Trọn bộ Công nghệ phần mềm hay của Ths. Huỳnh Xuân Hiệp

Chia sẻ: Nguyễn Thị Bé | Ngày: | 15 tài liệu

0
1.796
lượt xem
104
download

Đây là 15 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/15

Trọn bộ Công nghệ phần mềm hay của Ths. Huỳnh Xuân Hiệp
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trọn bài giảng công nghệ phần mềm của Ths. Huỳnh Xuân Hiệp giúp các bạn sinh viên khoa công nghệ thông tin học tốt về bộ môn hệ thống thông tin và toán ứng dụng và giúp các bạn nắm vững hơn về 2 phần và 15 chương giới thiệu về chu trình sống của phần mềm và các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm.

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ Công nghệ phần mềm hay của Ths. Huỳnh Xuân Hiệp

 1. Bài giảng công nghệ phần mềm - Chương 1

  pdf 14p 183 50

  Tài liệu tham khảo Bài giảng công nghệ phần mềm bộ môn hệ thống thông tin và toán ứng dụng - Phần 1 Giới thiệu về chu trình sống của phần mềm - Chương 1 Phạm vi của công nghê phần mềm

 2. Bài giảng công nghệ phần mềm - Chương 2

  pdf 9p 150 36

  Tài liệu tham khảo Bài giảng công nghệ phần mềm bộ môn hệ thống thông tin và toán ứng dụng - Phần 1 Giới thiệu về chu trình sống của phần mềm - Chương 2 Tiến trình phần mềm

 3. Bài giảng công nghệ phần mềm - Chương 3

  pdf 16p 139 35

  Tài liệu tham khảo Bài giảng công nghệ phần mềm bộ môn hệ thống thông tin và toán ứng dụng- Phần 1 Giới thiệu về chu trình sống của phần mềm - Chương 3 Các mô hình chu trình sống của phần mềm

 4. Bài giảng công nghệ phần mềm - Chương 4

  pdf 18p 136 41

  Tài liệu tham khảo Bài giảng công nghệ phần mềm bộ môn hệ thống thông tin và toán ứng dụng- Phần 1 Giới thiệu về chu trình sống của phần mềm - Chương 4 Nhóm làm việc và các công cụ nghề nghiệp

 5. Bài giảng công nghệ phần mềm - Chương 5

  pdf 10p 143 30

  Tài liệu tham khảo Bài giảng công nghệ phần mềm bộ môn hệ thống thông tin và toán ứng dụng - Phần 1 Giới thiệu về chu trình sống của phần mềm - Chương 5 Kiểm thử

 6. Bài giảng công nghệ phần mềm - Chương 6

  pdf 13p 120 28

  Tài liệu tham khảo Bài giảng công nghệ phần mềm bộ môn hệ thống thông tin và toán ứng dụng - Phần 1 Giới thiệu về chu trình sống của phần mềm - Chương 6 Giới thiệu về đối tượng

 7. Bài giảng công nghệ phần mềm - Chương 7

  pdf 6p 117 25

  Tài liệu tham khảo Bài giảng công nghệ phần mềm bộ môn hệ thống thông tin và toán ứng dụng - Phần 1 Giới thiệu về chu trình sống của phần mềm - Chương 7 Một số vấn đề : sử dụng, dễ di chuyển, và vận hành tương tác

 8. Bài giảng công nghệ phần mềm - Chương 8

  pdf 24p 130 27

  Tài liệu tham khảo Bài giảng công nghệ phần mềm bộ môn hệ thống thông tin và toán ứng dụng - Phần 1 Giới thiệu về chu trình sống của phần mềm - Chương 8 Hoạch định và ước lượng

 9. Bài giảng công nghệ phần mềm - Chương 9

  pdf 16p 107 24

  Tài liệu tham khảo Bài giảng công nghệ phần mềm bộ môn hệ thống thông tin và toán ứng dụng - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 9 Phân tích yêu cầu

 10. Bài giảng công nghệ phần mềm - Chương 10

  pdf 20p 98 25

  Tài liệu tham khảo Bài giảng công nghệ phần mềm bộ môn hệ thống thông tin và toán ứng dụng - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 10 Đặc tả

 11. Bài giảng công nghệ phần mềm - Chương 11

  pdf 12p 106 27

  Tài liệu tham khảo Bài giảng công nghệ phần mềm bộ môn hệ thống thông tin và toán ứng dụng - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 11 thiết kế

 12. Bài giảng công nghệ phần mềm - Chương 12

  pdf 14p 96 26

  Tài liệu tham khảo Bài giảng công nghệ phần mềm bộ môn hệ thống thông tin và toán ứng dụng - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 12 Phân tích hướng đối tượng

 13. Bài giảng công nghệ phần mềm - Chương 13

  pdf 12p 88 20

  Tài liệu tham khảo Bài giảng công nghệ phần mềm bộ môn hệ thống thông tin và toán ứng dụng - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 13 Cài đặt

 14. Bài giảng công nghệ phần mềm - Chương 14

  pdf 14p 90 21

  Tài liệu tham khảo Bài giảng công nghệ phần mềm bộ môn hệ thống thông tin và toán ứng dụng - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 14 Cài đặt và tích hợp

 15. Bài giảng công nghệ phần mềm - Chương 15

  pdf 12p 94 23

  Tài liệu tham khảo Bài giảng công nghệ phần mềm bộ môn hệ thống thông tin và toán ứng dụng - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 15 Bảo trì

Đồng bộ tài khoản