intTypePromotion=3

Truyện tranh lịch sử Trung Quốc : Chuyện tào tháo - 25 tập

Chia sẻ: Tình Yêu | Ngày: | 25 tài liệu

0
1.309
lượt xem
76
download

Đây là 25 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/25

Truyện tranh lịch sử Trung Quốc : Chuyện tào tháo - 25 tập
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tào Tháo... thoạt nghe cái tên người ta đã hình dung ra một con người nhan hiểm gian hùm vào bậc nhất thời tam quốc , con người nổi tiếng với tính đa nghi này ngày nay đc các nhà làm phim trung quốc cố cải tạo đi trở thành một kẻ anh hùng thời loạn.... những gì chúng ta chứng kiến trên những phim lấy tào làm nhân vật chính bấy giờ khác xa với những gì có thật sự trong "tam quốc diễm nghĩa " , nó có thể khiến một lớp người xem hiểu sai đi bản chất của nhân vật đầy nhan hiểm này.... vậy thật sự tào tháo là một người thế nào? bản chất thật sự của y ra sao? có hai câu chuyện khá nổi tiếng nói lên toàn bộ bản chất của con người y.....

Lưu

Tài liệu trong BST: Truyện tranh lịch sử Trung Quốc : Chuyện tào tháo - 25 tập

 1. Chuyện tào tháo - Tập 1

  pdf 138p 143 20

  Tào Tháo... thoạt nghe cái tên người ta đã hình dung ra một con người nhan hiểm gian hùm vào bậc nhất thời tam quốc , con người nổi tiếng với tính đa nghi này ngày nay đc các nhà làm phim trung quốc cố cải tạo đi trở thành một kẻ anh hùng thời loạn.... những gì chúng ta chứng kiến trên những phim lấy tào làm nhân vật chính bấy giờ khác xa với những gì có thật sự trong "tam quốc diễm nghĩa " , nó có thể khiến một lớp người xem hiểu sai đi bản chất...

 2. Chuyện tào tháo - Tập 15

  pdf 143p 56 2

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 15', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Chuyện tào tháo - Tập 16

  pdf 141p 44 3

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 16', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 4. Chuyện tào tháo - Tập 17

  pdf 147p 55 3

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 17', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. Chuyện tào tháo - Tập 18

  pdf 145p 52 3

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 18', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Chuyện tào tháo - Tập 19

  pdf 144p 44 2

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 19', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Chuyện tào tháo - Tập 20

  pdf 144p 37 2

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 20', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Chuyện tào tháo - Tập 21

  pdf 142p 45 2

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 21', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 9. Chuyện tào tháo - Tập 22

  pdf 141p 36 2

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 22', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Chuyện tào tháo - Tập 23

  pdf 141p 48 2

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 23', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 11. Chuyện tào tháo - Tập 24

  pdf 141p 47 2

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 24', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 12. Chuyện tào tháo - Tập 14

  pdf 145p 45 3

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 14', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 13. Chuyện tào tháo - Tập 13

  pdf 142p 48 2

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 13', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 14. Chuyện tào tháo - Tập 12

  pdf 136p 48 3

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 12', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 15. Chuyện tào tháo - Tập 2

  pdf 141p 70 8

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 2', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 16. Chuyện tào tháo - Tập 3

  pdf 142p 58 4

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 3', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 17. Chuyện tào tháo - Tập 4

  pdf 139p 41 3

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 4', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 18. Chuyện tào tháo - Tập 5

  pdf 139p 46 2

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 5', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 19. Chuyện tào tháo - Tập 6

  pdf 138p 41 2

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 6', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 20. Chuyện tào tháo - Tập 7

  pdf 137p 55 3

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 7', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 21. Chuyện tào tháo - Tập 8

  pdf 137p 50 2

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 8', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 22. Chuyện tào tháo - Tập 9

  pdf 137p 45 2

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 9', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 23. Chuyện tào tháo - Tập 10

  pdf 137p 59 2

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 10', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 24. Chuyện tào tháo - Tập 11

  pdf 136p 58 2

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 11', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 25. Chuyện tào tháo - Tập 25

  pdf 146p 43 4

  Tham khảo sách 'chuyện tào tháo - tập 25', giải trí - thư giãn, truyện tranh - thiếu nhi phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 

Đồng bộ tài khoản