Trọn bộ bài giảng phương pháp lập trình web - Ts. Vũ Đức Lung

Chia sẻ: Payphone_1 Payphone_1 | Ngày: | 7 tài liệu

0
441
lượt xem
17
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Trọn bộ bài giảng phương pháp lập trình web - Ts. Vũ Đức Lung
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ bài giảng giúp các nắm vững các khái niệm căn bản của quá trình thiết kế, xây dựng và triển khai một ứng dụng web; trang bị kiến thức về lập trình web phía máy chủ như web server (IIS), ADO, database, ASP. Mời các bạn tham khảo

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng phương pháp lập trình web - Ts. Vũ Đức Lung

 1. Bài giảng lập trình Web - Ts.Vũ Đức Lung - Chương 1

  pdf 55p 44 13

  Nắm vững các khái niệm căn bản của quá trình thiết cài đặt và triển khai một ứng dụng web trên nền .NET. Thiết kế trang Web và cài đặt một ứng dụng Web hoàn chỉnh bằng HTML,CSS, ASP.NET. Triển khai và khai thác ứng dụng webservice trên Internet

 2. Bài giảng lập trình Web - Ts.Vũ Đức Lung - Chương 2

  pdf 51p 38 11

  Dùng để thể hiện giao diện web. Tất cả các class HTML control chứa trong namespace System.Web.UI.HtmlControls HTML S l là -Server control những tag HTML tạo ra. Duy trì tương thích với các tag HTML cũ. Thêm vào thuộc tính run at = “server”. Tất cả HTML Server Control phải được đặt trong

 3. Bài giảng lập trình Web - Ts.Vũ Đức Lung - Chương 3

  pdf 47p 51 9

  ADO.NET (Active Data Object) là một phần của .NET Framework, cung cấp các dịch vụ xử lý dữ liệu. Làm việc với dữ liệu không kết g t nối. Dữ liệu được lưu trữ trong một CSDL thu nhỏ gọi là DataSet =tăng tốc độ tính toán, giảm sử dụng tài nguyên trên Database server.

 4. Bài giảng lập trình Web - Ts.Vũ Đức Lung - Chương 4

  pdf 27p 43 9

  Xử lý phân trang - Paging. Tuy biến các cột – Column Template sự kiện của - ItemDataBound DataGrid. Gọi DataBind- sự kiện ItemDataBound cho mỗi dòng dữ liệu. Cập nhật dữ liệu trực tiếp trên lưới: sự kiện ItemCommand của DataGrid

 5. Bài giảng lập trình Web - Ts.Vũ Đức Lung - Chương 5

  pdf 45p 33 9

  ASP.NET dùng Cookies để lưu trữ Session ID và thông tin về user. Nếu browser của user không yểm trợ cookies hoặc trong nhiều trường hợp, user không muốn (hay chấp nhận) yểm trợ cookies? ASP.NET dùng Cookie Munging = ASP.NET phải mã hoá và giải mã (encode and decode) Session ID cùng với các thông tin liên hệ và đặt vào các trang Web trước khi gởi đi.

 6. Bài giảng lập trình Web - Ts.Vũ Đức Lung - Chương 6

  pdf 24p 34 10

  Webservices xây dựng trên SOAP (Simple Object Access Protocol) =gọi thực hiện và trả về kết quả là dạng TEXT (XML) =có khả năng hoạt động xuyên qua Firewall: Khả năng làm việc trên mọi hệ điều hành; Mở rộng khả năng phối hợp giữa các ứng dụng; Tăng cường giao tiếp giữa Client/Server

 7. Bài giảng lập trình Web - Ts.Vũ Đức Lung - Chương 7

  pdf 23p 31 7

  Số lượng xử lý các thao tác tăng =số lượng dòng lệnh càng nhiều Khi để các đoạn code rải rác trong website gây khó khăn: Xây dựng ứng dụng web, Phát triển ứng dụng web, Bảo trì ứng dụng = Cần có các lớp xử lý và đối tượng thể hiện dữ liệu chung

Đồng bộ tài khoản