intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tuyển tập báo cáo các dự án về nghiên cứu, chọn lọc và phát triển giống cây trồng

Chia sẻ: To Thi Ly | Ngày: | 13 tài liệu

797
lượt xem
11
download

Đây là 13 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/13

Tuyển tập báo cáo các dự án về nghiên cứu, chọn lọc và phát triển giống cây trồng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghiên cứu, chọn lọc và phát triển các giống cây trồng nông lâm nghiệp có chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu về lương thực cũng như nhu cầu trong cuộc sống. Bộ sưu tập là sự hợp tác của nước ta với tổ chức nghiên cứu phía Úc nhằm cải tiến giống cây trồng.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập báo cáo các dự án về nghiên cứu, chọn lọc và phát triển giống cây trồng

  1. Báo cáo dự án (MS3): Nghiên cứu chọn lọc và phát triển các giống cây có củ có chất lượng hàng hoá cao sử dụng cho mục đích chế biến tại Miền Bắc và Miền Trung Việt Nam

    pdf 9p 106 9

    Với những vùng đã được lựa chọn của Dự án tại đó nông dân rất ít cải tiến khâu giống khoai lang, nông dân luôn luôn sử dụng lại các giống đã bị thoái hóa qua nhiều vụ và kỹ thuật canh tác, kỹ thuật thu hoạch, công thức chế biến và ứng dụng các công nghệ ở mức lạc hậu.

  2. Báo cáo dự án (MS4): Nghiên cứu chọn lọc và phát triển các giống cây có củ có chất lượng hàng hoá cao sử dụng cho mục đích chế biến tại Miền Bắc và Miền Trung Việt Nam -

    pdf 25p 70 8

    Các mục tiêu sau: 1. Lựa chọn một số giống khoai lang từ bộ giống khoai lang của Viện Cây lương thực có khả năng thích hợp với điều kiện canh tác tại khu vực miền Bắc, miền Trung, Việt nam giúp cho mục đích chế biến; 2. Phát triển và đánh giá một số phương pháp chế biến khoai lang...

  3. Báo cáo dự án (MS5): Nghiên cứu chọn lọc và phát triển các giống cây có củ có chất lượng hàng hoá cao sử dụng cho mục đích chế biến tại Miền Bắc và Miền Trung Việt Nam

    pdf 16p 122 14

    Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo dự án (ms5): nghiên cứu chọn lọc và phát triển các giống cây có củ có chất lượng hàng hoá cao sử dụng cho mục đích chế biến tại miền bắc và miền trung việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  4. Báo cáo dự án (MS6): Nghiên cứu chọn lọc và phát triển các giống cây có củ có chất lượng hàng hoá cao sử dụng cho mục đích chế biến tại Miền Bắc và Miền Trung Việt Nam

    pdf 13p 96 8

    Từ Dự án này sẽ lưạ chọn ra 2-3 giống khoai lang thích hợp cho các tỉnh trong vùng dự án từ bộ giống khoai lang đã được Viện cây lượng thực và cây thực phẩm chọn lọc, các giống khoai lang này có chất lượng cao phục vụ cho mục đích chế biến.

  5. Báo cáo dự án (MS7): Nghiên cứu chọn lọc và phát triển các giống cây có củ có chất lượng hàng hoá cao sử dụng cho mục đích chế biến tại Miền Bắc và Miền Trung Việt Nam -

    pdf 13p 59 7

    Khoai lang là loại cây trồng có tiềm năng năng suất sinh học cao, địa bàn phát triển rộng, thích hợp cho nhiều loại đất và là loại cây trồng đứng vào hàng đầu của thế giới. Khoai lang là loại cây đa dụng.

  6. Báo cáo dự án (MS8): Nghiên cứu chọn lọc và phát triển các giống cây có củ có chất lượng hàng hoá cao sử dụng cho mục đích chế biến tại Miền Bắc và Miền Trung Việt Nam

    pdf 8p 72 4

    Với sự giúp đỡ của các chuyên gia Úc đã đưa ra những khóa học tại Việt Nam cho cán bộ khoa học, khuyến nông nhằm nâng cao sự hiểu biết cán bộ khoa học, cán bộ khuyến nông về kỹ thuật trồng trọt, kỹ thuật bảo quản, công nghệ chế biến và phân tích chất lượng nông sản.

