tích tỷ số lợi ích và chi phí. Lợi ích (Benefit):mối lợi (Advantages), biểu thị bằng tiền, đối với người chủ dự án hay là người hưởng lợi. Chi phí (Cost):là những giá trị ước tính về giá xây dựng trừ đi các giá trị còn lại.

 6. Chương 6 : Tính toán khấu hao và phân tích dự án sau thuế

  pdf 19p 91 10

  Một công ty đầu tư vào một dây chuyền sản suất sữa chua với chi phí đầu tư ban đầu của thiết bị là 15 trĐ. Sau 5 năm sử dụng, giá trị còn lại là 2trĐ. Thu nhập hàng năm là 7 trĐ, chi phí hàng năm là 1 trĐ. Thuất suất là 50%. Khấu hao đều hàng năm. Giá bán thiết bị sau 5 năm là 3 trĐ.

 7. Chương 7 : Quy hoạch nguồn vốn & lựa chọn tập dự án đầu tư

  pdf 33p 55 3

  Lợi nhuận giữ lại: Là loại lợi tức sau thuế không dùng để trả cổ tức mà được doanh nghiệp giữ lại để tái đầu tư theo các mục tiêu chiến lược hoặc để trả nợ. - Lợi nhuận giữ lại = Lợi nhuân giữ lại ban đầu + thu nhập ròng – cổ tức.

Đồng bộ tài khoản