intTypePromotion=4

BỘ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Chuyên Ngành Marketing

68 Tài liệu 2264 lượt tải

TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP MARKETING HẤP DẪN VỚI ĐỀ TÀI SÁNG TẠO!

Chuyên ngành Marketing là một trong những ngành năng động có cơ hội phát triển trong tương lai chính vì vậy mà số lượng sinh viên theo học ngày càng tăng. Cũng chính từ đây  các bạn sinh viên năm cuối muốn bài báo cáo thực tập cuối khóa của mình nổi trội so với hàng trăm bài báo cáo khác cần :

 Lựa chọn đề tài báo cáo sáng tạo.

 Cách thức trình bày, văn phong trôi chảy, lập luận chặt chẽ, rõ ràng. 

 Trình bày phụ lục, tài liệu tham khảo đúng theo tiêu chuẩn quy định

 Mẫu bìa báo cáo đẹp, sáng tạo, nổi bật. 

Để giúp các bạn sinh viên hoạch định chiến lược nghiên cứu khoa học cũng tạo được ấn tượng với hội đồng TaiLieu.Vn chia sẻ đến bạn “Bộ Báo Cáo Tốt Nghiệp Chuyên Ngành Marketing”. Bộ tài liệu sẽ giúp các bạn giải quyết nhưng khó khăn trong quá trình thực hiện và hoàn thành báo cáo thực tập cuối khóa của mình. Chúc các bạn sẽ hoàn thành báo cáo tốt nghiệp của mình một cách xuất sắc nhất với bộ tài liệu tham khảo này.

 

BỘ BÁO CÁO THỰC TẬP MARKETING CUNG CẤP CHO SINH VIÊN

  Phương pháp nghiên cứu và lựa chọn đề tài báo cáo.

  Những quy định về cấu trúc và hình thức báo cáo thực tập.

  Cách thức lên kế hoạch nghiên cứu và lập đề cương chi tiết.

  Hình thức trình bày nội dung báo cáo thực tập đúng chuẩn.

 Các mẫu đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Marketing chọn lọc

BỘ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP MARKETING GỒM CÓ

1. Quy định về cấu trúc, hình thức báo cáo thực tập tốt nghiệp (8 tài liệu)

  Cấu trúc bài báo cáo thực tập tốt nghiệp chuẩn

  Mẫu nhiệm vụ thiết kế báo cáo thực tập tốt nghiệp

  Mẫu nhật kí thực tập

  Quy định về trình bày phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo

2. Phương pháp lựa chọn đề tài, xây dựng đề cương và kế hoạch nghiên cứu (4 tài liệu)

  Cách chọn đề tài báo cáo tốt nghiệp

  Một số đề tài mẫu chuyên ngành Marketing

  Mẫu đề cương đồ án/báo cáo/khóa luận tốt nghiệp

  Quy trình thực hiện một kế hoạch nghiên cứu cụ thể

3. Cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp (7 tài liệu)

  Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

  Mẫu trình bày tóm tắt báo cáo tốt nghiệp

  Mẫu nhiệm vụ thiết kế báo cáo thực tập tốt nghiệp

  Quy định về dẫn chứng tài liệu và tác giả

  Quy định về trình bày phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo

4. Mẫu đề tài báo cáo thực tập Marketing tham khảo (49 tài liệu)

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Quản Trị Marketing

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Quản Trị Bán Hàng

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Truyền Thông Marketing

ĐÃ CÓ 2264 LƯỢT TẢI BỘ TÀI LIỆU BÁO CÁO THỰC TẬP MARKETING

CÒN BẠN CHỈ CẦN NÂNG CẤP TÀI KHOẢN VIP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

65 tài liệu
2195 lượt tải
228 tài liệu
1608 lượt tải
165 tài liệu
1718 lượt tải
368 tài liệu
1139 lượt tải
165 tài liệu
1258 lượt tải
180 tài liệu
1243 lượt tải
172 tài liệu
875 lượt tải
124 tài liệu
517 lượt tải

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2