intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tuyển tập những tài liệu về kỹ thuật lâm sinh

Chia sẻ: Leon Leon | Ngày: | 7 tài liệu

706
lượt xem
23
download

Đây là 7 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/7

Tuyển tập những tài liệu về kỹ thuật lâm sinh
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập giúp các bạn hiểu hoạt động của ngành kỹ thuật lâm sinh với những kiến thức về sinh thái học, lâm sinh, trồng rừng, điều tra, điều chế, bảo vệ, quản lý nguồn tài nguyên rừng với 03 hướng: lâm sinh, lâm nghiệp đô thị, lâm nghiệp xã hội.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập những tài liệu về kỹ thuật lâm sinh

 1. Tiêu chuẩn kỹ thuật lâm sinh Tập 3

  pdf 332p 229 58

  Nội dung Tập 3 bao gồm các Tiêu chuẩn Nhà nước, Tiêu chuẩn Ngành và một số Tiêu chuẩn địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành với một số nội dung cần thiết mà các địa phương khác có thể tham khảo vận dụng được về kỹ thuật lâm sinh.

 2. Báo cáo khóa đào tạo: Các biện pháp kỹ thuât lâm sinh và công tác cải thiện giống cho rừng trồng keo cung cấp gỗ xẻ

  pdf 17p 111 13

  Mặc dù mục đích chính của khoá đào tạo là hướng dẫn các cán bộ khuyến lâm các tỉnh về các một số kỹ thuật cơ bản về cải thiện giống cây rừng và các biện pháp kỹ thuật lâm sinh cho r ừng trồng, nhưng các cán bộ nghiên cứu trẻ thuộc Trung tâm nghiên cứu giống cây rừng và một số người dân địa phương cũng được mời tham dự lớp học.

 3. Kỹ thuật lâm sinh đơn giản cho quản lý rừng

  pdf 35p 598 187

  Có những sự khác biệt giữa kỹ thuật lâm sinh truyền thống và kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho rừng cộng đồng. Kỹ thuật lâm sinh truyền thống thường áp dụng đối với các lâm trường quốc doanh, các công ty lâm nghiệp, trong khi đó kỹ thuật lâm sinh cho quản lý rừng cộng đồng thường áp dụng trên qui mô nhỏ ở trong phạm vi cộng đồng.

 4. Kỹ Thuật Lâm Sinh II

  ppt 0p 529 69

  Khái niệm về rừng: Rừng là 1 hệ sinh thái bao gồm quần thể thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi trường khác, trong đó cây gỗ, tre nứa hoặc hệ thực vật đặc trưng là thành phần chính có độ che phủ của tán rừng từ 0,1 trở lên.

 5. XÂY DỰNG CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG BIỆN PHÁP KỸ THUẬT LÂM SINH CHO RỪNG TỰ NHIÊN TẠI VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA CHƯ MOM RAY TỈNH KON TUM

  pdf 7p 117 13

  Nhằm cung cấp các cơ sở khoa học để đề xuất các biện pháp kỹ thuật lâm sinh cho công tác quản lý bền vững rừng tại vùng đệm Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, bài báo đã nghiên cứu một số đặc điểm cấu trúc và tái sinh của các trạng thái rừng IIB, IIIA1, IIIA2, IIIA3 tại xã Rờ Kơi. Cấu trúc tổ thành tầng cây cao ở các trạng thái rừng có sự khác nhau.

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2