Tuyển tập những bài giảng hay về dịch tễ học cơ bản

Chia sẻ: Leon Leon | Ngày: | 7 tài liệu

0
411
lượt xem
14
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Tuyển tập những bài giảng hay về dịch tễ học cơ bản
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dịch tễ học cơ bản là một tài liệu tham khảo rất tốt trong học tập giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực y học công đồng. Dịch tễ học cơ bản cần thiết cho những ai muốn hiểu và ứng dụng những nguyên tắc trong xác định căn nguyên và phòng ngừa bệnh tật. Bộ sưu tập này cung cấp phương pháp của dịch tễ học và ứng dụng dịch tễ học trong y tế cộng đồng.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập những bài giảng hay về dịch tễ học cơ bản

 1. Số đo kết hợp - Dịch Tễ Học Cơ Bản

  ppt 47p 199 41

  1. Tính được những số đo kết hợp, gồm nguy cơ tương đối, tỉ số số chênh, tỉ số tỉ lệ hiện mắc, nguy cơ qui trách, và nguy cơ qui trách dân số. 2. Lý giải được ý nghiã cuả một số đo kết hợp để xác định một nguyên nhân gây bệnh, và định lượng được tác động cuả một nguyên nhân đối với tình trạng sức khoẻ cuả một cộng đồng.

 2. SUY DIỄN NGUYÊN NHÂN - Dịch Tễ Học Cơ Bản

  ppt 25p 115 28

  1. Mầm bệnh phải hiện diện trong mỗi ca bệnh 2. Mầm bệnh phải được phân lập và nuôi cấy trong môi trường 3. Mầm bệnh phải gây ra bệnh đặc thù khi chủng vào một động vật cảm nhiễm 4. Mầm bệnh rồi sẽ được phân lập và xác định từ động vật đó

 3. Thử nghiệm chuẩn đoán - Dịch tễ học cơ bản

  pdf 29p 26 2

  Quá trình áp dụng biện pháp kĩ thuật hoặc một thử nghiệm trên những người không có triệu chứng của một căn bệnh cụ thể nhằm phân biệt người khỏe mạnh và người có khả năng bệnh. Phát hiện bệnh sớm hơn so với chẩn đoán thông thường ở cộng đồng không có bệnh hoặc có vẻ bề ngoài khỏe mạnh.

 4. Bệnh và sự xuất hiện dịch - Dịch tễ học cơ bản

  pdf 35p 82 24

  Tham khảo bài thuyết trình 'bệnh và sự xuất hiện dịch - dịch tễ học cơ bản', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 5. GIỚI THIỆU DỊCH TỄ HỌC

  pdf 34p 169 41

  Giải thích được dịch tễ học là gì Xác định phơi nhiễm và hậu quả trong một nghiên cứu nhất định Giải thích sự khác nhau giữa nghiên cứu mô tả và nghiên cứu phân tích, giữa dịch tễ học quan sát và can thiệp.

 6. Những thiết kế nghiên cứu dịch tễ học

  pdf 36p 82 24

  Tham khảo bài thuyết trình 'những thiết kế nghiên cứu dịch tễ học', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. DỊCH TỄ HỌC CƠ BẢN

  pdf 7p 252 40

  Phân biệt và tính được đo lường hiện mắc, mới mắc và các yếu tố chi phối các đo lường này, Trình bày được ý nghĩa và và tầm quan trọng của các đo lường trong việc mô tả và so sánh các tình trạng sức khỏe ở cộng đồng, Phân biệt được các tỉ lệ thô và tỷ lệ đặc trưng.

Đồng bộ tài khoản