intTypePromotion=1
ADSENSE

Tuyển tập các báo cáo khoa học luật sở hữu trí tuệ

Chia sẻ: Sunny_1 Sunny_1 | Ngày: | 7 tài liệu

555
lượt xem
13
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Tuyển tập các báo cáo khoa học luật sở hữu trí tuệ
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, được Quốc hội Việt Nam khoá XI trong kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2006, là luật quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó. Các báo cáo này giúp các bạn hiểu rõ hơn về luật sở hữu trí tuệ.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập các báo cáo khoa học luật sở hữu trí tuệ

 1. Báo cáo " Lý thuyết hết quyền sở hữu trí tuệ và vấn đề nhập khẩu song song "

  pdf 7p 137 41

  Hoạt động nhập khẩu song song phát sinh và tồn tại tất yếu trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Cho đến nay, nhiều nước trên thế giới thừa nhận và bảo vệ nhập khẩu song song. Cơ sở pháp lí cho hoạt động nhập khẩu song song là Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT) và Hiệp định về các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPs).

 2. Báo cáo " Mối quan hệ giữa bảo hộ chỉ dẫn địa lí và bảo hộ nhãn hiệu theo qui định của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam "

  pdf 10p 126 34

  Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 thừa nhận chỉ dẫn địa lí và nhãn hiệu đều là đối tượng SHCN được pháp luật bảo hộ. Là những chỉ dẫn thương mại được gắn trên các sản phẩm hàng hóa có chức năng cung cấp thông tin về nguồn gốc sản phẩm, nhãn hiệu hay chỉ dẫn địa lý chính là phương tiện giúp người tiêu dùng có thể phân biệt các sản phẩm khác nhau trên thị trường.

 3. Báo cáo " Thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật Việt Nam "

  pdf 8p 109 13

  Thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối tượng quyền sở hữu trí tuệ áp dụng biện pháp thực thi bảo hộ tại cơ quan hải quan. Thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 4. Báo cáo "Hình thức và cơ cấu của văn bản pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ "

  pdf 7p 130 16

  "Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ" có tổng số 81 điều luật (từ Điều 745 đến Điều 825), trong đó có 61 điều luật quy định về hai nhánh của sở hữu trí tuệ là quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp.

 5. Báo cáo " Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với công nghệ sinh học - pháp luật và thực tiễn của Châu Âu và Hoa Kỳ "

  pdf 7p 73 8

  Các luật này có nội dung chính là điều chỉnh các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên biệt nhưng trong đó có một hoặc một số điều luật xác định những hành vi bị coi là vi phạm và tội phạm cũng như quy định các biện pháp xử lí kèm theo, trong đó có hình phạt. ...

 6. Báo cáo " Bàn về điều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý trong Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 "

  pdf 9p 63 10

  Theo một số nhà bình luận, lí do để các công ti kinh doanh trong lĩnh vực tài chính chấp thuận rộng rãi Bản quy tắc bất kể hiệu quả thấp của nó trong cuộc chiến chống giao dịch nội gián là vì các công ti này muốn loại trừ khả năng Nghị viện ban hành đạo luật điều chỉnh giao dịch nội gián có hiệu lực cao hơn, với những điều khoản khắt khe hơn....

 7. Báo cáo " Những bất cập trong quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành về quyền tác giả, quyền liên quan "

  pdf 6p 141 36

  Những bất cập trong quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam hiện hành về quyền tác giả cũng không đảm bảo tính xã hội nếu vi phạm các quy định của doanh nghiệp về lựa chọn nhân sự khi chấm dứt hợp đồng hoặc vẫn có thể sử dụng NLĐ làm việc ở vị trí khác trong doanh nghiệp và HĐXN đã phản đối bằng văn bản trong thời hạn quy định.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2