intTypePromotion=1
ADSENSE

Trọn giáo trình cơ sở hóa học phân tích tập 2

Chia sẻ: Bành Thị Liễu | Ngày: | 10 tài liệu

3.456
lượt xem
607
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Trọn giáo trình cơ sở hóa học phân tích tập 2
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu “Hóa học phân tích” được biên soạn với mục đích đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên, tài liệu được biên soạn dựa trên cơ sở cung cấp những tính chất cơ bản, tổng quát về tính chất các ion đi đôi với việc trình bày kĩ các phản ứng đặc trưng cầ để phát hiện, nhận biết các ion.

Lưu

Tài liệu trong BST: Trọn giáo trình cơ sở hóa học phân tích tập 2

 1. Hóa học phân tích tập 2 part 1

  pdf 30p 250 72

  Tài liệu “Hóa học phân tích tập” được biên soạn với mục đích đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên, tài liệu được biên soạn dựa trên cơ sở cung cấp những tính chất cơ bản, tổng quát về tính chất các ion đi đôi với việc trình bày kĩ các phản ứng đặc trưng cầ để phát hiện, nhận biết các ion

 2. Hóa học phân tích tập 2 part 9

  pdf 30p 131 32

  Tham khảo tài liệu 'hóa học phân tích tập 2 part 9', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Hóa học phân tích tập 2 part 8

  pdf 30p 134 30

  Tham khảo tài liệu 'hóa học phân tích tập 2 part 8', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Hóa học phân tích tập 2 part 7

  pdf 30p 126 26

  Tham khảo tài liệu 'hóa học phân tích tập 2 part 7', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Hóa học phân tích tập 2 part 6

  pdf 30p 116 27

  Tham khảo tài liệu 'hóa học phân tích tập 2 part 6', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Hóa học phân tích tập 2 part 5

  pdf 30p 116 29

  Tham khảo tài liệu 'hóa học phân tích tập 2 part 5', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Hóa học phân tích tập 2 part 4

  pdf 30p 113 32

  Tham khảo tài liệu 'hóa học phân tích tập 2 part 4', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Hóa học phân tích tập 2 part 3

  pdf 30p 147 34

  Tham khảo tài liệu 'hóa học phân tích tập 2 part 3', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Hóa học phân tích tập 2 part 2

  pdf 30p 211 38

  Tham khảo tài liệu 'hóa học phân tích tập 2 part 2', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Hóa học phân tích tập 2 part 10

  pdf 30p 145 32

  Tham khảo tài liệu 'hóa học phân tích tập 2 part 10', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2