intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tuyển tập các văn bản về đơn giá xây dựng công trình

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 14 tài liệu

1.062
lượt xem
142
download

Đây là 14 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/14

Tuyển tập các văn bản về đơn giá xây dựng công trình
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sửa đổi, bổ sung Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông ban hành kèm theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BBCVT ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (Nay là Bộ Thông tin và Truyền thông); Danh mục đơn giá sửa đổi, bổ sung trong Phụ lục kèm theo Quyết định này. Điều 2. Căn cứ Quyết định này, người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét quyết định chuyển tiếp và thực hiện điều chỉnh dự toán công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông theo quy định của pháp luật. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập các văn bản về đơn giá xây dựng công trình

 1. Quyết định 17/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội

  pdf 3p 509 76

  Quyết định 17/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình Thành phố Hà Nội - phần xây dựng; Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình; Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội - phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 2. Quyết định số 3500/QĐ-UBND

  pdf 2p 110 9

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG (BỔ SUNG) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

 3. Quyết định số 1584/QĐ-UBND

  pdf 2p 66 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH CAO BẰNG PHẦN SỬA CHỮA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

 4. Quyết định số 1583/QĐ-UBND

  pdf 2p 62 8

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH CAO BẰNG PHẦN KHẢO SÁT ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

 5. Quyết định số 1582/QĐ-UBND

  pdf 2p 57 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH CAO BẰNG PHẦN LẮP ĐẶT ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

 6. Quyết định số 1581/QĐ-UBND

  pdf 2p 49 3

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH CAO BẰNG PHẦN XÂY DỰNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

 7. Quyết định số 5478/QĐ-UBND

  pdf 71p 250 69

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI - PHẦN KHẢO SÁT XÂY DỰNG

 8. Quyết định số 3181/QĐ-UBND

  pdf 2p 152 12

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 9. Quyết định số 1153/2011/QĐ-UBND

  pdf 2p 111 9

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

 10. Quyết định số 608/QĐHC-CTUBND

  pdf 3p 99 9

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG KHI ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DO CHỦ TỊCH UBND TỈNH SÓC TRĂNG CÔNG BỐ THEO MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2010/NĐ-CP NGÀY 29/10/2010 CỦA CHÍNH PHỦ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

 11. Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND

  pdf 10p 83 4

  QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG MỚI LOẠI NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

 12. Quyết định 05/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

  pdf 6p 122 16

  Quyết định 05/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung Đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành bưu chính, viễn thông ban hành kèm theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BBCVT ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông

 13. Quyết định số 6168/QĐ-UBND

  pdf 22p 87 10

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỘT SỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI – PHẦN XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2