intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn bản luật về kinh phí công đoàn

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 9 tài liệu

778
lượt xem
89
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Văn bản luật về kinh phí công đoàn
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đối tượng trích nộp kinh phí công đoàn - Cơ quan hành chính Nhà nước (bao gồm cả Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn); đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập; Tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, xã hội, xã hội- nghề nghiệp; lực lượng vũ trang nơi có tổ chức công đoàn hoạt động theo Luật công đoàn và Điều lệ công đoàn Việt Nam (dưới đây gọi tắt là cơ quan hành chính sự nghiệp). - Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và các loại hình doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật) nơi có tổ chức công đoàn hoạt động theo Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Lưu

Tài liệu trong BST: Văn bản luật về kinh phí công đoàn

 1. Thông tư 17/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

  doc 2p 222 32

  Thông tư 17/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích nộp và sử dụng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh

 2. Quyết định 133/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  pdf 2p 387 32

  Quyết định 133/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc trích nộp kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh

 3. Thông tư liên tịch 74/2003/TTLT/BTC-TLĐLĐVN của Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

  doc 2p 124 6

  Thông tư liên tịch 74/2003/TTLT/BTC-TLĐLĐVN của Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn phương thức thu, nộp kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

 4. Thông tư liên tịch số 126/2003/TTLT/TC-TLĐ

  pdf 2p 92 4

  Thông tư liên tịch số 126/2003/TTLT/TC-TLĐ về việc trích nộp kinh phí công đoàn do Bộ Tài chính - Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành, để sửa đổi Thông tư liên tịch số 76/1999/TTLT/BTC-TLĐ ngày 16/6/1999 hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn

 5. Quyết định số 2734/QĐ-BTC

  pdf 2p 48 3

  Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2734/qđ-btc', văn bản luật, văn hóa xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2