intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn

BỘ 130+ BIỂU MẪU

Thống Kê Trong Doanh Nghiệp

136 Tài liệu 757 lượt tải

TỐI ƯU HÓA CÔNG CỤ THỐNG KÊ TRONG DOANH NGHIỆP

Công tác thống kê trong doanh nghiệp nhằm đưa ra một cách nhìn tổng quát tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng vốn lao động của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định thể hiện bằng số liệu. Bên cạnh đó, thống kế trong doanh trong doanh nghiệp góp phần đánh giá một cách đầy đủ và toàn diện hoạt động kinh doanh, đồng thời dự báo tình hình và hoạch định chiến lược phát triển. Để công tác thống kê được diễn ra thuận lợi, bạn cần:

 Tổng hợp và theo dõi, ghi lại toàn bộ quá trình hoạt động phát sinh

 Đảm bảo số liệu được theo dõi cụ thể, ghi chép đầy đủ, chính xác

 Tuân thủ chế độ báo cáo thống kê theo quy định Nhà nước

 Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê chuyên nghiệp

Nhằm đem đến cho doanh nghiệp một hệ thống báo cáo thống kê đáp ứng nhu cầu hoạt động, nâng cao chất lượng doanh nghiệp, TaiLieu.VN chia sẻ đến bạn bộ “130+ biểu mẫu thống kê trong doanh nghiệp”. Bộ tài liệu với các Mẫu báo cáo, Mẫu bảng kê, Mẫu sổ theo dõi, Mẫu danh sách,... phục vụ cho quá trình lưu trữ, trích xuất thông tin, đánh giá, dự báo tình hình lao động, hoạch định chiến lược kinh doanh, xây dựng kế hoạch phát triển theo mục tiêu đã đề ra.

BỘ BIỂU MẪU THỐNG KÊ TRONG DOANH NGHIỆP GIÚP BẠN:

 Nắm được các biểu mẫu thống kê dùng trong doanh nghiệp

 Tiết kiệm thời gian soạn thảo, tìm kiếm biểu mẫu thống kê

 Thống kê chi tiết số liệu của các nguồn lực kinh doanh

 Phân tích kết quả thống kê, đề xuất cải tiến hoạt động

 Xây dựng hệ thống báo cáo thống kê đầy đủ, chuyên nghiệp

BỘ BIỂU MẪU THỐNG KÊ TRONG DOANH NGHIỆP GỒM:

1. Mẫu thống kê sản xuất (29 tài liệu)

  Mẫu Thống kê nguyên liệu, vật tư lấy mẫu

  Mẫu Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp

  Mẫu Báo cáo hoạt động thương mại

  Mẫu Báo cáo hoạt động xây dựng

  Mẫu Báo cáo hoạt động vận tải, kho bãi

2. Mẫu thống kê hàng hóa (22 tài liệu)

  Mẫu Phiếu xuất kho

  Mẫu Phiếu nhập kho

  Mẫu Sổ nhật ký mua hàng

  Mẫu Sổ theo dõi hàng hóa

  Mẫu Nhật ký nhập xuất hàng hóa

3. Mẫu thống kê nhân sự (17 tài liệu)

  Mẫu Bảng điểm danh nhân viên

  Mẫu Báo cáo lao động và thu nhập

  Mẫu Danh sách thống kê nhân sự

  Mẫu Bảng kê khai thông tin người lao động

  Mẫu Danh sách biến động tiền lương nhân viên

4. Mẫu thống kê tài chính (22 tài liệu)

  Mẫu Bảng kê chi tiền

  Mẫu Bảng kê chi tiết hóa đơn

  Mẫu Bảng kê thanh toán biên lai

  Mẫu Bảng tổng hợp thu tiền mặt

  Mẫu Báo cáo tình hình tài chính

5. Mẫu thống kê tài sản (13 tài liệu)

  Mẫu Sổ tài sản cố định

  Mẫu Sổ theo dõi tài sản

  Mẫu Danh mục tài sản cửa hàng

  Mẫu Báo cáo kiểm kê tài sản công

  Mẫu Bảng tính hao mòn tài sản cố định

6. Mẫu thống kê tài liệu (33 tài liệu)

  Mẫu Bảng kê hồ sơ

  Mẫu Sổ cấp phát văn phòng phẩm

  Mẫu Sổ chuyển giao văn bản

  Mẫu Thống kê danh mục biểu mẫu

  Mẫu Thống kê danh sách tài liệu

ĐÃ CÓ 757 LƯỢT TẢI BỘ TÀI LIỆU BIỂU MẪU THỐNG KÊ

CÒN BẠN CHỈ CẦN NÂNG CẤP TÀI KHOẢN VIP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

125 tài liệu
840 lượt tải
70 tài liệu
1372 lượt tải

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2