intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tuyển tập những luận văn về tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu

Chia sẻ: Haiduong_1 Haiduong_1 | Ngày: | 10 tài liệu

4.074
lượt xem
618
download

Đây là 10 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/10

Tuyển tập những luận văn về tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa thương nhân của các quốc gia với nhau đã có lịch sử phát triển hàng nghìn năm, ngày nay nó có vị trí quan trọng bậc nhất trong hoạt động kinh tế đối ngoại. Số lượng và cơ cấu trao đổi hàng hóa của Việt Nam với nước ngoài ngày càng tăng. Một hình thức pháp lý cơ bản của trao đổi hàng hóa quốc tế là hợp đồng mua bán ngoại thương hay còn gọi là hợp đồng xuất nhập khẩu.Sự phát triển thương mại trên thế giới luôn đi liền với tranh chấp thương mại.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập những luận văn về tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu

 1. Đề tài “Thực trạng hoạt động marketing ở công ty xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ Hà Nội và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác marketing”

  pdf 110p 469 175

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “thực trạng hoạt động marketing ở công ty xuất nhập khẩu hàng tiêu dùng và thủ công mỹ nghệ hà nội và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác marketing”', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 2. Luận văn: Thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng nông sản của công ty Cổ phần Tập Đoàn Thái Sơn

  pdf 73p 175 31

  Tính thiết yếu của đề tài Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá nền kinh tế hiện nay, thương mại quốc tế đóng một vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia trong đó có Việt Nam. Từ lâu, xuất khẩu đã trở thành hoạt động kinh doanh thế mạnh của Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng. Đây là lĩnh vực kinh doanh đã thu về một nguồn ngoại tệ lớn cho đất nước, góp một phần không nhỏ trong công cuộc Công nghiệp hoá...

 3. Luận văn: Những vấn đề đặt ra trong việc vận dụng Incorterms vào ký kết và thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu

  pdf 12p 181 38

  Trao đổi hàng hóa, dịch vụ giữa thương nhân của các quốc gia với nhau đã có lịch sử phát triển hàng nghìn năm, ngày nay nó có vị trí quan trọng bậc nhất trong hoạt động kinh tế đối ngoại. Số lượng và cơ cấu trao đổi hàng hóa của Việt Nam với nước ngoài ngày càng tăng. Một hình thức pháp lý cơ bản của trao đổi hàng hóa quốc tế là hợp đồng mua bán ngoại thương hay còn gọi là hợp đồng xuất nhập khẩu.Sự phát triển thương mại trên thế giới luôn đi liền với...

 4. Luận văn: XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRONG KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY

  pdf 10p 174 27

  Trong những năm gần đây, trước yêu cầu cấp bách của việc mở cửa thị trường trong nước, Thành phố Hà Nội đã là một trong những đơn vị đi đầu trong cả nước đẩy mạnh tăng cường các hoạt động xúc tiến kinh doanh thương mại nói chung và kinh doanh xuất nhập khẩu nói riêng. Các sản phẩm xuất khẩu của địa phương đã và đang tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường quốc tế. Những thành quả mà ngành kinh doanh xuất nhập khẩu đem lại đã góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng...

 5. Luận văn: Hoạt động xuất nhập khẩu rau quả của Việt Nam

  pdf 80p 161 36

  Hoạt động XKHH là việc bán hàng hoá, dịch vụ cho một quốc gia khác trên cơ sở dùng tiền tệ để thanh toán. Tiền tệ ở đây có thể là ngoại tệ đối với một quốc gia hay đối với hai quốc gia. Mục đích của hoạt động xuất nhập khẩu là khai thác được lợi thế của từng quốc gia trong phân công lao động quốc tế. Và khi trao đổi hàng hoá giữa các quốc gia là có lợi thì các quốc gia đều tích cực tham gia vào hoạt động này. ...

 6. Báo cáo tốt nghiệp: “Mở rộng hoạt động cho vay xuất nhập khẩu tại Sở giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam”

  pdf 73p 196 43

  Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp: “mở rộng hoạt động cho vay xuất nhập khẩu tại sở giao dịch ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam”', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 7. Luận Văn: Thực trạng và một số giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu Từ LiêmTULTRACO

  pdf 75p 174 18

  Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng và một số giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty cổ phần sản xuất dịch vụ xuất nhập khẩu từ liêmtultraco', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 8. Luận văn: Tạo nguồn và mua hàng nông sản xuất khẩu tại Công ty Sản xuất-Dịch vụ &Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội (HAPRO) – Thực trạng và giải pháp

  doc 0p 156 24

  Ngày nay, với xu thế toàn cầu hoá, quốc tế hoá nền kinh tế, hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp không chỉ bó hẹp trong phạm vi một quốc gia mà ngày càng được mở rộng thông qua hoạt động xuất nhập khẩu trên thị trường thế giới.

 9. Đề tài “Tạo nguồn và mua hàng nông sản xuất khẩu tại Công ty Sản xuất-Dịch vụ &Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội (HAPRO) – Thực trạng và giải pháp”

  pdf 96p 258 73

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “tạo nguồn và mua hàng nông sản xuất khẩu tại công ty sản xuất-dịch vụ &xuất nhập khẩu nam hà nội (hapro) – thực trạng và giải pháp”', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 10. Luận văn: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty Intimex

  pdf 40p 166 39

  Trong xu thế hội nhập kinh tế sâu rộng hiện nay, mọi quốc gia đều phải tham gia tích cực vào quá trình phân công lao động quốc tế, hay nói cách khác là phải tiến hành hoạt động xuất nhập khẩu một cách có hiệu quả dựa trên lợi thế so sánh của nước mình. Việt nam đang khẳng định đường lối chiến lược phát triển các mối quan hệ kinh tế đối ngoại, đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu, tạo điều kiện cho công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá và nhanh chóng hoà nhập...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2