Tuyển tập các luận văn, báo cáo tiêu biểu về dự án vốn ODA

Chia sẻ: Tran Thai Ky | Ngày: | 8 tài liệu

0
892
lượt xem
23
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Tuyển tập các luận văn, báo cáo tiêu biểu về dự án vốn ODA
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hỗ trợ phát triển chính thức (hay ODA), là một hình thức đầu tư nước ngoài. Trong nguồn vốn ODA luôn có một phần viện trợ không hoàn lại, thấp nhất là 25% của tổng số vốn ODA. Bộ sưu tập sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn để hiêu rõ hơn việc sử dụng vốn ODA ở nước ta.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập các luận văn, báo cáo tiêu biểu về dự án vốn ODA

 1. Đề án: ODA nguồn vốn cho đầu tư phát triển ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp

  pdf 27p 2560 1133

  Nhìn lại chặng đường đã qua chúng ta có thể thấy rằng chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng tự hào: tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt trên 7%, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao

 2. Luận văn tốt nghiệp: Các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án ODA

  doc 71p 677 324

  Lịch sử phát triển các nước trên thế giới đã chứng minh rất rõ: Vốn đầu tư và hiệu quả vốn đầu tư là một trong những yếu tố quan trọng nhất tác đọng đến sự phát triển nõi chung và tăng trưởng kinh tế nói riêng của mỗi quốc gia.

 3. Đề tài: Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  pdf 97p 782 416

  Một trong những nhiệm vụ quan trọng của việc quản lý đầu tư và xây dựng là quản lý tốt công tác chuẩn bị đầu tư, trong đó có việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư. Thẩm định dự án được xem như một nhu cầu không thể thiếu và là cơ sở để ra quyết định hoặc cấp giấy phép đầu tư.

 4. Báo cáo: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA tại Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

  doc 179p 135 68

  Vấn đề hiệu quả sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không phải bây giờ mới được nhắc tới. Nó trở thành vấn đề nóng bỏng và được toàn xã hội Việt nam nói chung và các nước tài trợ nói riêng quan tâm đặc biệt khi xảy ra vụ việc tại Ban quản lý các dự án giao thong 18 – PMU18,...

 5. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp: Tình hình quản lý các dự án sử dụng vốn ODA tại Ban quản lý dự án 5 - Bộ Giao thông vận tải

  pdf 105p 75 18

  Các dự án đầu tư được thực hiện chủ yếu sử dụng các nguồn vốn ngân sách, và vốn vay viện trợ nước ngoài và với khối lượng vốn lớn. Để quản lý các dự án này, Chính phủ thành lập ra các Ban quản lý thuộc các Bộ chủ quản để có thể tập trung chuyên môn vào quản lý, đại diện cho nhà nước làm chủ đầu tư.

 6. Đề án: Thực trạng và giải pháp sử dụng hiệu quả vốn ODA của Nhật Bản tại Việt Nam

  doc 110p 115 41

  Trong mấy chục năm qua, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của các nước đang phát triển. Nguồn vốn ODA là nguồn vốn nhận được từ các nhà tài trợ của các nước và tổ chức tài trợ quốc tế.

 7. Đề tài : Quản lý các dự án ODA nhằm xúc tiến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  doc 63p 101 37

  Thực tiễn cho thấy, tất cả các công ty siêu lớn,các tập đoàn kinh tế đều do các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển thành. Doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp vai trò quan trọng đối với nền kinh tế và xã hội như huy động vốn, tạo việc làm,tăng thu nhập quốc dân…vì vậy việc phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là việc rất cần thiết.

 8. Luận văn: Thực trạng và các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án ODA

  pdf 69p 102 34

  Ngoài tính chất ưu đãi của vốn ODA, một trong những đặc điểm khác nhau giữa ba loạinguồn vốn trên là: ODA chỉ là sự chuyển nhượng vốn mang tính chất trợ giúp từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển.

Đồng bộ tài khoản