intTypePromotion=1

Truyện giả tưởng : Cobba Bạn Của Loài Người (11 Tập)

Chia sẻ: Phung Han | Ngày: | 11 tài liệu

0
420
lượt xem
43
download

Đây là 11 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/11

Truyện giả tưởng : Cobba Bạn Của Loài Người (11 Tập)
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cobba là một Siêu nhân, kẻ luôn đối kháng với bọn tội phạm vũ trụ. Anh đã đơn thân độc mã đương đầu với các thế lực gian ác nuôi mộng bá chủ hoàn cầu . TRong bộ truyện này Cobba sẽ đưa chúng ta vào thế giới cực kỳ phức tạp và hỗn loạn của thời kỳ mà khoa học vũ trụ đã đạt đến đỉnh cao nhất nhưng lại bị những bàn tay nham nhúa khống chế, dùng nó như công cụ để đạt được ý đồ đen tối của họ. Và Cobba đã ra tay ...

Lưu

Tài liệu trong BST: Truyện giả tưởng : Cobba Bạn Của Loài Người (11 Tập)

 1. Cobba Bạn Của Loài Người - Tập 1

  pdf 126p 49 2

  Cobba là một Siêu nhân, kẻ luôn đối kháng với bọn tội phạm vũ trụ. Anh đã đơn thân độc mã đương đầu với các thế lực gian ác nuôi mộng bá chủ hoàn cầu . TRong bộ truyện này Cobba sẽ đưa chúng ta vào thế giới cực kỳ phức tạp và hỗn loạn của thời kỳ mà khoa học vũ trụ đã đạt đến đỉnh cao nhất nhưng lại bị những bàn tay nham nhúa khống chế, dùng nó như công cụ để đạt được ý đồ đen tối của họ. Và Cobba đã ra tay ......

 2. Cobba Bạn Của Loài Người - Tập 10

  pdf 127p 44 1

  Tham khảo sách 'cobba bạn của loài người - tập 10', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Cobba Bạn Của Loài Người - Tập 9

  pdf 127p 28 1

  Tham khảo sách 'cobba bạn của loài người - tập 9', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Cobba Bạn Của Loài Người - Tập 8

  pdf 128p 31 1

  Tham khảo sách 'cobba bạn của loài người - tập 8', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Cobba Bạn Của Loài Người - Tập 7

  pdf 128p 44 1

  Tham khảo sách 'cobba bạn của loài người - tập 7', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Cobba Bạn Của Loài Người - Tập 6

  pdf 127p 32 1

  Tham khảo sách 'cobba bạn của loài người - tập 6', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Cobba Bạn Của Loài Người - Tập 5

  pdf 126p 39 1

  Tham khảo sách 'cobba bạn của loài người - tập 5', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Cobba Bạn Của Loài Người - Tập 4

  pdf 127p 40 2

  Tham khảo sách 'cobba bạn của loài người - tập 4', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Cobba Bạn Của Loài Người - Tập 3

  pdf 127p 37 2

  Tham khảo sách 'cobba bạn của loài người - tập 3', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Cobba Bạn Của Loài Người - Tập 2

  pdf 128p 36 1

  Tham khảo sách 'cobba bạn của loài người - tập 2', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. Cobba Bạn Của Loài Người - Tập 11

  pdf 127p 48 2

  Tham khảo sách 'cobba bạn của loài người - tập 11', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE
ADSENSE

PHINX_IP=10.20.1.97
p_strKeyword=
p_intCateID1=14
p_intCateID2=93
p_strColumnWhere=collection_ishot
p_strValueWhere=1

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2