Trọn bộ giáo trình Hóa lượng tử gồm 11 chương

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | 10 tài liệu

1
616
lượt xem
12
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Trọn bộ giáo trình Hóa lượng tử gồm 11 chương
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quan niệm cho rằng toàn bộ thế giới vật chất được hình thành do sự kết hợp của một số hữu hạn các nguyên tố là một quan niệm duy vật. Trọn bộ giáo trình Hóa lượng tử gồm 11 chương dành cho sinh viên chuyên ngành hóa tham khảo và củng cố thêm kiến thức về môn cơ sở hóa lượng tử.

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ giáo trình Hóa lượng tử gồm 11 chương

 1. Giáo trình Hóa Lượng Tử - Chương 1&2

  pdf 18p 211 93

  Một số mô hình nguyên tử trước cơ học lượng tử. Quan niệm cho rằng toàn bộ thế giới vật chất được hình thành do sự kết hợp của một số hữu hạn các nguyên tố là một quan niệm duy vật. Một quan niệm như vậy đã được các nhà triết học cổ Hy Lạp đề xuất từ thế kỷ 6 - 7 trước công nguyên. Thales cho rằng nguyên tố duy nhất của vật chất là nước, trái lại Heraclit thì cho rằng nguyên tố đó là lửa. ...

 2. Giáo trình Hóa Lượng Tử - Chương 3

  pdf 9p 177 76

  Toán tử và hệ hàm. Do hệ lượng tử có các thuộc tính khác biệt với hệ vĩ mô, nên người ta không thể biểu diễn các đại lượng vật lí của hệ này bằng các biểu thức giải tích thông thường như trong cơ học cổ điển mà phải dùng đến một công cụ toán học mới có khả năng mô tả bản chất của hệ lượng tử

 3. Giáo trình Hóa Lượng Tử - Chương 4

  pdf 16p 186 77

  Hệ tiên đề của cơ học lượng tử. Mỗi trạng thái của một hệ vật lí vi mô (hệ lượng tử) được đặc trưng bằng một hàm xác định, đơn trị, hữu hạn, liên tục phụ thuộc vào thời gian t và toạ độ q, kí hiệu là hàm y (q,t); gọi là hàm sóng .

 4. Giáo trình Hóa Lượng Tử - Chương 5

  pdf 25p 148 64

  Trường xuyên tâm và nguyên tử hyđro. Một trường thế được gọi là trường xuyên tâm khi: - Mọi lực tác dụng lên hạt đều đi qua một điểm cố định gọi lμ tâm của trường và người ta lấy điểm này làm gốc toạ độ.

 5. Giáo trình Hóa Lượng Tử - Chương 6

  pdf 29p 137 65

  Nguyên tử nhiều Electron. Như chúng ta đã biết trong nguyên tử nhiều electron, ngoài tương tác hút với hạt nhân, các electron còn có tương tác đẩy giữa chúng với nhau. Bởi vậy một cách chặt chẽ chúng ta chỉ có thể nói tới những trạng thái của toàn nguyên tử, có nghĩa là phải giải phương trình Schrodinger để xác định trạng thái của toàn nguyên tử.

 6. Giáo trình Hóa Lượng Tử - Chương 7

  pdf 6p 153 68

  Khái quát về sự khảo sát phân tử bằng cơ học lượng tử. Dựa trên cơ sở phản ứng thế trong hoá học hữu cơ, Dumas và Laurent cho rằng “Các chất hoá học là những lâu đài phân tử trong đó có thể thay một nguyên tố này bằng một nguyên tố khác mà không làm thay đổi cấu trúc của lâu đài”.

 7. Giáo trình Hóa Lượng Tử - Chương 8

  pdf 19p 145 72

  Thuyết liên kết hoá trị (Valence Bond – V.B). Như chúng ta đã biết, trong phương pháp Heiler-London, khi thμnh lập các hàm sóng y người ta đã bỏ qua tương tác giữa các nguyên tử. Tuy nhiên, trong hệ thức tính năng lượng trên, biểu thức cuả H ˆ có chứa những số hạng biểu thị thế năng tương tác của hai nguyên tử.

 8. Giáo trình Hóa Lượng Tử - Chương 9

  pdf 26p 172 86

  Thuyết obital phân tử (Molecular Orbital). Trong phân tử không tồn tại những obital riêng rẽ, mà chỉ tồn tại những obital chung cho toàn bộ phân tử, các electron phân bố vào các MO theo đúng các nguyên lí của cơ học lượng tử và như vậy mỗi electron trong phân tử được đặc trưng bởi một hàm sóng gọi là hàm sóng MO.

 9. Giáo trình Hóa Lượng Tử - Chương 10

  pdf 19p 345 118

  Phương pháp MO - Huckel và hệ electron pi không định cư. Mặc dù chỉ với một số qui tắc gần đúng, phương pháp MO-Huckel tỏ ra rất cơ hiệu quả trong việc khảo sát các hệ thơm nói riêng cũng như các hệ liên hợp nói chung và được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu về lý thuyết các phản ứng hữu cơ cũng như trong lĩnh vực sinh vật học phân tử...

 10. Giáo trình Hóa Lượng Tử - Chương 11

  pdf 23p 122 62

  Liên kết trong phức chất. Phức chất có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau như trong công nghiệp hóa chất và đời sống, trong các quá trình sinh vật học… Rất nhiều chất xúc tác, dược phẩm, thực phẩm, vật liệu phát quang, vật liệu từ, các chất bán dẫn, các chất màu … là phức chất.

Đồng bộ tài khoản