intTypePromotion=1
ADSENSE

Trọn bộ giáo trình bài giảng tài chính công - PGS.TS. Sử Đình Thành

Chia sẻ: Le Linh Lan | Ngày: | 11 tài liệu

1.155
lượt xem
55
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Trọn bộ giáo trình bài giảng tài chính công - PGS.TS. Sử Đình Thành
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài chính công là tổng thể các hoạt động thu chi bằng tiền do nhà nước tiến hành, nó phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ công, nhằm phục vụ việc thực hiện các chức năng của nhà nước và đáp ứng các nhu cầu, lợi ích chung của toàn xã hội. Bộ sưu tập sẽ mang lại các tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên.

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ giáo trình bài giảng tài chính công - PGS.TS. Sử Đình Thành

 1. Bài giảng tài chính công : Khu vực công và tài chính công - PGS.TS. Sử Đình Thành

  pdf 22p 2053 901

  Tài chính công cổ điển: hoạt động trong bối cảnh nền kinh tế thị trường tự do cạnh tranh. Quy mô tài chính công nhỏ Tính trung lập: không can thiệp vào kinh tế, hoạt động độc lập với quá trình kinh tế ( lập kế hoạch…)

 2. Bài giảng tài chính công: Hàng hóa công Chi tiêu công - PGS.TS. Sử Đình Thành

  pdf 25p 1217 688

  Chi tiêu công phản ánh trị giá của các loại hàng hóa mà chính phủ mua vào để qua đó cung cấp các loại hàng hóa công cho xã hội nhằm thực hiện các chức năng của nhà nước. Chi tiêu công thực hiện chính sách tái phân phối thu nhập.

 3. Bài giảng tài chính công: Tổng quan lý thuyết thuế - PGS.TS. Sử Đình Thành

  pdf 15p 722 489

  Phạm vi ảnh hưởng kinh tế: Thể hiện mức thay đổi phân phối thu nhập thực của từng chủ thể do thuế gây ra. Cho dù phạm vi ảnh hưởng của các loại thuế có khác nhau, nhưng suy cho cùng chỉ con người mới thực sự gánh chịu thuế, trong khi các công ty thì không.

 4. Bài giảng tài chính công chương Thuế và phân phối thuế - PGS.TS. Sử Đình Thành

  pdf 18p 671 453

  Mô hình cân bằng tổng thể: Để nghiên cứu những ảnh hưởng này đến các thị trường có liên quan, chúng ta cần phân tích cân bằng tổng thể . Ảnh hưởng cân bằng tổng thể là xem xét ảnh hưởng của thuế không chỉ đến một bộ phận thị trường mà liên quan đến các thị trường khác

 5. Bài giảng tài chính công chương : Thuế và hiệu quả kinh tế - PGS.TS. Sử Đình Thành

  pdf 12p 838 450

  Gánh nặng phụ trội là phần tổn thất phúc lợi xã hội vượt quá số thuế mà chính phủ thu được. Gánh nặng phụ trội còn gọi là chi phí phúc lợi xã hội hoặc phần mất trắng. Xét trường hợp đánh thuế vào lương thực .

 6. Bài giảng tài chính công: Nhập môn tài chính công - PGS.TS. Sử Đình Thành

  pdf 13p 1886 717

  Nếu như chính phủ muốn can thiệp vào thị trường, thì có một số lựa chọn : Sử dụng cơ chế giá kèm theo thuế hoặc trợ cấp Trao quyền cung cấp hàng hóa công cho các cá nhân hay công ty . Trực tiếp cung cấp hàng hóa công Tài trợ công cho khu vực tư để cung cấp hàng hóa công.

 7. Bài giảng tài chính công: Lập ngân sách theo đầu ra và khuôn khổ chi tiêu trung hạn - PGS.TS. Sử Đình Thành

  pdf 11p 394 232

  Ngân sách lập theo thời gian trung hạn. Ngân sách được lập dựa vào nhu cầu, hướng tới khách hàng . Hợp nhất giữa kế hoạch chi thường xuyên và kế hoạch chi đầu tư. Phải có cam kết chặt chẽ. Phân bổ ngân sách dựa theo thứ tự ưu tiên chiến lược.

 8. Bài giảng tài chính công: Lựa chọn công - PGS.TS. Sử Đình Thành

  pdf 26p 401 241

  Hãy hình dung trong cuộc bán đấu giá, người bán đấu giá thông báo tập hợp các phần thuế khởi điểm. Dựa vào vào nhu cầu riêng của từng người, người A và người E bỏ phiếu để có được số lượng hàng hóa r mong muốn..

 9. Bài giảng tài chính công: Tại sao phải nghiên cứu tài chính công - PGS.TS. Sử Đình Thành

  pdf 18p 504 196

  Đây là những vấn đề trọng yếu của tài chính công. Vai trò thích hợp của chính phủ trong nền kinh tế là gì? Có thể đánh giá qua các hoạt động của tài chính công: = Khía cạnh chi tiêu : Dịch vụ/hàng hóa gì chính phủ nên cung cấp cho xã hội? = Khía cạnh thuế: Chính phủ gia tăng thu nhập như thế nào để tài trợ chi tiêu?

 10. Bài giảng tài chính công: Hàng hóa công - PGS.TS Sử Đình Thành

  pdf 50p 485 286

  Bài học này cho thấy vai trò của chính phủ trong việc cung cấp hàng hóa công và cho thấy khu vực tư có khuynh hướng cung cấp dưới mức tiềm năng của họ . Từ đây nẩy sinh khái niệm “chèn lấn” “crowd- out” nghĩa là ở đâu có sự cung cấp công thì sẽ dẫn đến thay thế cung cấp tư nhân.

 11. Bài giảng tài chính công: Phân tích chi phí – lợi ích Tài chính công - PGS.TS. Sử Đình Thành

  pdf 44p 491 212

  Tài liệu tham khảo môn Tài chính công ( dành cho bậc Cao học)_ Chương "Phân tích chi phí_ Lợi ích "

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2