intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tuyển tập các tài liệu về qui hoạch bảo vệ rừng

Chia sẻ: Nguyễn Thùy Mơ | Ngày: | 14 tài liệu

1.548
lượt xem
296
download

Đây là 14 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/14

Tuyển tập các tài liệu về qui hoạch bảo vệ rừng
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy định về việc: quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho; công nhận, đăng ký, cho thuê lại, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn, để thừa kế quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng; thống kê, kiểm kê, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; tổ chức quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng và sử dụng rừng.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập các tài liệu về qui hoạch bảo vệ rừng

 1. Nghị định - Số: 23/2006/NĐ-CP

  doc 34p 351 178

  Cùng tham khảo Nghị định - Số: 23/2006/NĐ-CP về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng được căn cứ theo Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001, căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003, căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 2. Quyết định số 2037/QĐ-UBND

  pdf 15p 50 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN QUY HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

 3. Quyết định số 279/QĐ-UBND

  pdf 19p 68 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH QUẢNG NGÃI 5 NĂM (2011 – 2015) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

 4. Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND

  pdf 33p 83 3

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN RỪNG, BẢO TỒN THIÊN NHIÊN, SỬ DỤNG RỪNG, GÂY NUÔI ĐỘNG VẬT RỪNG VÀ QUẢN LÝ ĐẤT LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

 5. Nghị quyết số 29/2012/NQ-HĐND

  pdf 7p 49 3

  NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA QUY HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ NĂM

 6. Thông báo số 5768/TB-BNN-VP

  pdf 1p 44 3

  THÔNG BÁO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT VỀ VIỆC GIAO BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN LÂM NGHIỆP HOÀN THIỆN VĂN KIỆN DỰ ÁN “BẢO VỆ TỔNG HỢP VÙNG VEN BIỂN VÀ RỪNG NGẬP MẶN NHẰM THÍCH NGHI VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG/BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÁC HỆ SINH THÁI VEN BIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (ICMP/CCCEP)”

 7. Quyết định số 1649/QĐ-TTg

  pdf 3p 69 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP “KHU RỪNG BẢO VỆ CẢNH QUAN ĐẶC BIỆT DI TÍCH LỊCH SỬ VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI ĐÁ CHÔNG, BA VÌ, HÀ NỘI” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 8. Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND

  pdf 2p 48 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 118/2005/QĐ-UBND NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2005 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 9. Quyết định số 2731/QĐ-UBND

  pdf 4p 93 4

  QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN TRỒNG RỪNG, CHĂM SÓC, BẢO VỆ RỪNG NGẬP MẶN PHÒNG HỘ VEN BIỂN PHẠM VI THỊ XÃ QUẢNG YÊN GIAI ĐOẠN 2012 - 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

 10. Thông báo số 363/TB-VPCP

  pdf 6p 64 4

  THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG GIAI ĐOẠN 2011-2020

 11. Thông tư số 51/2012/TT-BNNPTNT

  pdf 7p 50 2

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/QĐ-TTG NGÀY 09/01/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 12. Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND

  pdf 15p 68 2

  NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH QUẢNG NGÃI 5 NĂM (2011 – 2015) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 6

 13. Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND

  pdf 5p 43 3

  NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 6

 14. Quyết định số 2547/QĐ-UBND

  pdf 23p 46 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2