intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tuyển chọn các bài giảng môn nghiệp vụ ngoại thương hay nhất

Chia sẻ: Pham Ngoc Linhdan | Ngày: | 6 tài liệu

948
lượt xem
20
download

Đây là 6 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/6

Tuyển chọn các bài giảng môn nghiệp vụ ngoại thương hay nhất
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiệp vụ ngoại thương là các hoạt động kinh doanh ngoại thương của một doanh nghiệp. Cụ thể, đó là sự lựa chọn các phương thức giao dịch, các điều kiện giao dịch, trình tự tiến hành, thủ tục làm việc và các chứng từ liên quan đến việc giao dịch trong ngoại thương.Bộ sưu tập này sẽ giúp các giảng viên dễ dàng hơn trong việc soạn bài giảng của mình

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển chọn các bài giảng môn nghiệp vụ ngoại thương hay nhất

 1. Bài giảng Quản trị ngoại thương - Đinh Văn Mậu

  ppt 335p 1002 485

  Bài giảng Quản trị ngoại thương của Đinh Văn Mậu gồm 7 chương: Chương 1 - Các điều kiện thương mại quốc tế, Chương 2 - Kỹ thuật đàm phán trong hợp đồng ngoại thương, Chương 3 - Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, Chương 4 - Tổ chức hợp đồng xuất nhập khẩu, Chương 5 - Các chứng từ thường sử dụng trong kinh doanh xuất nhập khẩu, Chương 6 - Nghiệp vụ hải quan, Chương 7 - Các tranh chấp, bất đồng trong hoạt động ngoại thương và cách giải quyết.

 2. Bài giảng Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương - Huỳnh Tuấn Cường

  pdf 94p 336 120

  Bài giảng Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương do Huỳnh Tuấn Cường biên soạn có nội dung gồm: Các điều kiện thương mại quốc tế, giao dịch đàm phán hợp đồng xuất nhập khẩu, hợp đồng xuất nhập khẩu,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

 3. Bài giảng Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương - Phạm Gia Lộc

  pdf 25p 211 58

  Thương mại quốc tế là việc trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa các quốc gia, tuân theo nguyên tắc trao đổi ngang giá nhằm đưa lại lợi ích cho các bên. Đối với phần lớn các nước, nó tương đương với một tỷ lệ lớn trong GDP.

 4. Bài giảng Phương thức thanh toán nhờ thu

  doc 33p 713 120

  Nhờ thu là phương thức thanh toán trong đó người xuất khẩu sau khi giao hàng và cung ứng dịch vụ cho người nhập khẩu thì uỷ thác cho ngân hàng phục vụ mình thu hộ số tiền ở người nhập khẩu trên cơ sở hối phiếu hoặc chứng từ do mình lập ra. Khi áp dụng phươnNhờ thu là phương thức thanh toán trong đó người xuất khẩu sau khi giao hàng và cung ứng dịch vụ cho người nhập khẩu thì uỷ thác cho ngân hàng phục vụ mình thu hộ số tiền ở người nhập khẩu trên cơ sở hối phiếu hoặc chứng từ...

 5. Bài giảng Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương - Nguyễn Xuân Đạo

  pdf 27p 349 99

  Nội dung Bài giảng Nghiệp vụ ngoại thương của Nguyễn Xuân Đạo gồm có: những vấn đề cơ bản của hợp đồng mua bán quốc tế, nội dung hợp đồng mua bán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

 6. Bài giảng Nghiệp vụ ngoại thương - Nguyễn Thị Bích Phượng

  pdf 48p 434 102

  Bài giảng Nghiệp vụ ngoại thương trình bày tổng quan về ngoại thương, hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, các phương thức thanh toán chủ yếu trong kinh doanh, tổ chức hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa, chứng từ kinh doanh xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2