intTypePromotion=1
ADSENSE

Tuyển tập bài giảng nghiệp vụ ngân hàng của trường đại học kinh tế tp.HCM

Chia sẻ: Sunny_1 Sunny_1 | Ngày: | 7 tài liệu

1.450
lượt xem
61
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Tuyển tập bài giảng nghiệp vụ ngân hàng của trường đại học kinh tế tp.HCM
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ giáo trình này cung cấp kiến thức cơ bản, mở rộng và chuyên sâu, có tính lý luận, nghiệp vụ và thực tiễn về một lĩnh vực phong phú, hấp dẫn và bổ ích, đã đáp ứng kịp thời nhu cầu dạy và học trong điều kiện Việt Nam phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập bài giảng nghiệp vụ ngân hàng của trường đại học kinh tế tp.HCM

 1. Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng - Chương 1: Khái niệm và đặc điểm của ngân hàng thương mại

  ppt 42p 1427 395

  NHTM là ngân hàng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuận theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật.

 2. Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng - Chương 2: Nghiệp vụ huy động vốn

  ppt 43p 1987 595

  1. Khái niệm: Huy động vốn là nghiệp vụ tiếp nhận nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi từ các tổ chức và cá nhân bằng nhiều hình thức khác nhau để hình thành nên nguồn vốn hoạt động của ngân hàng.

 3. Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng - Chương 3: Những vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng

  ppt 35p 977 493

  1. Khái niệm: Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng cho khách hàng trong một thời hạn nhất định với một khoản chi phí nhất định.

 4. Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng - Chương 4: Cho vay bổ sung vốn lưu động

  ppt 79p 718 228

  Cho vay từng lần là phương thức cho vay được thực hiện riêng biệt theo từng nhu cầu vốn của khách hàng. Hợp đồng tín dụng ký độc lập cho từng lần vay. Giải ngân thu nợ được thực hiện riêng cho từng lần vay.

 5. Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng - Chương 5: Nghiệp vụ chiết khấu

  ppt 32p 581 213

  Chiết khấu giấy tờ có giá là nghiệp vụ mua lại giấy tờ có giá từ người thụ hưởng trước khi đến hạn thanh toán. Chiết khấu là loại hình tín dụng gián tiếp trong đó ngân hàng sẽ trả trước cho các giấy tờ có giá khu chưa đến hạn với điều kiện người xin chiết khấu phải chuyển nhượng quyền sở hữu giấy tờ có giá đó cho ngân hàng

 6. Bài giảng nghiệp vụ ngân hàng - Những vấn đề chung về cho thuê tài chính

  ppt 29p 752 333

  Cho thuê tài chính là hoạt động tín dụng trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hợp đồng cho thuê giữa bên cho thuê với bên thuê.

 7. Nghiệp vụ ngân hàng - Chương 7: Những vấn đề chung về bao thanh toán

  ppt 33p 793 329

  Nghiệp vụ bao thanh toán là hình thức tài trợ cho những khoản thanh toán chưa đến hạn từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa dịch vụ, đó chính là hoạt động mua bán nợ.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2