intTypePromotion=1

Trọn bộ truyện Trung quốc : Chuyện Tào Tháo

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | 25 tài liệu

0
787
lượt xem
120
download

Đây là 25 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/25

Trọn bộ truyện Trung quốc : Chuyện Tào Tháo
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tào Tháo... thoạt nghe cái tên người ta đã hình dung ra một con người nhan hiểm gian hùm vào bậc nhất thời tam quốc , con người nổi tiếng với tính đa nghi này ngày nay đc các nhà làm phim trung quốc cố cải tạo đi trở thành một kẻ anh hùng thời loạn.... những gì chúng ta chứng kiến trên những phim lấy tào làm nhân vật chính bấy giờ khác xa với những gì có thật sự trong "tam quốc diễm nghĩa " , nó có thể khiến một lớp người xem hiểu sai đi bản chất của nhân vật đầy nhan hiểm này.... vậy thật sự tào tháo là một người thế nào? bản chất thật sự của y ra sao? có hai câu chuyện khá nổi tiếng nói lên toàn bộ bản chất của con người y.....

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn bộ truyện Trung quốc : Chuyện Tào Tháo

 1. Chuyện tào tháo - Tập 1

  pdf 138p 166 20

  Tào Tháo... thoạt nghe cái tên người ta đã hình dung ra một con người nhan hiểm gian hùm vào bậc nhất thời tam quốc , con người nổi tiếng với tính đa nghi này ngày nay đc các nhà làm phim trung quốc cố cải tạo đi trở thành một kẻ anh hùng thời loạn.... những gì chúng ta chứng kiến trên những phim lấy tào làm nhân vật chính bấy giờ khác xa với những gì có thật sự trong "tam quốc diễm nghĩa " , nó có thể khiến một lớp người xem hiểu sai đi bản chất...

 2. Chuyện tào tháo - Tập 15

  pdf 143p 59 2

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 15', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Chuyện tào tháo - Tập 16

  pdf 141p 47 3

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 16', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Chuyện tào tháo - Tập 17

  pdf 147p 61 3

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 17', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Chuyện tào tháo - Tập 18

  pdf 145p 56 3

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 18', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Chuyện tào tháo - Tập 19

  pdf 144p 47 2

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 19', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Chuyện tào tháo - Tập 20

  pdf 144p 41 2

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 20', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Chuyện tào tháo - Tập 21

  pdf 142p 47 2

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 21', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Chuyện tào tháo - Tập 22

  pdf 141p 39 2

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 22', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Chuyện tào tháo - Tập 23

  pdf 141p 50 2

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 23', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. Chuyện tào tháo - Tập 24

  pdf 141p 52 2

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 24', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 12. Chuyện tào tháo - Tập 14

  pdf 145p 50 3

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 14', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 13. Chuyện tào tháo - Tập 13

  pdf 142p 56 2

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 13', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 14. Chuyện tào tháo - Tập 12

  pdf 136p 52 3

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 12', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 15. Chuyện tào tháo - Tập 2

  pdf 141p 76 8

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 2', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 16. Chuyện tào tháo - Tập 3

  pdf 142p 67 4

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 3', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 17. Chuyện tào tháo - Tập 4

  pdf 139p 45 3

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 4', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 18. Chuyện tào tháo - Tập 5

  pdf 139p 51 2

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 5', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 19. Chuyện tào tháo - Tập 6

  pdf 138p 46 2

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 6', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 20. Chuyện tào tháo - Tập 7

  pdf 137p 58 3

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 7', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 21. Chuyện tào tháo - Tập 8

  pdf 137p 57 2

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 8', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 22. Chuyện tào tháo - Tập 9

  pdf 137p 47 2

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 9', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 23. Chuyện tào tháo - Tập 10

  pdf 137p 65 2

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 10', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 24. Chuyện tào tháo - Tập 11

  pdf 136p 61 2

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 11', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 25. Chuyện tào tháo - Tập 25

  pdf 146p 58 4

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 25', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE
ADSENSE

PHINX_IP=10.20.1.97
p_strKeyword=
p_intCateID1=14
p_intCateID2=93
p_strColumnWhere=collection_ishot
p_strValueWhere=1

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2