intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Văn bản luật về kiểm dịch động thực vật

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 9 tài liệu

763
lượt xem
87
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Văn bản luật về kiểm dịch động thực vật
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi vật thể nhập khẩu vào cửa khẩu đầu tiên, chủ vật thể phải báo với cơ quan kiểm dịch thực vật Việt Nam nơi gần nhất. Cơ quan kiểm dịch thực vật tiến hành làm thủ tục tại cửa khẩu đầu tiên. Trong trường hợp đặc biệt thủ tục kiểm dịch thực vật được tiến hành tại địa điểm khác có điều kiện cách ly; ...

Lưu

Tài liệu trong BST: Văn bản luật về kiểm dịch động thực vật

 1. Nghị định số 58/2002/NĐ-CP về việc ban hành Điều lệ bảo vệ thực vật, Điều lệ kiểm dịch thực vật và Điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật do Chính Phủ ban hành

  pdf 24p 124 14

  Tham khảo tài liệu 'nghị định số 58/2002/nđ-cp về việc ban hành điều lệ bảo vệ thực vật, điều lệ kiểm dịch thực vật và điều lệ quản lý thuốc bảo vệ thực vật do chính phủ ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 2. Thông tư số 71/2003/TT-BNN về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định 26/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

  pdf 5p 160 8

  Tham khảo tài liệu 'thông tư số 71/2003/tt-bnn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành, để hướng dẫn thực hiện nghị định 26/2003/nđ-cp ngày 19/3/2003 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

 3. Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch động thực vật - SPS

  pdf 11p 198 49

  Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch động thực vật - SPS

 4. Thông tư số 14/2012/TT-BNNPTNT

  pdf 5p 120 4

  THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HỒ SƠ NGHIỆP VỤ KIỂM DỊCH THỰC VẬT

 5. Quyết định số 734/QĐ-BNN-BVTV

  pdf 2p 45 4

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 14/2012/TT-BNNPTNT NGÀY 27 THÁNG 3 NĂM 2012 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN HỒ SƠ NGHIỆP VỤ KIỂM DỊCH THỰC VẬT BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 6. Thông tư số 40/2012/TT-BNNPTNT

  pdf 3p 46 5

  THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 7. Thông tư số 63/2012/TT-BNNPTNT

  pdf 2p 61 4

  THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM DỊCH VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

 8. Thông tư số 65/2012/TT-BNNPTNT

  pdf 8p 95 5

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH THỰC VẬT

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2