intTypePromotion=1
ADSENSE

Tuyển tập luận văn hay về kế toán chi phí

Chia sẻ: Nguyễn Nguyên Nguyễn | Ngày: | 12 tài liệu

1.128
lượt xem
40
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

Tuyển tập luận văn hay về kế toán chi phí
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kế toán chi phí có vai trò cung cấp thông tin về chi phí phục vụ cho việc hoạch định, kiểm soát và ra quyết định của nhà quản lý. Trong những năm gần đây, Kế toán chi phí vẫn có vai trò quan trọng đối với mô hình doanh nghiệp sản xuất trong thực tế. Do đó, Kế toán chi phí cần được tiếp tục nghiên cứu những ứng dụng hiệu quả trong kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để tìm hiểu rõ hơn về kế toán chi phí.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập luận văn hay về kế toán chi phí

 1. Luận văn: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà

  doc 94p 784 465

  Tài liệu này đưa ra vấn đề về việc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà. Để tìm hiểu và nắm được các kiến thức về kế toán chi phí, mời cá bạn cùng tham khảo tài liệu.

 2. Luận văn tốt nghiệp: Những vấn đề chung về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm xây lắp

  pdf 88p 572 295

  Xây lắp là một ngành sản xuất mang tính công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân, góp phần hoàn thiện cơ cấu kinh tế, tạo tiền đề để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để tìm hiểu rõ hơn về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp.

 3. Báo cáo tốt nghiệp: Những vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm

  doc 52p 670 363

  Tài liệu này giúp các bạn tìm hiểu về những vấn đề chung về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm. Để hiểu rõ hơn và nắm bắt được các nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

 4. Luận văn: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xây dựng và thương mại Bắc Nam

  pdf 71p 256 126

  Bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng muốn tối đa hóa lợi nhuận giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh cho daonh nghiệp. Để giải quyết vấn đề nêu trên, một trong những công cụ đắc lực mà mỗi doanh nghiệp xây lắp nói chung và công ty xây dựng Bắc Nam nói riêng cần có thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

 5. Luận văn: Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp may X19 – Công ty 247 - BQP

  pdf 77p 67 8

  Tài liệu đưa ra vấn đề về tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại xí nghiệp may X19 - Công ty 247 - BQP. Để hiểu và nắm rõ nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

 6. Đề tài “Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp bảo trì và xây lắp cơ điện Hà Nội”

  doc 108p 446 161

  Nền kinh tế thị trường đang đặt ra cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhiều sức ép. Để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới để thích ứng với điều kiện kinh doanh hiện nay.

 7. Luận văn: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đá ốp lát và xây dựng Hà Tây

  pdf 100p 163 62

  Vấn đề đặt ra cho mỗi doanh nghiệp là làm thế nào để sản xuất kinh doanh có lãi. Một trong những biện pháp mà các doanh nghiệp luôn hướng tới là tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm. Mời các bạn tìm hiểu tài liệu để nắm rõ hơn.

 8. Luận văn: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất

  pdf 127p 246 94

  Những vấn đề chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp. Để tìm hiểu và nắm được nội dung kiến thức về kế toán chi phí, mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

 9. Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Hồng Hà - ĐH Dân lập Hải Phòng

  pdf 102p 158 73

  Trong nền kinh tế quốc dân, doanh nghiệp sản xuất là tế bào của nền kinh tế. Đây là nơi trực tiếp sáng tạo ra cơ sở vật chất cho xã hội, cũng như bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất nào. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm được nội dung kiến thức kỹ hơn.

 10. Luận văn: Kế tóan chi phí sản xuất và giá thành sản xuất

  pdf 50p 181 72

  Để sản xuất và mở rộng sản xuất, doanh nghiệp nói riêng và toàn xã hội nói chung cần bỏ ra các chi phí về nguyên vật liệu, về tiền công lao động và các khoản phải trả khác. Để tìm hiểu và nắm được kiến thức kỹ hơn, mời các bạn tham khảo tài liệu.

 11. Luận văn: Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất

  pdf 98p 162 42

  Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất. Chi phí sản xuất của một doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã bỏ ra để tiến hành hoạt động sản xuất trong một thời kỳ nhất định.

 12. Đề tài: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất

  doc 53p 228 73

  Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống ( dưới hình thức tiền lương ) và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã chi ra để tiến hành các hoạt động sản xuất trong một thời kỳ.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2