Trọn bộ bài giảng tài chính tiền tệ - Ts.Sử Đình Thanh

Chia sẻ: Impossible_1 Impossible_1 | Ngày: | 14 tài liệu

0
1.063
lượt xem
23
download

Đây là 14 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/14

Trọn bộ bài giảng tài chính tiền tệ - Ts.Sử Đình Thanh
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ bài giảng giúp các bạn hiểu và nhận thức được những kiến thức lý luận cơ bản về tài chính, tiền tệ làm nền tảng để nghiên cứu các môn nghiệp vụ thuộc các chuyên ngành kinh tế. Mời các bạn tham khảo

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ bài giảng tài chính tiền tệ - Ts.Sử Đình Thanh

 1. Tài chính tiền tệ _ Chương 1

  pdf 9p 383 130

  Lợi ích và chi phí là hai khái niệm có tính chuẩn tắc trong phân phối nguồn lực. Giải bài toán về hiệu quả kinh tế để đánh đổi, lựa chọn trong số các nhu cầu thực tế trên cơ sở tối đa hóa lợi ích và giảm thiểu các chi phí

 2. Tài chính tiền tệ_ Chương 2

  pdf 10p 381 144

  Các nhà kinh tế hiện đại (Friedman) định nghĩa tiền tệ như là tất cả những gì được chấp nhận thanh toán cho việc mua bán hàng hóa, dịch vụ hoặc thanh toán các khoản nợ.

 3. Tài chính tiền tệ_ Chương 3

  pdf 12p 214 113

  Tín dụng là một phạm trù kinh tế, ra đời và phát triển gắn liền với nền sản xuất hàng hóa. Có thể hiểu tín dụng theo các khía cạnh: Tín dụng là quan hệ vay mượn dựa theo nguyên tắc hoàn trả. Tín dụng phản ảnh quan hệ sử dụng vốn giữa các tác nhân.

 4. Tài chính tiền tệ_ Chương 4

  pdf 0p 53 7

  Giả sử, một hộ gia đình gởi một khoản tiền tiết kiệm 100 đôla vào ngân hàng với kỳ hạn 1 năm và mức tiền lãi là 10 đôla. Vào cuối năm số dư của họ là 110 đôla. Trong trường hợp này, lãi suất danh nghiã là 10%/năm.

 5. Tài chính tiền tệ_ Chương 5

  pdf 10p 274 130

  Phương trình trên gọi là phương trình trao đổi (Equation of exchange) nghĩa là số lượng tiền tệ nhân với số lần mà lượng tiền chi tiêu trong một năm bằng số thu nhập danh nghĩa (P.Y)

 6. Tài chính tiền tệ_ Chương 7

  pdf 8p 206 105

  Lạm phát là một phạm trù kinh tế khách quan phát sinh từ chế độ lưu thông tiền giấy. Cho đến hiện nay chưa có một sự thống nhất hoàn toán về khái niệm lạm phát.

 7. Tài chính tiền tệ_ Chương 8

  pdf 16p 227 101

  Đặc điểm: Loại hình tài chính thuộc sở hữu nhà nước. Quyền quyết định thu chi tài chính công do nhà nước. Phục vụ cho lợi ích cộng đồng. Tạo ra hàng hóa công. Tôn trọng nguyên tắc công khai, minh bạch và có sự tham gia của công chúng.

 8. Tài chính tiền tệ_ Chương 9

  pdf 10p 157 84

  Tài chính doanh nghiệp phản ảnh sự vận động các nguồn lực vốn giữa doanh nghiệp với các chủ thể phát sinh trong hoạt động kinh doanh. Quan hệ giữa doanh nghiệp với chính phủ. Quan hệ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp

 9. Tài chính tiền tệ_ Chương 10

  pdf 9p 212 121

  Các trung gian tài chính là những tổ chức thực hiện huy động nguồn tiền của những người tiết kiệm cuối cùng (Ultimate Savers) và sau đó cung cấp cho những người cần vốn cuối cùng (Ultimate Borrowers)

 10. Tài chính tiền tệ_ Chương 11

  pdf 5p 187 105

  Trong thời kỳ đầu, khoảng thế kỷ 15 đến thế kỷ 18, các ngân hàng còn hoạt động độc lập với nhau và thực hiện các chức năng như nhau là trung gian tín dụng, trung gian thanh toán trong nền kinh tế và phát hành giấy bạc ngân hàng

 11. Tài chính tiền tệ_ Chương 12

  pdf 4p 165 74

  Tổ chức đề phòng: xây dựng đê điều, phòng cháy chữa cháy, bảo hộ lao động, dự báo … Thế nhưng với những biện pháp này, con người và xã hội vẫn không kiểm soát hết những rủi ro có thể xảy ra. Về mặt kinh tế: các chủ thể kinh tế- xã hội thiết lập quỹ dự trữ để chủ động bù đắp kịp thời các thiệt hại

 12. Tài chính tiền tệ_ Chương 13

  pdf 12p 194 107

  Tài chính quốc tế là tổng thể các quan hệ kinh tế dưới hình thức giá trị gắn liền với sự chuyển dịch các nguồn lực tài chính giữa các quốc gia với nhau. Cơ sở hình thành và phát triển tài chính quốc tế: - Sự phân công lao động và hợp tác quốc tế - Sự phát triển các hoạt động đầu tư quốc tế

 13. Tài chính tiền tệ_ Chương 14

  pdf 7p 167 80

  -Ưu: + Bảo vệ được quyền lợi của cả 2 bên nhà XK &NK + Các NH có thể cấp tín dụng cho nhà XK & NK khi có bộ CT hp lý hợp lệ. - Nhược: + Thủ tục phức tạp + Nhà NK bị ứ đọng một khoản vốn.

 14. Tài chính tiền tệ_ Chương 15

  pdf 11p 145 83

  Theo nghĩa hẹp, thị trường tiền tệ = thị trường liên ngân hàng (thị trường mua bán vốn giữa các ngân hàng với nhau) Theo nghĩa rộng, thị trường tiền tệ bao hàm thị trường mua bán các giấy tờ có giá ngắn hạn.

Đồng bộ tài khoản