Tuyển tập bài giảng môn Kinh tế Học công cộng - Hồ Trung Dũng

Chia sẻ: Nhungbuoichieuvang Nhungbuoichieuvang | Ngày: | 8 tài liệu

0
482
lượt xem
6
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Tuyển tập bài giảng môn Kinh tế Học công cộng - Hồ Trung Dũng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng kinh tế học Của Thạc sĩ Hồ Trung Dũng cung cấp cho các bạn các khái niệm cơ bản về kinh tế học công công, bài giảng phân tích cho các bạn chính sách, vai trò và tác động của chính phủ đến nền kinh tế thị trường. Tài liệu tham khải dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành kinh tế đang nghiên cứu và học tập môn học này.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập bài giảng môn Kinh tế Học công cộng - Hồ Trung Dũng

 1. Bài giảng kinh tế học công cộng : Lựa chọn thành công - Hoàng Trung Dũng

  pdf 62p 41 3

  Tổng quan: Đầu thập niên 1990, Chương trình Việt Nam của Đại học Harvard xuất bản một cuốn sách nhan đề Theo hướng rồng bay. Mục đích của cuốn sách này là nhằm cung cấp một số khuôn khổ chiến lược giúp cho việc xác định các ưu tiên và đưa ra các quyết sách quan trọng ...

 2. Bài giảng kinh tế học công cộng: Lựa chọn công cộng (mới) - ThS. Hoàng Trung Dũng

  pdf 27p 50 4

  Lựa chọn công cộng: Xã hội tiêu dùng cùng một lượng hàng hoá công cộng = lựa chọn một chính sách và ngân sách công Lựa chọn cá nhân; Tập hợp các lựa chọn cá nhân; Bắt buộc, cưỡng chế

 3. Tài liệu kinh tế học cộng cộng: Xóa đói giảm nghèo và chương trình 135 - Hồ Trung Dũng

  pdf 61p 34 4

  Phái phúc lợi : đói nghèo là tình trạng 1 hay nhiều cá nhân trong xã hội không có được một mức phúc lợi kinh tế cần thiết để đảm bảo 1 cuộc sống tối thiểu hợp lý theo tiêu chuẩn của xã hội đó. Trường phái nhu cầu cơ bản: đói nghèo là tình trạng 1 hay nhiều cá nhân trong xã hội không được hưởng một tập hợp hàng hoá và dịch vụ được xác định cụ thể

 4. Kinh tế học công cộng : Chương 1. Vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường và nhập môn kinh tế học cộng đồng - ThS. Hoàng Trung Dũng

  pdf 37p 66 5

  Quá trình phát triển nhận thức về vai trò của Chính phủ • Khu vực công cộng: Hệ thống các cơ quan, tổ chức Nhà nước, đứng đầu và chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của khu vực ấy là một bộ máy chung là Chính phủ. • Chính phủ là một tổ chức được thiết lập để thực thi ..

 5. Kinh tế học công cộng : Chương 2. Chính phủ và vai trò phân bố nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế - ThS. Hoàng Trung Dũng

  pdf 39p 96 14

  Tham khảo bài thuyết trình 'kinh tế học công cộng : chương 2. chính phủ và vai trò phân bố nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế - ths. hoàng trung dũng', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 6. Kinh tế học công cộng : Chương 3. Chính phủ với vai trò phân phối lại thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội - ThS. Hoàng Trung Dũng

  pdf 45p 72 7

  Khái niệm công bằng: Khái niệm công bằng xã hội là một khái niệm mang tính chuẩn tắc, tùy thuộc vào quan điểm của từng người. Không có một khái niệm chung về công bằng xã hội mà người ta thường tách công bằng thành những khái niệm cụ thể hơn.

 7. Kinh tế học công cộng: Chương 4. Các công cụ chính sách can thiệp chủ yếu của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường - ThS. Hoàng Trung Dũng

  pdf 16p 50 5

  Chính sách tài khóa: Chính sách tài khóa là quyết định của chính phủ về chi tiêu và thuế để hướng nền kinh tế vào mức sản lượng và việc làm mong muốn. Cấu thành cơ bản của tổng cầu: AD = C + I + G Nếu chi mua sắm hàng hóa dịch vụ của chính phủ (G) tăng hay giảm sẽ trực tiếp làm tổng cầu AD tăng hay giảm theo.

 8. Kinh tế học công cộng: Chương 5. Lựa chọn công cộng - ThS. Hoàng Trung Dũng

  pdf 9p 105 16

  Khái niệm: Lựa chọn công cộng là một quá trình mà trong đó ý muốn của các cá nhân được kết hợp trong một quyết định tập thể. LCCC có các đặc điểm sau : - Quyết định của cá nhân lại được kết hợp trong một quyết định cụ thể. - Nếu trong lựa chọn cá nhân..

Đồng bộ tài khoản