Trọn bộ bài giảng môn marketing căn bản của Ths.Đinh Tiên Minh

Chia sẻ: Trần Thị Em | Ngày: | 11 tài liệu

0
403
lượt xem
20
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Trọn bộ bài giảng môn marketing căn bản của Ths.Đinh Tiên Minh
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Marketing là một quá trình lập ra kế hoạch và thực hiện các chính sách sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh của của hàng hoá, ý tưởng hay ...Bộ bài giảng của thạc sĩ Đinh Tiên Minh sẽ giúp các giảng viên có thêm kinh nghiệm soạn bài giảng của minh hơn.

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng môn marketing căn bản của Ths.Đinh Tiên Minh

 1. Marketing căn bản - Đinh Tiên Minh ( Giới thiệu môn học)

  pdf 20p 71 8

  Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản của hoạt động Marketing nhƣ: Nghiên cứu thị trƣờng; Môi trƣờng Marketing của doanh nghiệp; Nhận dạng nhu cầu và hành vi khách hàng; Nhận dạng thị trƣờng doanh nghiệp; Và các chiến lƣợc Marketing cụ thể.

 2. Marketing căn bản - Đinh Tiên Minh ( bài 1)

  pdf 25p 74 14

  Giúp sinh viên hiểu quá trình hình thành và phát triển của Marketing. Nắm được một số khái niệm Marketing, từ đó rút ra bản chất của Marketing, tầm quan trọng của Marketing và các chức năng cơ bản của nó.

 3. Marketing căn bản - Đinh Tiên Minh ( bài 2)

  pdf 34p 54 10

  Giúp sinh viên hiểu các yếu tố thuộc môi trường vi mô và vĩ mô ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của doanh nghiệp. Nắm rõ và biết cách đánh giá tầm quan trọng của từng yếu tố đối với hoạt động marketing của doanh nghiệp.

 4. Marketing căn bản - Đinh Tiên Minh ( bài 3)

  pdf 29p 50 8

  Giúp sinh viên hiểu rõ hành vi mua hàng của một cá nhân và khi họ ra quyết định mua hàng thì bị ảnh hưởng bởi những nhân tố nào. Trình bày qui trình mua hàng của một cá nhân hay một tổ chức bao gồm nhiều giai đoạn và trong mỗi giai đoạn đó điều gì chúng ta cần quan tâm.

 5. Marketing căn bản - Đinh Tiên Minh ( bài 4)

  pdf 29p 45 5

  Giúp sinh viên hiểu nghiên cứu thị trường là gì và vai trò của nó đối với các quyết định Marketing của doanh nghiệp. Phân biệt được các loại hình nghiên cứu thị trường. Nắm bắt một cách đầy đủ một qui trình nghiên cứu thị trường trong lý thuyết và thực tế.

 6. Marketing căn bản - Đinh Tiên Minh ( bài 5)

  pdf 20p 46 6

  Giúp sinh viên hiểu phân khúc thị trường là gì và vì sao doanh nghiệp phải phân khúc thị trường trong kinh doanh. Hiểu được tầm quan trọng của việc lựa chọn thị trường mục tiêu và cách thức lựa chọn phân khúc thị trường phù hợp nhất với doanh nghiệp.

 7. Marketing căn bản - Đinh Tiên Minh ( bài 6)

  pdf 30p 45 8

  Giúp sinh viên hiểu rõ khái niệm về sản phẩm/ dịch vụ và các khái niệm khác liên quan đến sản phẩm rất quan trọng trong kinh doanh. Giới thiệu một số chiến lược sản phẩm như chiến lược phát triển sản phẩm mới, chiến lược dòng sản phẩm và chiến lược cho các sản phẩm cụ thể.

 8. Marketing căn bản - Đinh Tiên Minh ( bài 7)

  pdf 42p 54 13

  Giúp sinh viên hiểu khái niệm về giá và tầm quan trọng của giá trong hỗn hợp Marketing. Giúp sinh viên nắm rõ được các nhân tố cần xem xét khi định giá sản phẩm và các cách thức can thiệp vào quá trình định giá. Biết và hiểu các phương pháp định giá và các chiến lược giá điển hình.

 9. Marketing căn bản - Đinh Tiên Minh ( bài 8)

  pdf 17p 76 9

  Maketing căn bản là một ngành học không còn mới mẻ nhưng phát triển rất nhanh với nhiều thay đổi về quan điểm, hướng tiếp cận, phương pháp nghiên cứu đã hình thành nhiều trường phái khác nhau.

 10. Marketing căn bản - Đinh Tiên Minh ( bài 9)

  pdf 18p 43 7

  Chuyên đề môn học có thể nói là môn học hệ thống lại những kiến thức đã tích lũy được và hệ thống lại môn học bản thân mình yêu thích, đồng thời muốn tìm hiểu sâu hơn về lý thuyết cũng như tình hình thực tế hiện nay.

 11. Marketing căn bản - Đinh Tiên Minh ( bài 10)

  pdf 8p 39 6

  marketing cho một sản phẩm mới Sau khi dự án sản phẩm mới được thông qua, doanh nghiệp cần soạn chiến lược marketing cho sản phẩm mới. Marketing có vị trí quan trọng trong sự thành công của phát triển sản phẩm mới.

Đồng bộ tài khoản