Tuyển tập 14 đề thi Chứng chỉ B tin học văn phòng dành cho các bạn sinh viên tham khảo và ôn thi tốt

Chia sẻ: Nguyen Minh Anh | Ngày: | 14 tài liệu

0
13.172
lượt xem
286
download

Đây là 14 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/14

Tuyển tập 14 đề thi Chứng chỉ B tin học văn phòng dành cho các bạn sinh viên tham khảo và ôn thi tốt
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp các đề thi chứng chỉ B tin học văn phòng từ các trường Đại học uy tín dành cho các bạn sinh viên tham khảo, rèn luyện kỹ năng thực hành tốt và đạt kêt quả cao trong kì thi quốc gia.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập 14 đề thi Chứng chỉ B tin học văn phòng dành cho các bạn sinh viên tham khảo và ôn thi tốt

 1. Đề thi chứng chỉ B tin học - số 1

  pdf 6p 242 36

  Phần I: Các thành phần được cung cấp. Mô tả Quản lý đơn đặt hàng tại một công ty bán hàng nội thất. Khách hàng khi mua hàng phải đặt hàng trước, có thể đặt nhiều mặt hàng trong một đơn hàng.

 2. Đề thi chứng chỉ B tin học - số 2

  pdf 4p 160 9

  Phần I: Các thành phần được cung cấp.Mô tả Công ty ABC muốn xây dựng chương trình quản lý việc mua bán các loại vật tư. Hình thức quản lý thông qua các hoá đơn nhập xuất …

 3. Đề thi chứng chỉ B tin học - số 3

  pdf 4p 183 15

  Đề thi: Phần I: Các thành phần được cung cấp. Thí sinh được cung cấp tập tin cơ sở dữ liệu (CSDL) lưu tại thư mục làm bài thi. Mô tả Công ty ABC ghi nhận thông tin nhân viên kinh doanh theo khu vực, sau đó sẽ theo dõi quá trình mua bán sản phẩm theo từng nhân viên ...

 4. Đề thi chứng chỉ B tin học - ĐH Ngoại ngữ tin học - de 1

  pdf 4p 129 10

  Phần 1 - Giới thiệu bài toán: Một thư viện sử dụng Microsoft Access để xây dựng một chương trình quản lý bạn đọc và việc cho mượn sách. Cơ sở dữ liệu được mô tả như sau:

 5. Đề thi chứng chỉ B tin học - ĐH Ngoại ngữ tin học - de 3

  pdf 4p 149 13

  Mô tả: Công ty ABC ghi nhận thông tin nhân viên kinh doanh theo khu vực, sau đó sẽ theo dõi quá trình mua bán sản phẩm theo từng nhân viên. Cấu trúc các bảng: Các Field được gạch dưới và in đậm là khóa chính của bảng.

 6. Đề thi chứng chỉ B tin học - ĐH Ngoại ngữ tin học - de 4

  pdf 4p 144 15

  CÔng ty XYZ tổ chức quản lý Cán bộ công nhân viên trong cơ quan mình theo mô hình cơ sở dữ liệu gồm các bảng table sau. Câu 1: Thiết lập mối quan hệ và nhập liệu cho các Table trên.

 7. Đề thi chứng chỉ B tin học - ĐH Ngoại ngữ tin học - de 5

  pdf 4p 175 12

  Phần 1: Thí sinh tự thiết kế các Table trong CSDL và quy định các thuộc tính sao cho phù hợp, dựa vào cửa số Relationship và nộ dung dữ liệu bên dưới. Phần truy vấn: 1/ Liệt kê các Field sau: MaKH, TenKH, ...

 8. Đề thi chứng chỉ B tin học - ĐH Ngoại ngữ tin học - de 6

  pdf 4p 145 11

  Đề thi: Cho tập tin CSDL Banhang.mdb, tập tin này được thiết kế để quản lý các nhân viên và các hoạt động bán hàng của một doanh nghiệp tư nhân. Hãy xem lại mối quan hệ giữa các table và thực hiện : Câu 1 : Hãy thiết kế hàm tenphong(manv),...

 9. Đề thi chứng chỉ B tin học - ĐH Ngoại ngữ tin học - de 7

  pdf 4p 224 25

  Đề thi: Để quản lý hoạt động mượn trả sách tại một thư viện, người ta tạo một cơ sở dữ liệu tên là THUVIEN.MDB gồm 3 bảng sau đây. Câu 1: Tạo cấu trúc cho các bảng trên gồm: a/ Chọn kiểm dữ liệu (Data type) thích hợp cho các cột.

 10. Đề thi chứng chỉ B tin học - Ngoại ngữ tin học - de 8

  pdf 4p 161 17

  ĐỀ BÀI : Sở Giáo Dục – Đào Tạo Thành Phố X tổ chức quản lý kỳ thi của học sinh các Trường Trung Học Phổ Thông theo mô hình cơ sở dữ liệu gồm các bảng table như sau : PHẦN 1 : TẠO FILE CSDL có tên DE1.MDB - THIẾT KẾ VÀ NHẬP DỮ LIỆU (2 điểm).

 11. Đề thi chứng chỉ B tin học - Đh Sư phạm - số 1

  pdf 4p 208 33

  Đề thi: Thực hiện tạo mới một database có tên là ThiAcc-XXX-HoTen.mdb. (XXX là số máy ngồi, HoTen là họ tên thí sinh gõ không dấu, viết hoa đầu từ). Cho 3 bảng dữ liệu sau: Câu 1: Thiết kế 3 table Truong, DanhSach, DiemThi để lưu thông tin của 3 bảng trên đây.

 12. Đề thi chứng chỉ B tin học - Đh Sư phạm - số 2

  pdf 6p 130 12

  Đề thi: Thực hiện tạo file cơ sở dữ liệu theo hướng dẫn của giáo viên. Câu 1: (3đ) Tạo và nhập dữ liệu cho 3 table theo mẫu dưới. Câu 2: (0.5đ)Thiết lập quan hệ (Relationships) cho các table theo sơ đồ quan hệ sau.

 13. Đề thi chứng chỉ B tin học - Đh Sư phạm - số 3

  pdf 5p 135 21

  Đề thi: Câu 1) Tạo trên ổ đĩa D:\ một tập tin CSDL đặt tên là ACC1-MN206-Somay-HoTen.mdb Câu 2) Trong CSDL này tạo những bảng có cấu trúc như sau. Câu 3) Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng có toàn vẹn về tham chiếu như hình sau.

 14. Đề thi chứng chỉ B tin học - Đh Sư phạm - số 4

  pdf 5p 142 15

  Đề thi: Câu 1) Tạo trên ổ đĩa D:\ một tập tin CSDL đặt tên là ACC1-FG209-Somay-HoTen.accdb. Trong đó Somay là 3 chữ số trên màn hình, HoTen là họ và tên đầy đủ của học viên (không có khoảng trắng, không gõ dấu tiếng Việt).

Đồng bộ tài khoản