intTypePromotion=1
ADSENSE

Văn bản luật về quy chế tuyển sinh

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | 9 tài liệu

497
lượt xem
84
download

Đây là 9 tài liệu chọn lọc bộ sưu tập này vui lòng chọn tài liệu bên dưới để xem và tải về

Đang xem tài liệu 1/9

Văn bản luật về quy chế tuyển sinh
Tóm tắt nội dung

  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy chế này quy định về tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) hệ chính quy, bao gồm: Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của trường trong công tác tuyển sinh; chuẩn bị và công tác tổ chức cho kỳ thi; chấm thi và phúc khảo; xét tuyển, triệu tập thí sinh trúng tuyển; chế độ báo cáo và lưu trữ. 2. Quy chế này áp dụng đối với các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là các trường) và các sở giáo dục và đào tạo trong việc thực hiện tuyển sinh ĐH, CĐ. 3. Quy chế này không áp dụng đối với việc tuyển sinh đi học nước ngoài.

Lưu

Tài liệu trong BST: Văn bản luật về quy chế tuyển sinh

 1. Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT

  pdf 55p 77 4

  THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY

 2. Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2012

  doc 45p 138 12

  Quy chế này quy định về tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) hệ chính quy, bao gồm: Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của trường trong công tác tuyển sinh; chuẩn bị và công tác tổ chức cho kỳ thi; chấm thi và phúc khảo; xét tuyển, triệu tập thí sinh trúng tuyển; chế độ báo cáo và lưu trữ.Quy chế này áp dụng đối với các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và các sở giáo dục và đào tạo trong việc thực hiện tuyển sinh ĐH, CĐ....

 3. Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT

  pdf 22p 83 3

  THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG MẦM NON DÂN LẬP

 4. Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT

  pdf 3p 71 2

  THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 09/2012/TTBGDĐT NGÀY 05 THÁNG 3 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 5. Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND

  pdf 10p 47 2

  QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 6. Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT

  pdf 19p 57 4

  THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ THI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, KỸ THUẬT CẤP QUỐC GIA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 7. Thông tư số 41/2012/TT-BGDĐT

  pdf 4p 66 4

  THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP QUỐC GIA BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 56/2011/TT-BGDĐT NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 8. Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT

  pdf 6p 105 7

  THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2007/QĐ-BGDĐT NGÀY 15 THÁNG 8 NĂM 2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 9. THÔNG TƯ Số: 03/2013/TT-BGDĐT

  doc 5p 88 2

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TTBGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

ADSENSE

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2