Tuyển tập 9 luận văn Quản trị tài chính hay

Chia sẻ: Ffsfff Thng | Ngày: | 9 tài liệu

0
333
lượt xem
21
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Tuyển tập 9 luận văn Quản trị tài chính hay
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo 9 luận văn, báo cáo mẫu đề tài quản trị tài chính ở một số doanh nghiệp. Luận văn hướng dẫn cho sinh viên phương pháp phân tích tài chính và áp dụng kiến thức môn học vào thực tế để đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị tài chính cho doanh nghiệp. Luận văn dành cho sinh viên kinh tế, quản trị kinh doanh cùng tham khảo!

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập 9 luận văn Quản trị tài chính hay

 1. Luận văn : Các giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả quản trị tài chính các công ty cổ phần niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

  pdf 135p 415 250

  Sự ra đời và phát triển các công ty cổ phần tại Việt Nam là một quá trình phát triển tất yếu khách quan trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, với chủ trương cải cách kinh tế của Đảng và Nhà nước là phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.

 2. Luận văn đề tài : Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng công tác quản trị khoản phải thu tại công ty dệt may Hoa Thọ

  pdf 53p 443 199

  Quản trị có hiệu quả các luông vốn trong doanh nghiệp đ ã bao hàm việc phục vụ một mục tiêu và mục đích của nó. Bởi vì, việc ra quyết định hay không đối với một quyết định tài chính nào đó cuối cùng phải dựa trên những tiêu chu ẩn nhất định của công ty

 3. Luận văn đề tài : Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính ở công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ Phương Nam

  pdf 94p 113 69

  Hiện nay nước ta đã tham gia tổ chức thương mại thế giới WTO, đang ở trong giai đoạn hội nhập với nền kinh tế thế giới, các doanh nghiệp cần phải không ngừng điều chỉnh kết cấu sản phẩm và kết cấu ngành nghề.

 4. Luận văn đề tài : Quản trị tài chính tại công ty TNHH quảng cáo Liên Minh

  pdf 22p 278 94

  Trình độ quản lý tài chính của các nhà quản lý thể hiện qua sự hiểu biết về tài chính của mình , tức là không chỉ nắm vững tình hình tài chính của công ty mà còn có khả năng xử lý các thông tin tài chính của thị trường.

 5. Luận văn đề tài : Phân tích tài chính và các giải pháp nhằm tăng cường năng lực tài chính tại Công ty Công ty Xây Lắp và Kinh Doanh Vật Tư Thiết Bị

  pdf 94p 223 117

  Quản trị tài chính là một bộ phận quan trọng của quản trị doanh nghiệp. Tất cả các hoạt động kinh doanh đều ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp, ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu lại có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình kinh doanh.

 6. Tiểu luận đề tài : Quản trị tài chính tại công ty TNHH Quảng Cáo Liên Minh

  pdf 21p 126 31

  Sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố như môi trường kinh doanh , trình độ quản lý của các nhà doanh nghiệp, đặc biệt là trình độ quản lý tài chính.

 7. Luận văn: Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị tài chính tại công ty cổ phần đường Quảng Ngãi

  pdf 13p 71 21

  Công ty cổ phần là một loại hình tiên tiến, là sản phẩm tất yếu của quá trình phát triển lực lượng sản xuất xã hội phù hợp với cơ chế thị trường kinh tế thị trường. Có thể nói công ty cổ phần là hình thức phát triển cao nhất trong các loại hình doanh nghiệp.

 8. Báo cáo nhóm đề tài : Quản trị tài chính trong doanh nghiệp

  pdf 15p 97 25

  Doanh thu là toàn bộ số tiền thu được về cho doanh nghiệp thông qua các hoạt động kinh doanh như bán hàng, cung cấp dịch vụ, thương mại…

 9. Báo cáo nhóm đề tài : Phân tích hoạt động quản trị tài chính tại công ty cổ phần bao bì xi măng Bút Sơn"

  pdf 34p 980 455

  Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp có rất nhiều vấn đề nảy sinh đòi hỏi các nhà quản trị phải đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn và tổ chức thực hiện các quyết định đó một cách kịp thời và khoa học, chỉ như thế doanh nghiệp mới có thể đứng vững và phát triển trong xu thế hội nhập hiện nay.

Đồng bộ tài khoản