intTypePromotion=1
ADSENSE

Tuyển tập khoa học công nghệ nông nghiệp

Chia sẻ: Hồ Phúc | Ngày: | 8 tài liệu

1.666
lượt xem
272
download

Đây là 8 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/8

Tuyển tập khoa học công nghệ nông nghiệp
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nông nghiệp là quá trình sản xuất lương thực, thực phẩm, thức ăn gia súc, tơ, sợi và sản phẩm mong muốn khác bởi trồng trọt những cây trồng chính và chăn nuôi đàn gia súc (nuôi trong nhà). Công việc nông nghiệp cũng được biết đến bởi những người nông dân, trong khi đó các nhà khoa học, những nhà phát minh thì tìm cách cải tiến phương pháp, công nghệ và kỹ thuật để làm tăng năng suất cây trồng và vật nuôi. Nhằm hệ thống hoá, giới thiệu những thành tựu khoa học công nghệ nông nghiệp là sự nổ lực của toàn ngành nông nghiệp, của hàng triệu hộ nông dân và sự đóng góp của hoạt động khoa học công nghệ nông nghiệp trong nghiên cứu tiếp thu, truyền bá, và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập khoa học công nghệ nông nghiệp

 1. Trình bày nội dung công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn

  doc 2p 551 131

  Phát triển nền nông nghiệp hàng hóa đa dạng, xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất trên quy mô lớn và từng bước hiện đại hóa , đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Thúc đẩy quá trình hiện đại hóa nông nghiệp và kinh tế nông nghiệp nông thôn bao gồm: thủy lợi hóa, cơ giới hóa, điện khí hóa; phát triển giao thông nông thôn, phát triển giao thông liên lạc; phát triển giáo dục văn hóa, y tế, khoa học công nghệ và ứng dụng thành tựu của cách mạng khoa học công nghệ vào sản...

 2. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI THUỘC DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VỐN VAY ADB

  pdf 2p 184 10

  Tài liệu tham khảo tiêu chí đánh giá kết quả đề tài thuộc dự án khoa học công nghệ nông nghiệp vốn vay adb (Ban hành kèm theo Quyết định số 3369/QĐ-BNN-KHCN ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 3. Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của viện khoa học nông nghiệp Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến 2020

  doc 19p 382 98

  Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (KHNNVN) được thành lập theo Quyết định số 220/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng chính phủ, trên cơ sở các đơn vị: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Viện Di truyền Nông nghiệp, Viện Thổ nhưỡng Nông hoá, Viện Bảo vệ thực vật, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, Viện Nghiên cứu Rau quả, Viện nghiên cứu Ngô, Viện Nghiên cứu Chè, Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ TW, Trung tâm Nghiên cứu cà phê Ba Vì. Sau khi sắp xếp lại, Viện có 10 đơn vị nghiên...

 4. Tập 4 - Cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch

  pdf 308p 471 199

  Tập 4 - Cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch được biên soạn nhằm hệ thống, giới thiệu những thành tựu khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong 20 năm đổi mới và phương hướng nghiên cứu ứng dụng đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 về cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch.

 5. Tập 3 - Đất, phân bón

  pdf 414p 478 215

  Tập 3 - Đất, phân bón được biên soạn nhằm hệ thống, giới thiệu những thành tựu khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong 20 năm đổi mới và phương hướng nghiên cứu ứng dụng đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 về đất và phân bón.

 6. Tập 7 - Kinh tế, chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn

  pdf 138p 995 501

  Tập 7 - Kinh tế, chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn nhằm tập hợp và xuất bản một số kết quả nghiên cứu trong những năm gần đây về kinh tế, ngành hàng và thị trường nông sản, các loại mô hình tổ chức kinh doanh, quản lý nguồn lực và chính sách chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

 7. Tập 1 Nông nghiệp và phát triển nông thôn khoa học công nghệ 20 năm đổi mới

  pdf 448p 226 68

  Tập 1 - Trồng trọt, bảo vệ thực vật nhằm hệ thống, giới thiệu các công trình nghiên cứu, thành quả khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong 20 năm đổi mới, phát triển nông nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.

 8. BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ : KHẢO NGHIỆM GIỐNG ỔI OĐL1 TẠI MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

  doc 32p 238 43

  Nghiên cứu tuyển chọn, nhân giống và kỹ thuật thâm canh ổi không hạt phục vụ phát triển sản xuất tại một số tỉnh Đồng bằng sông Hồng và đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn giống và biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng ổi ăn tươi tại Hà Nội. Ổi (Psidium guajava L.) là cây ăn quả được trồng ở hầu hết các quốc gia có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Ấn Độ là một trong các nước có diện tích trồng ổi lớn, với 131.625 ha và được trồng ở nhiều...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2