  7. Báo cáo dự án (MS6): Thiết lập các vườn ươm và đào tạo hiệu quả về nhân giống cây có chất lượng cao và các mô hình trồng khảo nghiệm cây Macadamia ở 3 tỉnh phía Bắc Việt Nam

    pdf 21p 164 26

    Để cùng phối hợp chuẩn bị báo cáo kỹ thuật vườn ươm Macadamia và một chiến lược phát triển cây Macadamia, một loạt thông tin và số liệu đã được thu thập và đánh giá. Thông tin đầu vào của một vườn ươm khu vực tư nhân và 3 vườn ươm khu vực công đã được tập hợp và phân tích.

  8. Báo cáo dự án (MS11): Thiết lập vườn ươm và đào tạo để nâng cao hiệu quả chất lượng cây giống và thử nghiệm các mô hình trồng Macadamia tại 3 tỉnh phía Bắc Việt Nam - Báo cáo giai đoạn 11

    pdf 26p 87 7

    14 giống Macadamia đã được lựa chọn cho 3 điểm trồng khảo nghiệm thuộc dự án. Các loại giống này bao gồm 10 giống tốt nhất của Úc và 4 giống tốt nhất của Trung Quốc, bao gồm 264, 344, 741, 849, 816, 842, 814, A4, A16, A38 (từ Úc) và GY1, 695, 900, OC (từ Trung Quốc).

  9. Báo cáo dự án (MS7): Khảo nghiệm, đánh giá và áp dụng công nghệ nhân giống tiên tiến cho việc phát triển các rừng trồng Thông caribê và Thông lai có giá trị kinh tế cao tại Việt Nam

    pdf 11p 103 10

    Dự án CARD 033/05 VIE nhằm xem xét đánh giá lại các khảo nghiệm hiện có và sinh trưởng của một số loài cây lá kim nhiệt đới ở Việt Nam, đặc biệt là thông caribê và xây dựng thêm các khảo nghiệm mới, sử dụng các vật liệu đã được cải thiện di truyền, bao gồm giống Thông lai.

  10. Báo cáo dự án (MS11): Khảo nghiệm, đánh giá và áp dụng công nghệ nhân giống tiên tiến cho việc phát triển các rừng trồng Thông caribê và Thông lai có giá trị kinh tế cao tại Việt Nam

    pdf 19p 103 11

    Cuối cùng, dự án sẽ tạo dựng mối quan tâm cho các nhà trồng rừng quy mô lớn và nhỏ bao gồm các cộng đồng dân tộc thiểu số, thông qua việc xây dựng các điểm trồng rừng trình diễn cộng tác ở các vùng ưu tiên cho việc mở rộng diện tích rừng trồng Thông dưới sự giúp đỡ kỹ thuật của các khoá đào tạo.

  11. Báo cáo dự án (MS7): Tăng cường năng lực về công nghệ hạt giống cây rừng phục vụ các hoạt động nghiên cứu, phát triển và bảo tồn ngoại vi

    pdf 7p 63 4

    Hiện nay phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hạt giống đang hoạt động có hiệu quả sau khi phân mềm Microsoft Windows được cài đặt và cài đặt lại phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu hạt giống.

  12. Báo cáo dự án (MS8): Tăng cường năng lực về công nghệ hạt giống cây rừng phục vụ các hoạt động nghiên cứu và phát triển và bảo tồn ex-situ

    pdf 43p 98 12

    Các loài cây nhập nội như Keo và Bạch đàn là những loài cây quan trọng trong các chương trình trồng rừng. Để nâng cao năng suất của rừng trồng ở Việt Nam, các chương trình cải thiện giống cho các loài cây trồng rừng chính đã được tiến hành bởi Trung tâm nghiên cứu giống cây rừng thuộc Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

  13. Báo cáo khóa đào tạo: Các biện pháp kỹ thuât lâm sinh và công tác cải thiện giống cho rừng trồng keo cung cấp gỗ xẻ

    pdf 17p 113 13

    Mặc dù mục đích chính của khoá đào tạo là hướng dẫn các cán bộ khuyến lâm các tỉnh về các một số kỹ thuật cơ bản về cải thiện giống cây rừng và các biện pháp kỹ thuật lâm sinh cho r ừng trồng, nhưng các cán bộ nghiên cứu trẻ thuộc Trung tâm nghiên cứu giống cây rừng và một số người dân địa phương cũng được mời tham dự lớp học.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2