Trọn bộ bài giảng môn lý thuyết điều khiển - Gv.Huỳnh Thái Hoàng - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Chia sẻ: Payphone_1 Payphone_1 | Ngày: | 8 tài liệu

0
5.756
lượt xem
261
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Trọn bộ bài giảng môn lý thuyết điều khiển - Gv.Huỳnh Thái Hoàng - ĐH Bách Khoa Tp.HCM
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ bài giảng cung cấp sinh viên kiến thức cơ bản để phân tích và tổng hợp hệ thống điều khiển kỹ thuật trong miền thời gian và miền tần số bằng công cụ toán học, những lý thuyết hệ thống điều khiển được ứng dụng cho kỹ thuật. Mời các bạn tham khảo

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng môn lý thuyết điều khiển - Gv.Huỳnh Thái Hoàng - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

 1. Chương 1: Phần tử và hệ thống tự động

  pdf 0p 185 72

  Điều khiển là quá trình thu thập thông tin, xử lý thông tin và tác động lên hệ thống để đáp ứng của hệ thống “gần” với mục đích định trước. Điều khiển tự động là quá trình điều khiển không có sự tác động của con người.

 2. Chương 2: Mô tả toán học hệ thống điều khiển liên tục

  pdf 0p 164 20

  Hệ thống điều khiển thực tế rất đa dạng và có bản chất vật lý khác nhau. Cần có cơ sở chung để phân tích, thiết kế các hệ thống điều khiển có bản chất vật lý khác nhau. Cơ sở đó chính là toán học. Quan hệ giữa tín hiệu vào và tín hiệu ra của một hệ thống tuyến tính bất biến liên tục có thể mô tả bằng phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng.

 3. Chương 3: Khảo sát tính ổn định của hệ thống

  pdf 0p 560 166

  Nội dung Chương 3: Khái niệm ổn định, Tiêu chuẩn ổn định đại số: Điều kiện cần, Tiêu chuẩn Routh, Tiêu chuẩn Hurwitz; Phương pháp quỹ đạo nghiệm số: Khái niệm về QĐNS, Phương pháp vẽ QĐNS, Xét ổn định dùng QĐNS; Tiêu chuẩn ổn định tần số.

 4. Chương 4: Đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển

  pdf 0p 312 96

  Nội dung Chương 4: Các tiêu chuẩn chất lượng, Sai số xác lập, Đáp ứng quá độ, Các tiêu chuẩn tối ưu hóa đáp ứng quá độ, Quan hệ giữa chất lượng trong miền tần số và chất lượng trong miền thời gian.

 5. Chương 5: Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục

  pdf 0p 370 150

  Nội dung Chương 5: Khái niệm, Ảnh hưởng của các khâu hiệu chỉnh đến chất lượng của hệ thống, Thiết kế hệ thống dùng phương pháp QĐNS, Thiết kế hệ thống dùng phương pháp biểu đồ Bode, Thiết kế hệ thống dùng phương pháp phân bố cực, Thiết kế bộ điều khiển PID.

 6. Chương 6: Mô tả toán học hệ thống điều khiển rời rạc

  pdf 0p 254 68

  Hệ thống điều khiển rời rạc là hệ thống điều khiển trong đó có tín hiệu tại một hoặc nhiều điểm là (các) chuỗi xung. Lấy mẫu là biến đổi tín hiệu liên tục theo thời gian thành tín hiệu rời rạc theo thời gian.

 7. Chương 7: Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc

  pdf 0p 257 88

  Tính hàm truyền kín của hệ thống điều khiển trên. Tính đáp ứng của hệ đối với tín hiệu vào là hàm nấc đơn vị. Đánh giá chất lượng của hệ thống: độ vọt lố, thời gian quá độ, sai số xác lập.

 8. Chương 8: Hệ thống điều khiển phi tuyến

  pdf 0p 498 167

  Nếu tín hiệu vào hệ phi tuyến là tín hiệu hình sin thì tín hiệu ra ngoài thành phần tần số cơ bản (bằng tần số tín hiệu vào) còn có các thành phần hài bậc cao (là bội số của tần số tín hiệu vào).

Đồng bộ tài khoản