Trọn bộ bài giảng mô hình hóa môi trường- TSKH Bùi Đức Long

Chia sẻ: Nang Na | Ngày: | 11 tài liệu

0
829
lượt xem
25
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Trọn bộ bài giảng mô hình hóa môi trường- TSKH Bùi Đức Long
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trọn bộ bài giảng môn mô hình hóa môi trường do giảng viên Bùi Đức Long giảng dạy, mong rằng qua bài giảng này các bạn sẽ nắm vững hơn phần nào các khái niệm cơ bản của môn học. Tài liệu tham khảo dành cho giảng viên và sinh viên đang nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn học này.

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng mô hình hóa môi trường- TSKH Bùi Đức Long

 1. Bài giảng mô hình hóa môi trường - (Bùi Đức Long) chương 1

  pdf 40p 295 120

  Mô hình không chỉ xuất hiện trong khoa học tự nhiên mà còn xuất hiện trong khoa học xã hội. § Với nhiều nhà nghiên cứu mô hình được hiểu là các mô hình số phức tạp chạy trên máy tính, trong một số ngành khoa học khác mô hình được hiểu như một dạng mẫu tương tự

 2. Bài giảng mô hình hóa môi trường - ( Bùi Đức Long ) chương 2

  pdf 40p 131 58

  Các yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng đến các biến trạng thái (ví dụ như mưa, nắng, gió, nhiệt độ, áp suất,...) Các biến trạng thái: các dạng vật chất ứng với các điều kiện nhất định của các đối tượng sinh thái § Các phương trình toán học

 3. Bài giảng mô hình hóa môi trường - ( Bùi Đức Long ) chương 3

  pdf 40p 163 66

  Tính mật độ (số lượng) cân bằng giữa con mồi và vật ăn thịt thông qua mô hình của Lotka – Volterra. Khi quần thể con mồi và vật ăn thịt sống riêng rẽ thì phương trình sinh trưởng quần thể của chúng như sau

 4. Bài giảng mô hình hóa môi trường - ( Bùi Đức Long ) chương 4

  pdf 40p 128 49

  Thế nào là khí quyển ổn định và không ổn định; Sự thay đổi nhiệt độ theo độ cao của một khối khí khi chuyển động lên cao hay xuống thấp; Sự thay đổi nhiệt độ theo độ cao của không khí khí quyển § Mô hình hóa yếu tố khí tượng được thực hiện như thế nào ?

 5. Bài giảng mô hình hóa môi trường - ( Bùi Đức Long ) chương 5

  pdf 40p 143 62

  Khuếch tán Nếu chuyển động ngẫu nhiên xảy ra dưới tác động sự trao đổi vị trí của các phân tử do tính chất nhiệt động học thì quá trình này gọi là khuếch tán phân tử (Molecular diffusion). Nếu chuyển động ngẫu nhiên do sự rối thì quá trình này gọi là khuếch tán xoáy

 6. Bài giảng mô hình hóa môi trường - ( Bùi Đức Long ) chương 6

  pdf 40p 128 51

  Bài tập ứng dụng mô hình Gauss Nhà máy nhiệt điện A có ống khói cao 40 m, đường kính của miệng ống khói bằng 2.2 m, lưu lượng khí thải là 10.02 m3/s, tải lượng chất ô nhiễm SO2 bằng 20.7 g/s, nhiệt độ của khói thải là 200º C

 7. Bài giảng mô hình hóa môi trường - ( Bùi Đức Long ) chương 7

  pdf 40p 111 35

  M – Lượng thải (công suất nguồn thải) (mg/s); § k1 – là hệ số khuếch tán rối ở độ cao z1 = 1m (m2/s); § n – số mũ hàm biến thiên tốc độ gió n = 0.14 – 0.2. Thường lấy n=0.14 trong điều kiện bất ổn định và n = 0.2 khi khí quyển ổn định.

 8. Bài giảng mô hình hóa môi trường - ( Bùi Đức Long ) chương 8

  pdf 40p 145 63

  Quá trình hình thành chất lượng nước § Khối lượng được dòng chảy vận chuyển theo các thành phần véctơ vận tốc U(U, V, W). Quá trình này được gọi là quá trình chuyển tải (advection) . Khối lượng chuyển tải theo phương x bằng C x U x dy x dz

 9. Bài giảng mô hình hóa môi trường - ( Bùi Đức Long ) chương 9

  pdf 40p 216 89

  Chúng tác động lên hệ thống này và xác định xu hướng và tình trạng tồn tại của nó. Môi trường có thể coi là một tập hợp, trong đó hệ thống đang xem xét là một tập hợp con. Môi trường của một hệ thống đang xem xét cần phải có tính tương tác với hệ thống đó.

 10. Bài giảng mô hình hóa môi trường - ( Bùi Đức Long ) chương 10

  pdf 40p 160 51

  Ví dụ 1 (về sông): Bốn chu trình trong một mô hình sông § Áp dụng nguyên lý cân bằng vật chất cho một lắt cắt nhỏ của sông. Điều này dẫn tới 3 phương trình vi phân sau: qU- vận tốc trung bình của dòng chảy dL U = -K1L qL

 11. Bài giảng mô hình hóa môi trường - ( Bùi Đức Long ) chương 11

  pdf 23p 187 59

  Cơ sở lý luận và thực tiễn của phương pháp mô hình hóa môi trường 2) Biết cách ứng dụng cụ thể của mô hình trong công tác quản lý môi trường hiện nay 3) Ứng dụng một số phần mềm tính tự động hóa tính toán ô nhiễm quản lý môi trường

Đồng bộ tài khoản