intTypePromotion=1
ADSENSE

Tuyển tập tài liệu bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ hữu ích cho sinh viên chuyên ngành

Chia sẻ: Nguyen Thi Phuong Dung | Ngày: | 12 tài liệu

3.200
lượt xem
127
download

Đây là 12 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/12

Tuyển tập tài liệu bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ hữu ích cho sinh viên chuyên ngành
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lý thuyết tài chính tiền tệ là khái quát hóa một cách hệ thống cơ sở lý luận về phạm trù tài chính tiền tệ trong nền kinh tế thị trường. Phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập, phân phối các quỹ tiền tệ của các chủ thể trong nền kinh tế nhằm đạt mục tiêu của các chủ thể ở mỗi điều kiện nhất định.

Lưu

Tài liệu trong BST: Tuyển tập tài liệu bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ hữu ích cho sinh viên chuyên ngành

 1. Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ - ThS. Nguyễn Văn Các

  pdf 80p 1244 432

  Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ biên soạn theo đề cương môn học đã được Bộ Xây dựng xét duyệt, nhằm cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về tài chính, hệ thống tài chính và các khái niệm rất cơ bản về tiền tệ như: bản chất; chức năng của tiền tệ...cung cầu tiền tệ và ngân hàng. Cấu trúc giáo trình gồm 6 chương trình bày các vấn đề cơ bản về tài chính, hệ thống tài chính, ngân sách nhà nước, bảo hiểm, tiền tệ và lưu thông tiền tệ, tín dụng và ngân hàng.

 2. Giáo trình lý thuyết Tài Chính (Hệ TCCN) - Phạm Thị Lan Anh

  pdf 166p 876 297

  Bộ giáo trình này là tài liệu giảng dạy và học tập cho các trường THCN tại Hà Nội, Đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật - nghiệp vụ và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn dề hướng nghiệp dạy nghề.

 3. Tổng quan tài chính, tiền tệ - PGS. TS. Sử Đình Thành

  pdf 42p 302 87

  Hệ thống tài chính là gì? Là tổng thể các luồng vận động của các nguồn tài chính trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế quốc dân, nhưng có quan hệ hữu cơ với nhau về việc hình thành và sử dụng các quỹ tiền tệ ở các chủ thể kinh tế-xã hội trong các lĩnh vực đó.

 4. Đề cương bài giảng môn Tài chính tiền tệ (Chương trình đào tạo Thạc Sĩ ) - PGS. TS. Phạm Ngọc Ánh

  doc 31p 423 105

  Cung cấp cho học viên cao học những kiến thức cơ bản về tài chính- tiền tệ có mở rộng, nâng cao và cập nhật những vấn đề lý luận về tài chính (quan niệm, chức năng); về tiền tệ (các học thuyết về tiền tệ; cung - cầu tiền tệ). Tiếp cận vấn đề phát triển tài chính và ổn định tiền tệ đối với tăng trưởng kinh tế.

 5. Đề cương bài giảng: Lý thuyết tài chính

  pdf 120p 537 223

  Cùng tham khảo tài liệu "Đề cương bài giảng: Lý thuyết tài chính", tài liệu này gồm 8 chương trình bày: lý luận chung về lý thuyết tài chính, tiền tệ và lưu thông tiền tệ, ngân sách Nhà nước, bảo hiểm, những vấn đề cơ bản của tín dụng,....

 6. Bài giảng: Lý thuyết môn tài chính tiền tệ (Chương 8. Hệ thống ngân hàng) - ThS. Nguyễn Việt Dũng

  ppt 44p 411 95

  Từ tháng 5/1975 đến tháng 6/1988, hệ thống ngân hàng Việt Nam được tổ chức thành một cấp từ Trung ương đến địa phương. Cuối năm 1988, đặc biệt năm 1990,Việt Nam tiến hành cuộc cải cách kinh tế thì hệ thống Ngân hàng ở Việt Nam được tổ chức theo hệ thống Ngân hàng 2 cấp

 7. Bài giảng: Lý thuyết về tài chính tiền tệ

  ppt 103p 223 39

  Tiền là bất cứ cái gì được chấp nhận chung trong việc thanh toán để lấy hàng hoá hay dịch vụ khác nhau hoặc để hoàn trả nợ .Chức năng của tiền: - Phương tiện trao đổi. - Thước đo giá trị. - Phương tiện thanh toán. - Phương tiện cất trữ.

 8. Đề cương bài giảng môn Lý thuyết tài chính tiền tệ - ThS. Phan Anh Tuấn

  pdf 107p 269 52

  Mục đích của chương này là cung cấp cho sinh viên những hiểu biết khái quát về hai đối tượng nghiên cứu chủ yếu của môn học này là: tiền tệ và tài chính. Cụ thể các nội dung cần nắm được sau khi học xong chương này là: Bản chất và chức năng của tiền tệ; Các hình thái phát triển của tiền tệ....

 9. Bài giảng: Lý thuyết tài chính tiền tệ - Tín dụng ngân hàng

  pdf 381p 482 181

  Mục tiêu của học phần: Trang bị lý luận về các phạm trù, nội dung, đặc điểm, các quy luật vận động của thị trường tài chính - tiền tệ; Nhận thức đầy đủ, chính xác và có khả năng vận dụng tổng hợp kiến thức tài chính tiền tệ vào thực tiễn; Cơ sở để tiếp cận các môn học chuyên ngành có liên quan....

 10. Đề cương bài giảng tham khảo môn học Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ

  pdf 160p 1132 502

  Cùng tham khảo tài liệu "Đề cương bài giảng tham khảo môn học Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ", tài liệu này gồm 8 chương trình bày về lý luận chung về tiền tệ, tín dụng và lưu thông tín dụng, ngân hàng và các nghiệp vụ ngân hàng, thị trường tài chính,...

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2